A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

„…3. Akadálymentesítési követelmények
3. §
(1) A közszférabeli szervezet honlapját és mobilalkalmazását úgy köteles kialakítani és folyamatosan működtetni, hogy a felhasználók számára akadálymentesen érzékelhető, kezelhető, érthető és informatikai szempontból stabil legyen.

(2) Azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek a közzétett harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti azon akadálymentesítési követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

(3) Közzétett harmonizált szabványok hiányában az olyan honlapok tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN 301 549:2015 Az Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások
hozzáférhetőségi követelményei című nemzeti szabvány vonatkozó követelményeinek vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

(4) Közzétett harmonizált szabvány hiányában az olyan mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek a Bizottság által közzétett műszaki előírásoknak vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek.

(5) Közzétett harmonizált szabványok, valamint a (4) bekezdés szerinti műszaki előírások hiányában az olyan mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek megfelelnek az MSZ EN 301
549:2015 Az Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei című nemzeti szabvány vonatkozó követelményeinek vagy azok egy részének,
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az (1) bekezdés szerinti akadálymentesítési követelményeknek, vagy azok vonatkozó részeinek…”

Forrás:
T/2937 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről; Országgyűlés; 2018. október 19.
Lásd még:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (EGT-vonatkozású szöveg ); EUR-lex; 2016. február 16. (HTML és PDF)
A Tanács (EU) 13/2016 első olvasatban kialakított álláspontja a közjogi szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából 2016. július 18-án a Tanács által elfogadva (EGT-vonatkozású szöveg); EUR-lex; 2016. szeptember 26. (HTML és PDF)
MSZ EN 301 549:2015 Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei; Magyar Szabványügyi Testület; 2015. október (az ETSI szabványát tartalmazza)
EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe; European Telecommunications Standards Institute (ETSI); 2015 (PDF)
A Word Wide Web Consortium (W3C) magyar irodája (W3C Magyar Iroda, MTA SZTAKI) által honosított, magyar nyelven hozzáférhető ajánlások:
Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 (WCAG 2.0)
Akadálymentes Dinamikus Webes Alkalmazások (WAI-ARIA) 1.0Illetve
Az akadálymentesítéssel kapcsolatos dokumentumok fordításai (számos dokumentum):
Honosított dokumentumok

A bejegyzés kategóriája: informatika, Internet, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szakirodalom, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.