A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. március 4-március 8.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Előzetes tájékoztató

Előzetes tájékoztató-NET OSS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Rövid meghatározás:
Meglévő NET OSS rendszer szoftverekhez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és gyártói terméktámogatás, valamint a NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz szállítói terméktámogatás továbbá a NET OSS rendszerhez üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítása.
Lásd bővebben

Ajánlati/Részvételi felhívás

Iratkezelő rendszer szállítása (KBF/622/2018)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/44
Közzététel dátuma: 2019.03.04.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.02.
A Magyar Nemzeti Bank iratkezelő rendszerének (továbbiakban: Rendszer) kialakítása és 2021. január 1-jével történő éles üzembe állítása, az eredményes éles üzemi időszak kiemelt támogatása, valamint üzemeltetés-támogatási és szoftverfejlesztés-támogatási szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:
a) auditált csomagszoftver szállítása, testre szabása, bevezetése, dokumentációk elkészítése,
b) a szükséges csomagszoftver licenszek biztosítása 1500 főre,
c) szoftverkövetés 5 éves időtartamban,
d) általános üzemeltetési támogatás 5 éves időtartamban,
e) az élesítést követően az MNB munkatársainak eseti oktatása legfeljebb 120 alkalom mennyiségben (opció 1),
f) eseti üzemeltetési támogatás legfeljebb 75 embernap mennyiségben (opció 2),
g) eseti szoftverfejlesztési támogatás legfeljebb 1750 embernap mennyiségben (opció 3).
Lásd bővebben

K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.04.
Társasági folyamatok vizsgálata – VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás (BPR)
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
Lásd bővebben

KÖZTER
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/47
Közzététel dátuma: 2019.03.07.
Ajánlatkérő: Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.03.14.
Elnevezés: KÖZTER rendszer
Az ajánlatkérő részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése (licence-k biztosításával).
Ajánlattevő által jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszernek éves átlagban – várhatóan – 12 000 db + 10% helyszíni intézkedés végrehajtásának (helyszíni bírság, távolléti helyszíni bírság, közigazgatási eljárás, szabályszegési eljárás és feljelentés kezelésére, valamint figyelmeztetés dokumentálására, és kerékbilincseléssel kapcsolatos eljárás) támogatását, az intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását kell biztosítania.
A BM közhiteles országos személy-, lakcím-, és gépjármű nyilvántartásai vonatkozásában az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszerrel biztosítandó folyamatok (lekérdezések száma, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adattovábbítás) éves mértéke – várhatóan – 13.000 db + 20% lekérdezés, 9 000 db + 20% adattovábbítás.
Ajánlatkérő olyan szakrendszer megajánlását várja el, mely rendelkezik olyan alkalmazással (is), amely képes a bírság kiszabás helyszínén PDA + mobilnyomtató segítségével zárt rendszerben helyszíni bírság nyomtatvány kiszabására
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszer – dokumentációban részletezettek szerinti – teljeskörű üzemeltetése. Az üzemeltetési, karbantartási szolgáltatásnak biztosítania kell a szerződés teljes időtartama alatt a szakrendszer folyamatos, megbízható, a jogszabályi környezetnek és ajánlatkérő működési folyamatainak mindenkor mindenben megfelelő működését.
Lásd bővebben

4G router tartozékainak beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.08.
4G router tartozékainak beszerzése, szállítása adásvételi szerződés keretében, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Vasúti kocsi járműantennái:
323 darab 2×2 MIMO vasúti tetőantenna 2G/3G/4G(LTE) + GPS/Glonass kapcsolathoz
Csatlakozók, koaxiális kábelek, túlfeszültség levezető
Lásd bővebben

Médiatart.-kezelő-és disztributivitás rendszer fejl.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Vállalkozási szerződés keretében az MTVA komplex médiatartalom-kezelő- és disztributáló rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése a II.2.4) pontban meghatározottak szerint
Lásd bővebben

AF: KSZDR rendszer kialakítás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.11.
„Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” (rendszertervezés és fejlesztés) vállalkozási szerződés keretében a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében.
A nyertes ajánlattevő feladata az úgynevezett Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) kialakítása, mely egyebek mellett képes legalább 6 000 fős regisztrált felhasználói szám és a műszaki leírásban ismertetett, nagy mennyiségű adattömeg (köztük pl. személyes adatok) kezelésére. A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul a korszerű emberi erőforrás-menedzsment kialakítását és működését, a HR stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató web alapú informatikai rendszer, a munkakör alapú humánerőforrás-gazdálkodás részeként elkészül a közszolgálati szervek munkaköri katasztere. Az érintett szervezetek személyügyi adatainak egységes szerkezetű és tartalmú, a KSZDR-be történő továbbíthatóságát egy elektronikus nyilvántartás és interfész, a Közszolgálati Személyügyi Interfész (KÖSZI) biztosítja. A nyertes AT feladatait képezi ezért a KSZDR és a KÖSZI rendszertervezése és a rendszerfejlesztése is.
Lásd bővebben

Informatikai és audiovizuális eszközök, szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.04.04.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/48
Közzététel dátuma: 2019.03.08.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.03.29.
A közbeszerzés rövid ismertetése: Irodai programcsomagok, hordozható számítógépek és szerver szoftver beszerzése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
1. rész: Irodai programcsomag 250 db MS Office 2019 Home&Business Hun Dobozos T5D-03225.
2. rész: 50 db új, azonos gyártó, azonos típusú hordozható számítógép
3. rész: 1 db napló adatgyűjtő és feldolgozó szerver szoftver (Balabit Syslog-NG Virtual Appliance) SSB PER LSH VIRTUAL APPLIANCE LICENSE / 24×7 MAINT (Termékkód: BBB-BAL-PB-247) vagy azzal egyenértékű
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

K1938-Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/44
Közzététel dátuma: 2019.03.04.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A LIBRA 6i rendszer üzemeltetése során keletkező fejlesztési, oktatási, és tanácsadói tevékenységek megvalósítása a hatékonyabb üzemeltetés érdekében alkalmazkodva a vállalat innovatív stratégiájához nettó 40.000.000,- Ft keretösszeg + nettó 10.000.000,- Ft opciós rész erejéig.
Tájékoztató jellegű mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban:
Az FKF Nonprofit Zrt-nél üzemeltetett LIBRA6i rendszer fejlesztési feladatira szakértői támogatás megvalósítása
Sorszám Megnevezés Tervezett Embernap
1.Fejlesztés 140
2.Tanácsadás 221
3.DBA 53
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 49.998.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
1. rész: 5 db notebook, 6 db asztali PC, 8 db monitor, 11 db perifériák (billentyűzet, egér), 30 db USB 3.0 pendrive, 2 db külső HDD USB3.0, 1 db NAS 12 TB, 11 db laptopzár, 3 db asztali kihangosító
2. rész: 38 db Office 365 Business Premium, 11 db ESET, 2 db ArchiCAD 21, 2 db AutoCAD LT 2019, 2 db Adobe Acrobat Pro 2017, 38 db MS Project Proffessional (O365 lic. kiterjesztés), 1 db szerver biztonsági mentést menedzselő szoftver.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.600.960,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: AVM KONFERENCIATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elnevezés: „Ipari monitorok beszerzése”
2 db NEC UN551S monitor (referencia termék cikkszáma: 60004055)
1 db NEC SP-RM1 monitor hangszórópár (referencia termék cikkszáma: 100012663)
9 db NEC X464UNS-2 monitor (referencia termék cikkszáma: 60004172)
2 db NEC KT-RC2 háttérfény-érzékelő (referencia termék cikkszáma: 100013487)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.836.310,- Ft
Lásd bővebben

Térfigyelő kamerák beszerzése – táj.elj.er.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében
10 db cső/fix, 9 db búra nélküli hangos dome és 13 db védőbúrás halk dome térfigyelő kamera leszállítása. A feladatnak nem képezi részét a kamerák beüzemelése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 9.263.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – ArcGIS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: GDi Magyarország Kft
Elnevezés: ArcGIS desktop és szerver licencek
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés – Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés – Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 – Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés – Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.763.770,- Ft
Lásd bővebben

Parlamenti TV stúdió felújításához eszközök (720)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Nyertes ajánlattevő: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 41.524.715,- Ft
Lásd bővebben

e-Savaria projekt – informatikai fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/45
Közzététel dátuma: 2019.03.05.
Ajánlatkérő: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nyertes ajánlattevő: GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszerek fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő támogatási feladatainak ellátása, ennek részeként a rendszer továbbfejlesztési és üzemeltetési feladatainak támogatása az alábbi rendszerelemekre vonatkozóan:
Rendszer megnevezése:
1. Digitális ügyfélszolgálat
2. Városüzemeltetési rendszer
3. Ingatlanvagyon kataszter
4. ÖAJ Központi ügyfélnyilvántartó rendszer
5. X-Hivatal
6. Passport
7. Beszerzési Rendszer
8. Szociális rendszer
9. Közgyűlési, Bizottsági Rendszer
10. Önkormányzati támogatási rendszer
11. Jóléti alapítvány támogatási rendszer
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Ajánlatkérő: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A nyertes ajánlattevő a jelenleg is éles üzemben működő KONTAKT telekommunikációs platformjára épülve teljes körűen
kifejleszti és dokumentálja a speciálisan vakok és gyengénlátók számára kialakítandó „Távszem” telekommunikációs szolgáltatást támogató informatikai alkalmazást, amely tartalmazza a Távszem szolgáltatás működtetéséhez szükséges üzleti folyamatokat és azok használatához szükséges minden egyéb működési felületet; kidolgozza a kliens telekommunikációs eszközök meghatározott platformjain futtatható ügyfél-alkalmazásokat.
Mennyiség: 2 db internet alapú video kommunikációs rendszer fejlesztése, amely az alábbi részfeladatokból áll: – funkcióspecifikáció, – informatikai rendszertervezés, – programrendszer fejlesztése, – az elkészült informatikai rendszer tesztelése, – a nyilvános tesztüzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése, – részvétel az informatikai rendszer oktatásában, – közreműködés a minőségellenőrzésben és rendszerpróbákon, – a rendszer telepítése és beüzemelése, – kiemelt támogatás a nyilvános tesztüzem alatt. Telekommunikációs és adatközponti szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatok: – a KONTAKT szolgáltatás nyújtásához szükséges internet elérés biztosítása, – meglévő IPVPN hálózat működtetése és bővítése, – SIP Trunk szolgáltatás biztosítása, – a működtetéshez szükséges hardver ezközök és tárhely bérbeadása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 342.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Egységes betegazonosító rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Ajánlatkérő: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nyertes ajánlattevő: IERP Hungary Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1 db betegazonosító (egészségügyi és/vagy személyes adatokat kezelő) informatikai rendszer bevezetése és oktatása, amely legalább min. 650 fő személyes adatait és min. 50 db leolvasót kezelni képes. A rendszer leírása: Ajánlatkérő egységes betegazonosító rendszer bevezetését kívánja megvalósítani, amely az intézményben működő medikai rendszer (InfoRend) adatbázisára támaszkodva biztosítja. A betegazonosítási rendszer egy önálló szoftver, amely biztosítja a jelen beszerzésben szállítandó eszközök és a medikai rendszer kapcsolatát, továbbá irányítja és beteg-, illetve riasztási adatokkal látja el a kapcsolódó kapukat és betegleolvasó mobil eszközöket. A beszerzéshez tartozik a QR kóddal és RFID chippel ellátott 10.000 db eldobható karszalag szállítása, amelyeket a betegfelvételkor aktiválnak/regisztrálnak a programban és rendelik hozzá egy beteghez. Szállítandó továbbá az ellátás vagy egyéb azonosításra kijelölt helyszínein a megfelelő azonosító eszközök (3 db kültéri RFID érzékelős kapu és 8 db (és további 8 db opcionálisan lehívható) betegleolvasó mobil a szükséges szoftverrel). A rendszer célja, hogy a kórház betegei a medikai rendszerben tárolt adatok alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek, és az orvosi döntés alapján fokozott odafigyelést igénylő betegek biztonságát megnövelje az intézmény. A 3 db kültéri kapun való áthaladás esetén a rendszer a karszalagban lévő RFID chip alapján riaszt, ezzel jelezve a ki- és beengedést végző kollegának, hogy orvosi ellátás alatt lévő beteg szeretne távozni. A beszerzés szállítandó elemei részletesen: – 3 db RFID kapu – 10.000 db RFID és QR kóddal ellátott karszalag – 1 db betegazonosító rendszer. A betegazonosító rendszer kötelező moduljai: 1. Betegazonosítás, 2. Betegadatok lekérése, 3. Betegfelvétel és elbocsátás, 4. RFID kapuk támogatása riasztással – 8 db (és további 8 db opcionálisan lehívható) betegleolvasó mobil, amely QR kód leolvasására képes, fut rajta a telepített (nem webes felületen működő) kliens szoftver és tartalmazza a kapcsolódó licenceket is.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 29.400.000,- Ft
Lásd bővebben

City Cooperation II. – Városi Profil munkacsomag
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Ajánlatkérő: Lenti Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft.
A „City Cooperation II.” című pályázat keretében szolgáltatás megrendelése WP T1- Városi Profil munkacsomag kialakítására a mellékelt műszaki leírásokban foglaltak szerint 3 részajánlati körben az alábbiak szerint:
1. rész: City Branding Pilot
I. City Branding Pilot tevékenység I.1. Zalai városok közös nyitókonferenciája médiakövetéssel; I.2. Zalai megyei városok (Lenti, Letenye, Zalalövő) városprofiljainak/városmárkájának kialakítása; I.3. Marketingterv elkészítése; I.4. Elkészült tanulmányok, eredmények prezentációja egy sajtónyilvános rendezvény megszervezésén és lebonyolításán keresztül a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
2. rész:„City Akadémia” Pilot
II. “City Akadémia” Pilot tevékenység II.1. Az önkormányzati szférában dolgozók számára kapcsolatépítései és tudásátadási/tapasztalatcsere rendezvény lebonyolítása; II.2. “Kínálatfejlesztés”, “Regionális tudás”, “Enregia és város” témakörökben City Akadémia lebonyolítása; II.3, Videóval támogatott rendezvény (tele-workshop – video tréning – osztrák oldali megvalósítással, költségviseléssel) a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
3. rész:Innovatív turisztikai termék kidolgozása Pilot
III. Innovatív Turisztikai Termék (“Gyermek-Élményváros”) Pilot tevékenység III.1. Tartalomfejlesztés: “Gyermek-élményváros – Családi Élmény” Pilot közös turisztikai kínálatának kialakítása a zalai régió városaiban. III.2. Kínálatfejlesztés gyerekeknek: ” Gyermek-élményváros Családi Élmény” Pilot közös turisztikai kínálatának kialakítása a zalai régió városaiban. (valamint ezekhez illeszkedő, kapcsolódó súlyponti témák a City Branding és City Akadémia eredményeit figyelembe véve a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Iratmegsemmisítők beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/46
Közzététel dátuma: 2019.03.06.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Az előzetesen kalkuláltak szerint 177 db különböző teljesítményű iratmegsemmisítő (Kis teljesítményű iratmegsemmisítő – 21 db; Kisközepes teljesítményű iratmegsemmisítő – 90 db; Közepes teljesítményű iratmegsemmisítő – 35 db; Nagy teljesítményű iratmegsemmisítő – 31 db) szállítása 24 hónap időtartamra, nettó 45.000.000 Ft keretösszeg erejéig, a szerződés teljesítése során felmerülő igények alapján az írásbeli megrendelések szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): Érték: 45.000.000,- Ft
Lásd bővebben

egységes betegazonosító rendszer eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/47
Közzététel dátuma: 2019.03.07.
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Nyertes ajánlattevő: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Határidős adásvételi szerződés a Szent Lázár Megyei Kórház egységes betegazonosító rendszer megvalósításához eszközök szállítására az EFOP-2.2.18-17-2017-00016 azonosítószámú, támogatási szerződéséhez kapcsolódóan.
Eszözök:
Betegazonosításra alkalmas kisméretű vonalkód olvasó „smart vagy mobil” eszköz telepítéssel, üzembehelyezéssel 87 db,
Karszalag nyomtató 42 db,
Karszalag 40.000 db
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 23.538.380,-
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/47
Közzététel dátuma: 2019.03.07.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft.; H-Copex Irodatechnika Kft.
Vizuális eszközök EFOP-3.4.3-16-2016-00005
A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Full HD kamera 1 db, akkumulátorkészlet 2 db, 4K kamera 1 db, akkumulátorkészlet 1 db, statív fej 1 db, válltáska 2 db, memóriakártya 2 db
2. rész: fényképező gép szett (fényképezőgép váz + makro objektív) 3 db, makro vaku fényképezőgéphez 1 db, video kamera állvánnyal 1 db
3. rész: tükörreflexes digitális fényképezőgép 4 db, video kamerák 6 db
4. rész: szemmozgások követésére alkalmas rendszer (rendszer részei: statikus és mobil szemmozgás vizsgáló készülékek, adatgyűjtő és elemző szoftver, integrált számítógép és tablet) 1 db, webkamera 2 db, HD webkamera 4 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.891.810,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.