A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában

„Kutatásom célja azoknak a védelmi szférában jelenlevő kihívásoknak, kockázatoknak, fenyegetéseknek az azonosítása, amelyek a közösségi médiából származnak, illetve annak vizsgálata, milyen lehetőséget biztosít a közösségi média a különböző honvédelmi-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági szervezeteknek céljaik megvalósítása érdekében. Ebből következően kutatásom részcéljainak tartom a fenyegetések azonosítását követően azon biztonsági eljárások megalkotását, amely hatására minimalizálhatóvá válhatnak a közösségi médiából származó fenyegetések. Az azonosítás magában kell foglalja a védelmi szféra különböző ágainak differenciálását, ugyanis eltérő módon és mértékben jelentkeznek az adott fenyegetések. Részét képezi továbbá azon eljárásoknak a feltérképezése, amelyek segítségével a különböző szervezetek hatékonyan láthatják el a meghatározott feladataikat. Ily módon elemzem a közösségi média szerepét a hírszerzésben (OSINT, elektronikai felderítésben, továbbiakban SIGINT, emberi erőforrással folytatott információszerzésben, továbbiakban HUMINT), megvizsgálom, hogyan alkalmazható az információs műveletek során, a terrorizmus ellen fellépés kapcsán, beleértve a civil-katonai műveleteket. Végezetül feladatomnak tekintem annak meghatározását, milyen formában, milyen szervezeti keretek között integrálható a közösségi média használata a honvédelmi-, rendvédelmi-, nemzetbiztonsági szervezetek rendszerébe.”

Forrás:
A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában; Bányász Péter; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola; A védés időpontja: 2019-V-09 09:00, helye: NKE Budapest, Zrínyi Campus, Zrínyi terem
Letöltés .pdf-ben

A bejegyzés kategóriája: informatika, Internet, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, média, politikai informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.