270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről

„…2. A hatóság hatásköre és feladatai
2. § (1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki…”

Forrás:
270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Magyar Közlöny; 2018. évi 207. szám; 2018. december 20.; 35872-35876. oldalak (PDF)
Lásd még:
271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól; Magyar Közlöny; 2018. évi 207. szám; 2018. december 20.; 35876-35885. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: informatika, Internet, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.