A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. október 24-október 26.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Térinformatikai szoftverek és kapcs. szolg. GEOS18
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.21.
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére térinformatikai szoftverek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.
Árubeszerzés, 1302 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 2.000.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Felhívás – Projektorok beszerz. 2 rész EFOP-3.2.4
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.26.
Jelen közbeszerzés célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére összesen 5011 db projektor beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű uniós projekt keretében, a Műszaki leírásban
meghatározott paraméterek szerint.
Lásd bővebben

Eszközök beszerzése EFOP pályázatokhoz III.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: Sellye Város Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.05.
Sellye Város Önkormányzata részére különféle irodatechnikai és egyéb eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező specifikációs táblázatban rögzítettek szerint.
Lásd bővebben

HELIOS nyilvántartó program változáskövetése II.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.16.
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer változáskövetése, továbbfejlesztése tárgyában kér ajánlatot.
A HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer (a továbbiakban: HELIOS) a katasztrófavédelem digitális fejlődése keretében elkerülhetetlen megújítást hozott, egységesítette az alkalmazott, különböző formátumú polgári védelmi adattárakat. Az alkalmazás jelenlegi formájában támogatást biztosít a tervezési és operatív feladatok végrehajtásában, mind az adatmenedzselési, rendszerezési, mind a térképi megjelenítési funkciójával. Ugyanakkor az állomány adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében, a döntéstámogató funkció térinformatikai moduljának bővítése és az adatkezelési szabályok vonatkozásában szükséges a HELIOS felülvizsgálata, racionalizálása, valamint továbbfejlesztése.
Lásd bővebben

Filmszkenner és médiaszerver beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.29.
A Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatósága filmfelújítási részlegének digitalizáló infrastruktúrájába 1 db filmszkennerre, valamint 1 db nagykapacitású adattároló berendezésre és mélyarchívumra, illetve ezekhez tartozó kiegészítő termékekre (rack, KVM switch) kér ajánlatot. Az eszközök egy működő rendszert kell, hogy alkossanak. A beszerzés tárgya ezen eszközök mennyiségi leszállítása és egységes, működő rendszerbe történő integrálása. A rendszernek a későbbiekben teljesítményében és kapacitásában is bővíthetőnek kell lennie.
Lásd bővebben

RFID-technológiához eszközök beszerzése és címkézés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.28.
560.000 példánnyal működő, ultra magas frekvenciás könyvtári rendszer szállítása
Lásd bővebben

Hitelgondozási monitoring támogató rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.11.29.
Jelen közbeszerzés útján kötendő szerződés célja egyrészt egy pénzügyi intézményi működést,valamint a Közvetítői hálózat működését támogató integrált eszközrendszer (hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszer) implementálása és bevezetése,amely a következő rendszerkomponenst tartalmazza:
— hitelgondozási monitoring tevékenységet támogató rendszernek képesnek kell lennie legalább 5,000 felhasználó számára eltérő jogosultsági szinteken történő hozzáférés biztosítására
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről – PACS szoftver beszerzése és támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Nyertes ajánlattevő: GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o.; GE Hungary Kft.
Adásvételi szerződéssel PACS szoftver beszerzése, valamint az üzembe helyezéstől számítva 60 hónap időtartamra alkalmazás támogatási feladatok ellátása.
A meglévő klinikai képfeldolgozó AGFA IMPAX rendszer kiváltása, központi képfeldolgozó rendszer szoftver komponenseinek leszállítása, valamint telepítési, installálási, paraméterezési, követési, oktatási, alkalmazás támogatási és adatmigrációs feladatok ellátása. A támogatással lefedendő időszak 5 év (60 hónap), mely a rendszer üzemszerű működésre történő átadásának napjától számítódik. A szállított rendszernek az eddigi és a támogatással lefedett időszak során keletkező képi információk tárolását, mentését, lekérdezését és archiválását is szükséges biztosítania, továbbá együtt kell működnie az egyetem medikai rendszerével (MedSolution).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 207.459.165,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről KBF/90/2018
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: MERKATING INNOVÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ NONPROFIT KFT; Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete; GASZTROTURIZMUS EGYESÜLET; Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség; Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Az Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kialakítása és működtetése 18 megyeszékhelyen kialakított és működtetett irodán keresztül.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 652.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai hálózat kivitelezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: Győri Törvényszék
Nyertes ajánlattevő: El-Co Számítástechnikai Kft.
Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság leendő 1 db épületében informatikai hálózati rendszer kivitelezése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.386.046,- Ft
Lásd bővebben

Szerverek beszerzése, eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.
I. rész:
1 db „Geodinamikai adatgyűjtés, numerikus modellezés, szimuláció” szerver tárolóval
II. rész:
– 2 db központi kiszolgáló szerver
– 1 db ERC SACCRED ALMA rádiótávcső adatfeldolgozó szerver
– 1 db “Tranziens Asztrofizikai Objektumok” szerver UPS-sel
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 16.697.800,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytáj_Szkenner beszerzése Legfőbb Ügyészség
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/205
Közzététel dátuma: 2018.10.24.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés tárgya 339 darab új szkenner beszerzése a Legfőbb Ügyészség részére a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt részletes műszaki követelmények mentén a kereskedelmi ajánlathoz megadott táblázatban előírt paramétereknek megfelelően.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 66.230.000,- Ft
Lásd bővebben

SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási – support – szolgáltatások beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SAP Hungary Kft.
Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási – Support – szolgáltatások beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 153.154.096,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai kliens eszközeinek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Levéltár
Nyertes ajánlattevő: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság; Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosító számú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében- „MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens KÖFOP eszközeinek beszerzése”
A közbeszerzés tárgya szünetmentes áramforrás, valamint irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök leszállítása és beüzemelése Ajánlatkérő 2 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 29.840.251,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – “Az EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt keretében a szakorvosi rendelőintézetek és kórházak központi működésfejlesztése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer – és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt keretében a szakorvosi rendelőintézetek és kórházak központi működésfejlesztése – vállalkozási szerződés.
A beszerzés tárgya olyan 1 darab komplex rendszerfejlesztés (pilot projekt) megvalósítása, amelynek során pilot kórházakban bevezetésre kerülnek kórházi erőforrás-gazdálkodás és járóbeteg ellátásszervezés magasabb szintű szolgáltatások és eszközök, valamint az újonnan létrejövő HIS illesztések fejlesztése.
A projekt komponensei:
1) Szakorvosi rendelőintézetek és kórházak központi működésfejlesztése
2)A referencia pilot kórházakban további tervezett feladatok
Ajánlatkérő rögzíti,hogy a fenti feladatok tekintetében nyílt forráskódú rendszerekkel kapcsolatos tevékenység végzése, és az ezzel kapcsolatos szerverek, adatbáziskezelő, valamint fejlesztői környezet használata szükséges.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.949.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Dunaújváros – intelligens gyalogátkelők telepítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Pearl Enterprises Kft.
A gyalogosvédelmi rendszer működésének lényege, hogy jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőknél a zebra vonalában az úttestbe épített figyelemfelhívó erősségű LED lámpák lépjenek működésbe a zebrára lelépni készülő gyalogos érzékelésekor, mozgásérzékelők segítségével, hogy az autósok a megszokottnál jóval korábban észleljék az átkelni szándékozó gyalogost. A gyalogos áthaladását követően a lámpák automatikusan kikapcsolnak. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.760.110 ,- Ft
Lásd bővebben

Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer SAP RCM modul által történő szoftver és hardver komponens kialakítása, szolgáltatási feladatainak ellátása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 67.500.000,-
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Microsoft licencek szállítása, szoftverkövetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/206
Közzététel dátuma: 2018.10.25.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zrt
Licencszerződés Microsoft Enterprise Agreement szerződés keretében Microsoft licencek szállítására és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítására
MVMI rendelkezik Microsoft Enterprise Agreement (MS EA) szerződéssel. A licencek a MVMI Zrt. és az MVM Csoport személyi számítógépeit, és az összes szerverét lefedik.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A jelen hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-17336/2018. szám alatt megjelent hirdetmény visszavonására irányul.
Lásd bővebben

Meglévő MS Casir rendszerek üzemeltetési támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/207
Közzététel dátuma: 2018.10.26.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
MNB Integrált Statisztikai Információs Rendszerének (CASIR) támogatási és szoftverfejlesztési szolgáltatása KBF044/2018
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az egyetlen ajánlatot benyújtó, T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevővel.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.