A Kormány 1682/2018. (XII. 15.) Korm. határozata a Lechner Tudásközpont hosszú távú elhelyezésének biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

„A Kormány

1. egyetért a Budapest XI. kerület, Budafoki út 59–63. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4197/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1949/28490 tulajdoni hányadának Magyar Állam részére történő megszerzésével a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Kft.) hosszú távú elhelyezése érdekében;

2. az 1. pontban foglaltak érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – gondoskodjon az Ingatlan Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonában álló 1949/28490 tulajdoni hányadának értékesítése során az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása útján az Ingatlan 1949/28490 tulajdoni hányadának állami tulajdonba kerüléséről;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
A Kormány 1682/2018. (XII. 15.) Korm. határozata a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hosszú távú elhelyezésének biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2018. évi 200. szám; 2018. december 15.; 34973. oldal (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.