Azonosságok és különbözőségek a magyar önkormányzati világban

„2019. március 19-én találkozott az Európa Tanács Helyi és Regionális Kongresszusa monitoring bizottsága a magyar önkormányzati szövetségek képviselőivel és a Kongresszus magyar delegáltjaival a TÖOSZ budapesti irodájában.

A monitoring látogatás célja a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában foglaltak teljesülésének vizsgálata hazánkban. A strasbourgi székhelyű, 47 tagállam helyi és regionális választott vezetőiből álló testület a helyi demokrácia őrzőjeként rendszeresen végzi az ország-látogatásokat, aminek szabályozott eljárásrendje szerint a szakértők és más országok önkormányzati vezetői pár nap alatt párbeszédet folytatnak az adott ország helyi demokrácia kulcsszereplőivel. Így hazánk esetében a Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Állami Számvevőszék, Országgyűlés, Alkotmánybíróság, alapvető jogok biztosa, kistelepülés, megye, város is szerepelt a szövetségeken kívül a háromnapos monitoring látogatás programjában. Párbeszédre alapulva készítenek egy jelentést, amelyet hivatalosan a Kongresszus legfőbb döntéshozási fórumán, a plenáris ülésen fogadnak el a folyamat végén.

A TÖOSZ mint az országos önkormányzati szövetségek nemzetközi ügyek koordinációjával megbízottként segédkezett a szervezésben és felajánlotta a helyszín biztosítását.

Egyedülálló módon valamennyi országos önkormányzati szövetség elnöki vagy társelnöki, alelnöki szinten képviseltette magát a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központjában tartott félnapos tanácskozáson.

Központi témák voltak:

 • információk a Kongresszus 341 (2013) számú ajánlásának végrehajtásáról a helyi és regionális demokrácia helyzetéről Magyarországon (az előző, 2012-es monitoring látogatás eredménye);
 • a magyar helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jelenlegi reformok és fejlesztések;
 • a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzete (lásd a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 9. cikkét);
 • a szövetségek hatáskörei és a központi kormányzattal való interakciók: konzultációs mechanizmusok a helyi önkormányzatokkal és szövetségeikkel a jogalkotási projektek, pénzügyi és egyéb, őket közvetlenül érintő ügyekben;
 • a kormányzat különböző szintjei közötti együttműködés és a hatáskörök megosztása;
 • helyi önkormányzatok felügyelete;
 • helyi választott képviselők hivatali feltételei és a pénzügyi kompenzációjuk;
 • helyi és regionális önkormányzatok jogi védelme és a helyi bíróságok elérhetősége;
 • településközi és interregionális együttműködés;
 • határon átnyúló együttműködés;
 • a magyar helyi és regionális önkormányzatok kihívásai (például az állampolgári részvétel szintje a helyi köz- és politikai életben, stb.).

A résztvevők különböző településnagyságot, politikai pártállást képviselve vázolták fel véleményüket a fenti témákban, ami többek megfogalmazásában is oda vezetett, hogy az azonosságokat és különbözőségeket sikerült felvázolni a magyar önkormányzatokról a monitoring delegáció tagjainak, szakértőinek.

Az Európa Tanács Kongresszusa az objektivitásra törekedve adatok, elemzések és tények alapján dolgozik a helyi demokrácia vizsgálatakor is. Egyetemi szakértőkön kívül tapasztalt, választotti pozíciót régóta betöltő elismert szakértők is részt vesznek a munkában, Marc Cools Uccle–ből Belgiumból és Jean-Pierre Liouville Franciaországból.

A szakértők elmondták, hogy a Kongresszus a helyi és regionális választott képviselők Kongresszusa, az itt jelenlevők tanácsa is. Önkéntes részvételről van szó. Fontos, hogy ne keverjük össze az EU-val. A helyi demokrácia elősegítése a fő cél, a Chartában foglalt elvekre alapozzák munkájukat. Mind a 47 ország ratifikálta a Chartát, minden országban rendszeresen tartanak monitoring látogatásokat arról, hogy milyen a helyzet a helyi demokrácia szempontjából. A céljuk, hogy gondjaikat kéréseiket továbbítsák a kormányzat felé. A jelentésüket ki szeretnék egészíteni a jelenlevők megjegyzéseivel, meglátásaival. 2012-ben volt a legutóbb látogatás Magyarországra, így a kiindulópont a mostani jelentésnél az azóta eltelt időszak értékelése alapján javaslatok megfogalmazása.

Az eljárásrend szerint a mostani három napos látogatás után elkészül az első tervezet, amit szűkebb majd tágabb körben véleményeznek az érintettekkel, kormányzattal majd a kongresszusi szervezetrendszeren áthaladva a legfőbb döntéshozó fórum, a plenáris ülés fogadja el Strasbourgban.

A jelentéstervezeteket közzétesszük honlapunkon, amint erre lehetőség nyílik.”

Forrás:
Azonosságok és különbözőségek a magyar önkormányzati világban; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ); 2019. március 20.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.