252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről

„…2. Az okos város központi platformszolgáltatás működése

2. § (1) A Kormány okos város központi platformszolgáltatást működtet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás keretében

a) a 3. § a) pontjában szereplő szervezet útján – a Kormányzati Adatközpontban – központi alapinfrastruktúrát és annak a helyi érdekű fejlesztések általi elérése érdekében adatátviteli hálózatot működtet,

b) a központi szolgáltatók útján az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatásokat nyújtja,

c) biztosítja, hogy a 2. mellékletben szereplő helyi érdekű fejlesztések – amennyiben azoknak tartalma vagy jellege alapján ez nem kizárt – az a) pontban meghatározott központi alapinfrastruktúra igénybevételével működjenek.

(3) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti közreműködés keretében az általa működtetett helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR) útján ellátja

a) az önkormányzatok által az okos város központi platformszolgáltatáshoz történő csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzsment feladatokat,

b) a csatlakozási szerződések csatlakozó települési önkormányzatokkal való megkötését és módosítását,

c) az okos város központi platformszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat, a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatokat, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét is,

d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációs feladatokat.

(4) Az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatások részletes tartalmát az annak nyújtásával megbízott központi szolgáltatók honlapjukon, az 1. melléklet szerinti központi közszolgáltatások és a 2. melléklet szerinti helyi érdekű fejlesztések részletes tartalmát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa működtetett helyi közszolgáltatás információs rendszerben (IKIR) elektronikusan elérhetővé és nyilvánossá teszi.

(5) Az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott központosított közszolgáltatások igénybevételével összefüggésben felmerülő ügyféltámogatói feladatokat, valamint a felmerülő alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatokat – ideértve a központosított közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a központi szolgáltató oldalán felmerülő adatfeldolgozói feladatokat is – a központi szolgáltatók látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.

3. § A Kormány az okos város központi platformszolgáltatás keretében nyújtott, az 1. mellékletben meghatározott

a) Települési Térinformatikai Platform központosított közszolgáltatás nyújtásával a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont),

b) Települési Középület Kataszter központosított közszolgáltatás nyújtásával a Lechner Tudásközpontot,

c) Települési mobilalkalmazás központosított közszolgáltatás nyújtásával a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

d) Központi Városkártya rendszer központosított közszolgáltatás nyújtásával az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) bízza meg…”

Forrás:
252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelete az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről; Magyar Közlöny; 2018. évi 202. szám; 2018. december 17.; 35108-35114. oldalak (PDF)
Lásd még:
1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozata az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához kapcsolódó költségek biztosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 202. szám; 2018. december 17.; 35130-35132. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, társadalom, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.