A Kormány 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

„ 1. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: „(5) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az Indokolások Tárában közzétett indokolásokat.
(6) A Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az igazságügyért felelős miniszter által meghatározott, kiemelkedő társadalmi, gazdasági jelentőségű, hatályos jogszabály tekintetében a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslathoz kapcsolódó indokolásra, előterjesztői álláspontra és a megalkotása vagy módosítása során keletkezett irományokra figyelemmel szerkesztett összefoglalót, amely előkészítéséről az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.”

2. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Ha az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére – jogszabályban meghatározottak szerint – sor kerül, a közzétételre a 4. § (4) és (5) bekezdése szerinti eljárási szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

3. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyért felelős miniszter – a 9. § szerinti közszolgáltatási szerződéssel – gondoskodik
a) a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és szerkesztéséről,
b) az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabály és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről, c) a 2. § (4) bekezdése szerinti jogszabályfordítások közzétételéről,
d) a 2. § (5) bekezdése szerinti indokolások közzétételéről,
e) a 2. § (6) bekezdése szerinti összefoglalók közzétételéről.”

4. § A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) A Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani az Indokolások Tárában közzétett indokolások közzétételére.
(4) A Nemzeti Jogszabálytár honlapján önálló felületet kell biztosítani a 2. § (6) bekezdése szerinti összefoglalók közzétételére.”…”

Forrás:
A Kormány 48/2019. (III. 13.) Korm. rendelete a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletnek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 41. szám; 2019. március 13.; 1100. oldal(PDF)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.