1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről

„A Kormány kiemelt célja a hatékony állam, ezért évek óta több eszközzel is csökkenti a bürokráciát. A cél az, hogy kizárólag annyian dolgozzanak a központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő legyen, de magasabb bérért. Ennek részeként a Kormány egyetért azzal, hogy a minisztériumok és a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 2019. január 1. napjától kizárólag a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges létszámmal rendelkezzenek. A tervezhető és hosszútávon fenntartható kormányzati létszámgazdálkodás kialakításával párhuzamosan megtörténik a béremelés előkészítése is.

A fentiek érdekében a Kormány

1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett összesen 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el az 1. melléklet szerint akként, hogy annak eredményeképpen az egyes minisztériumok álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő: a szükség szerinti felmentések, illetve felmondások elkészítése: legkésőbb 2018. október 31. napjáig

2. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a munka törvénykönyvkönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a 2. mellékletben meghatározottak szerint a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett a foglalkoztatottak körében 4210 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el akként, hogy annak eredményeképpen az egyes szervek álláshelyeinek száma 2019. január 1. napjától nem haladhatja meg a Kormány által meghatározott álláshelyek számát;

Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: a felmentések, illetve felmondásokkal kapcsolatosan szükséges miniszteri intézkedések megtétele: soron kívül

3. az 1. és 2. pont szerinti intézkedés során figyelembe kell venni az üres álláshelyeket is;

4. felkéri a minisztereket annak vizsgálatára, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, várható egyszeri kiadások fedezete rendelkezésre áll-e a minisztérium 2018. és 2019. évi költségvetésében, illetve a 2018. évi költségvetés előrelátható esetleges maradványában, továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről a pénzügyminisztert soron kívül tájékoztassák;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő: 2018. október 30.

5. megállapítja, hogy ha a 4. pont szerinti vizsgálat alapján a létszámleépítés egyszeri kiadásainak biztosítására a fejezeten belül előreláthatólag nincs mód, az érintett miniszter a pénzügyminiszter útján kezdeményezheti a szükséges többletköltségek központi költségvetésből történő megtérítését;

Felelős: a tárca nélküli miniszterek kivételével valamennyi miniszter
Határidő: legkésőbb 2019. január 15. napjáig

6. felkéri a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy folytasson ellenőrzést

a) az 1. és 2. pontban meghatározottakkal összhangban, az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatban,

b) az 5. pont szerint biztosított többletköltségek igénylésének megalapozottságával, valamint a központi forrásból biztosított forrás elszámolásának szabályszerűségével kapcsolatban.

Felelős: Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke
Határidő: 2019. május 31. napjáig folyamatosan

1. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz

Minisztérium – Létszámcsökkentés mértéke (munkakör)

 1. Agrárminisztérium, 252
 2. Belügyminisztérium, 401
 3. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 342
 4. Honvédelmi Minisztérium, 53
 5. Igazságügyi Minisztérium, 181
 6. Innovációs és Technológiai Minisztérium, 517
 7. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 364
 8. Miniszterelnöki Kabinetiroda, 10
 9. Miniszterelnökség, 162
 10. Pénzügyminisztérium, 318

2. melléklet az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozathoz
Háttérintézmény – Létszámcsökkentés mértéke (munkakör)

 1. agrárminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 430
 2. emberi erőforrások miniszterének irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 2250
 3. innovációért és technológiáért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 290
 4. külgazdasági és külügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 20
 5. Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 245
 6. nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 21
 7. pénzügyminiszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, 954

Forrás:
1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozata a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2018. évi 166. szám; 2018. október 29.; 30864-30865. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.