A konnektivitás javítása: az EU elfogadta a távközlési reformot

„A Tanács a mai napon elfogadta azokat a új uniós távközlési szabályokat, amelyek célja, hogy előmozdítsák az 5G-nek és más új generációs hálózati technológiáknak a gyors kiépítését Európában, serkentsék az élvonalbeli innovációt és erősítsék a fogyasztóvédelmet az elektronikus hírközlés területén. Az ide tartozó két jogszabályban, vagyis az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) módosított megbízatásában továbbá egy életmentő lakossági riasztó rendszerre, valamint az EU-n belüli hívások és szöveges üzenetek maximális díjaira vonatkozó rendelkezések is szerepelnek.

A reform az EU azon törekvéseinek alapköve, hogy mindenki számára rendkívül jó minőségű vezetékes és mobil összeköttetéseket biztosítson, ami kulcsfontosságú tényezőnek tekinthető a globálisan versenyképes gazdaságok és a modern, befogadó társadalmak szempontjából.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex
A Kódexben foglalt intézkedések célja a verseny ösztönzése és a beruházások serkentése a rendkívül nagy kapacitású hálózatok terén. A Kódex kiterjed a spektrumfelosztásra, az üzemeltetők hálózatokhoz való hozzáférésére, valamint az összes hálózati szolgáltató szimmetrikus szabályozására meghatározott helyzetekben.

A Kódexnek köszönhetően javul a fogyasztók védelme. A fogyasztóvédelmi szabályok ezentúl például az interneten keresztül nyújtott szolgáltatásokra, többek között az üzenetküldő alkalmazásokra is vonatkoznak majd. A tagállamoknak emellett szabályokat kell bevezetniük az elektronikus hírközlő hálózatokat vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kötelességszegése esetén nyújtandó kompenzációra vonatkozóan.

A 112-es európai segélyhívó szám sikeres bevezetését követően, illetve építve egyes uniós országok kedvező tapasztalataira, az összes uniós tagállam létre fog hozni egy lakossági riasztó rendszert polgáraik védelmének fokozása érdekében. Ez a „fordított 112-es” rendszer figyelmeztetést fog küldeni az emberek mobiltelefonjára a lakókörnyezetükben bekövetkezett természeti katasztrófák, terrorista támadások vagy más súlyos veszélyhelyzetek esetén. Az új rendszert a Kódex hatálybalépésétől számított három és fél éven belül létre kell hozni.

A BEREC-rendelet
A BEREC – mely az EU egy szabályozói szerve – jelentős segítséget nyújt majd a tagállamoknak a rendkívül nagy teljesítményű hálózatok kiépítésében, és hozzájárul majd a Kódexben megállapított szabályozási intézkedések zökkenőmentes és következetes alkalmazásához.

Az EU-n belüli hívásdíjak csökkentésére vonatkozó új szabályok értelmében a fogyasztók saját országukból kiskereskedelmi áron percenként legfeljebb 19 centes díj ellenében indíthatnak majd vezetékes vagy mobil hívásokat a többi uniós tagállamba. Az EU-n belüli szöveges üzenetek díja pedig legfeljebb 6 cent lehet majd üzenetenként. Az új árkorlátozások már 2019. május 15-én érvényben lesznek.

A jogalkotási folyamat és a következő lépések
A Tanács mai szavazásával lezárult a jogalkotási eljárás mind a Kódex (amely egy irányelv), mind a BEREC-rendelet vonatkozásában. Az Európai Parlamenttel 2018. június 5-én előzetes megállapodás született mindkét szöveggel kapcsolatban, a parlamenti szavazásra pedig 2018. november 14-én került sor. A jogi aktusokat december 12-én mindkét intézmény aláírja, és december 17-én megjelennek az EU Hivatalos Lapjában. Mindkét jogszabály a kihirdetése után 3 nappal lép hatályba.

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) létrehozásáról szóló rendelet
Gyorsabb és jobb hálózati összekapcsoltság az EU-ban: a tagállamok jóváhagyták a távközlési reformot (sajtóközlemény, 2018. június 29.)
Elektronikus Hírközlési Kódex
Európai digitális egységes piac
Ülések

Forrás:
A konnektivitás javítása: az EU elfogadta a távközlési reformot; Európai Tanács; 2018. december 4.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, hírközlés, informatika, Internet, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.