A Kormány 1093/2019. (III. 8.) Korm. határozata az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról

„A Kormány
1. egyetért az országos Tudományos és Innovációs Park hálózat új, háromszintű hálózati struktúrájának a kialakításával, amely az alábbiak szerint épül fel:
a) Tudományos és Innovációs Park,
b) Technológiai Park,
c) Ipari Park;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a „Tudományos és Innovációs Park” cím létrehozásához szükséges jogszabályi feltételek és eljárásrend kialakításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. március 31.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával készítse elő a Tudományos és Innovációs Park hálózat tudományos és üzleti tervét (a továbbiakban: tudományos és üzleti terv) a szükséges infrastruktúra fejlesztésekkel a kijelölt helyszíneken, a tulajdonosi, vagyonkezelési és szervezeti struktúrával együtt;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2019. március 31.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy felügyelje a tudományos és üzleti terv végrehajtását, ideértve az abban javasolt infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat is;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja meg költségvetési forrás biztosításának szükségességét a tudományos és üzleti terv megvalósításához;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter pénzügyminiszter
Határidő: a 2019. év forrásigény tekintetében azonnal
a 2020. évtől az éves központi költségvetés tervezése során

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Technológiai Parkok elbírálásához szükséges minősítési szempontrendszer kidolgozásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: 2019. március 31.”

Forrás:
A Kormány 1093/2019. (III. 8.) Korm. határozata az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 37. szám; 2019. március 8.; 965-966. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, technika, törvények, határozatok, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.