Inkluzív önkormányzati tervezés

„…A jelen kötetben tehát bemutatjuk a fejlesztésközpontú közösségi tervezés gyakorlati lépéseit: ezen belül is a helyzetfeltárást, a helyzetértékelést, az adatgyűjtést, a helyi helyzetfeltárás előkészítését; a közösségi elemzést és tervezést, a stratégiaalkotás folyamatát; a megvalósítást és a kockázatok csökkentését segítő érintettek kiválasztását, a kísérő kommunikációt és a részvételi tervezésbe való bevonás gyakorlati módszereit; a különböző csoporttechnikákat és a vizuális elemzési és tervezési eszközöket.

A módszertani segédanyag gyakorlati segítséget ad az egyes fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához, így közvetlenül támogatja az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósítását, és mindezt integrált megközelítés alkalmazásával teszi. A kötet kifejezetten támaszkodik az elmúlt évtizedek különböző fejlesztési programjainak tapasztalataira és eredményeire. Ezen belül is kiemelten épít a HKA-programban kipróbált, a tapasztalatok alapján újragondolt és kidolgozott módszertanra és módszertani
elemekre, az alkalmazott eszközökre és segédletekre.

Az anyag feldolgozása inkább szerkesztés, mint szerzői tevékenység, mivel a jegyzet nem új kutatási eredményeket mutat be, hanem egy, a gyakorlatban is használható mintagyűjteményt kínál, amelyből az adott tervezési témához, helyzethez kiválasztható a leginkább alkalmas megközelítés, folyamat vagy gyakorlat. A tananyagot úgy állítottuk össze, hogy a hallgató, a majdani önkormányzati szaktanácsadó a tantárgy keretein belül megszerzett tudás, valamint a gyakorlati képzésen, a terepmunka során megerősített kompetenciák mellé egy jól használható „sillabuszt” kapjon a módszertani keretekről, valamint példákat a használható eszközökből…

Forrás:
Inkluzív önkormányzati tervezés; Számadó Róza; Dialóg Campus Kiadó, Az Inkluzív önkormányzat és fejlesztéspolitika II. című tantárgy egyetemi tankönyve. Módszer- és szöveggyűjtemény; ISBN 978-615-5889-03-5 (nyomtatott), ISBN 978-615-5889-04-2 (elektronikus); 2018

A bejegyzés kategóriája: Uncategorized
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.