A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. április 15-április 18.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Előzetes tájékoztató

FMS rendszer továbbfejlesztése 6. fázis
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A frekvenciagazdálkodási rendszer (FMS) fejlesztése „6-os fázis” szoftverfejlesztési szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Lásd bővebben

Ajánlati/Részvételi felhívás

Videokommunikációs rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.14.
Távmeghallgatásra és kép-és hangrögzítésre alkalmas videokommunikációs rendszer beszerzése és implementálása az Országos Bírósági Hivatal részére. Védett személy meghallgatására is alkalmas, olyan komplex videokommunikációs végpontok kialakítása, melyek az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz kapcsolódva képesek lesznek a bírósági folyamatokat támogató videó kommunikációra. A Vállalkozó feladata az általános elvárásoknak és a műszaki leírásban előírtaknak megfelelően az eszközök szállítása, szerelése, beüzemelése, közreműködés a videokommunikációs konfiguráció kompatibilitási tesztjeinek elvégzésében, a műszaki leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, jótállás, terméktámogatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása.
Lásd bővebben

Gyakornoki program
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.17.
A beszerzés tárgya IKT cégek részére informatikai feladatok ellátása felsőoktatási intézmények informatikai képzési területen tanuló, aktív jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatóinak biztosítása.
A beavatkozás célja, hogy a gyakornoki programban részt vevő hallgatók a gyakornoki idő alatt tanulmányaikhoz kapcsolódóan releváns szakmai gyakorlatot szerezzenek IKT cégeknél annak érdekében, hogy tudásuk megegyezzen a piaci igényekkel olyan feltételrendszer mellett, amely kölcsönösen előnyös a vállalatok, az intézmények és a hallgatók számára.
A szerződés keretében minimum 500 gyakornokot / 100 darab informatikai vállalkozást kell bevonni és 135 000 gyakornoki munkaórát kell kiközvetíteni.
A főbb feladatok:
– IKT cégek toborzása és bevonása a gyakornoki programba.
– Gyakornokok toborzása, kiválasztása (recruiter feladatok ellátása), Gyakornokok bevonása a programba.
– Gyakornokok és gyakornoki helyek megfeleltetése („matching”).
– Gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó feladatok ellátása.
– A Gyakornok és a gyakornoki hely utókövetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Lásd bővebben

NET OSS licenckövetés és gyártói támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.16.
1. NET OSS rendszer szoftvereihez (NETvisor PVSR, Netware-es SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és a hozzá kapcsolódó gyártói terméktámogatás 2019. december 31-ig
2. NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz biztosítandó szállítói terméktámogatás
– havi átalánydíjas terméktámogatás 2019. december 31-ig
3. üzemeltetési szakértői terület támogatása 2019. december 31-ig
– fejlesztési szakérői terület támogatása 2019. december 31-ig
– lehívható óradíjas szállítói szakértői szolgáltatások maximum 960 óra mennyiségben 2019. december 31-ig. A 960 órából 288 óra opciós mennyiség.
Lásd bővebben

Microsoft Office irodai programcsomag beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.14.
Ajánlatkérő részére 200 db +30 % opció mennyiségben 24 hónap időtartamra MS Office 2019 Home and Business Hungarian EuroZone Medialess szoftvercsomag beszerzése a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki leírás szerint.
Lásd bővebben

Welcome 3 Havária irányítási rendszer kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.21.
A Welcome 3 Havária fürdőirányítási rendszer távprogramozás útján történő továbbfejlesztése, a rendszer üzemeléséhez szükséges hardver eszközök szállítása, beüzemelése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévő eszközök Integrálásával.
Lásd bővebben

NTG Ddos hardver és szoftver elemeinek támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/76
Közzététel dátuma: 2019.04.18.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.16.
A közbeszerzési eljárás tárgya: A Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszer hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói támogatása, valamint szállító támogatása
1. részben: Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszer hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás-előfizetése, valamint gyártói támogatása
2. részben: Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszer hardver és szoftver elemeinek szállítói támogatása
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: “Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megbízási keretszerződés keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban:MTÜ) projektfelügyelete és az I.1. pontban megjelölt szervezetek alá tartozó projektekhez kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása.
Az MTÜ a turizmussal kapcsolatos–a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcs.egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017.(III.20.)Kr. meghatározott, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.éviCLVI.tv meghat.–állami feladatokat közfeladatként látja el.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1747/2017.(X.18.)Kh szerint a Korm.megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott NTS 2030 c. dokumentumot és annak megval. érd.meghat., h az AK gondosk.a stratégiában megfogalm.célok megval.
A projektek várhatóan 2018-2030 között valósulnak meg.
Az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők projektfelügyelete alatt tervezetten jellemzően az alábbi beruházások, projektek valósulnak meg:
Légi közlekedés és iparterület fejlesztése.
Kikötő és hajópark fejlesztése.
Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése, közlekedési rendszer összehangolása.
Szállásférőhely és meglévő szálláshelyek minőségének és mennyiségének fejlesztésére vonatkozó beruházások megvalósítása.
Apartman házak és szálloda megvalósítása.
E-kerékpár fejlesztés megvalósítása.
Kempingfejlesztés megvalósítása.
Turisztikai attrakciós beruházások megvalósítása.
Innovatív turisztikai termékek és turisztikailag frekventált térséges fejlesztésének megvalósítása.
Konferencia központok megvalósítása.
Vízminőség javító és infrastrukturális beruházások megvalósítása.
Borturizmus turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása
Műemléki, vallási és egyéb turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása.
Fürdő fejlesztési és gyógy turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.
Vízi turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.
Kerékpárút fejlesztés megvalósítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.950.000.000,- Ft
Lásd bővebben

SanitasX Medikai rendszer támogatási tevékenysége
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Nyertes ajánlattevő: IT Rendszerház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános egészségügyi információs rendszer (SanitasX Integrált Medikai Szoftver) karbantartása, jogszabály követése szoftver üzemeltetése, 500 darab terminál licence jog biztosítása vállalkozási szerződés keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.200.000,- Ft
Lásd bővebben

TAJELJ-EREDIPARITABLET2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Nyertes ajánlattevő: R+R Periféria Kft.
51 db ipari tablet és tartozékainak beszerzése a dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletezettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 39.841.200,- Ft
Lásd bővebben

Behatolás megelőző (IPS) e-mail és web-szűrő
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
WESECE-AA-IA MFE Web & Email Protection Suite 1:1 BZ – darab felhasználói licence
WBG5500CNBD MFE Web Gateway 5500 Appl-C 1Yr BZ+NBD – 2 darab darab web-szűrő célhardver
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.358.000,- Ft
Lásd bővebben

Statisztikai adatelemző szoftverek és support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Statistical Products Hungary Kft.
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással adatelemző szoftverre, és azzal együttműködő modulra/modulokra,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatbányászati tevékenységet segítő adatelemző szoftverre,
1 felhasználós konkurens licencek éves megújítással egy az adatvizualizációs tevékenységet segítő adatelemző szoftverre,
25 nap/ 12 hó éves support, támogató és tanácsadó tevékenység
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.858.016,- Ft
Lásd bővebben

Automatikus beszédazonosító szoftver vásárlása stb
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nyertes ajánlattevő: Carinex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Egy darab beszédazonosító szoftver+telepítése és oktatás. Hangbiometrikus eszköz, amelyet a törvényszéki szakértők és a hatóságok számára terveztek és 1:1 összehasonlítást biztosít a beszélő személy azonosítására. A szoftver legyen képes szakértői jelentések készítésére a hatóságok részére. Előírás, hogy a beszédazonosító szoftver önállóan, egyetlen gépen, Windows operációs rendszer alatt működő konfigurációt biztosítson a szakértők számára. A szoftver és korábbi verziói legyenek használatban az EU területén. A szoftver tegye lehetővé ismeretlen beszédhangok azonosítását az ismert beszélőktől érkező beszédhangokkal összevetve, függetlenül a szövegtartalomtól, az átviteli csatornától és a nyelvtől. A szoftver biztosítson részletes beszédazonosítást az i-Vektoros technológiát alkalmazva, a Bayes-tételen alapuló Likelihood Ratios (LR) számítással. A számítási folyamat egy HTML fájlba legyen exportálható, amely a hatóságok felé szakértői jelentésként is benyújtható. Két év támogatás.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.380.200,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye: Budapest
Nyertes ajánlattevő: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Adásvételi keretszerződés keretében OEM eredeti tonerek szállítása nettó 15.000.000 Ft + áfa értékben a Fővárosi Törvényszék részére a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá 30 % értékbeli opció (4.500.000,- Ft + áfa értékben)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 15.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Légifelvételek és ortofotók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/76
Közzététel dátuma: 2019.04.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: EUROSENSE Légi Térképészeti Kft.
Légifelvételek és ortofotók beszerzése a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt VII. ütemébe tartozó ingatlanügyi hatóságként eljáró 12 járási hivatal illetékességi területére (külterület, belterület) 20 cm vagy jobb (kisebb, mint 20 cm) terepi felbontással, összesen 12 285 négyzetkilométerre.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 191.523.150,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről “Keretmegállapodás az ELTE hálózatépítési munkáira, több ajánlattevővel” tárgyban 2019. I. negyedév
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/76
Közzététel dátuma: 2019.04.18.
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: KIRNER-VILL Kft.
Keretmegállapodás az ELTE hálózatépítési munkáira, több ajánlattevővel
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 5.780.806,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon-eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/76
Közzététel dátuma: 2019.04.18.
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése
* biztosítani kívánja a jelenleg használt EKEIDR Rendszer, moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásait,
* lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben az EKEIDR Rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 50.996.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Neptun Rendszer üzemeltetése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Szerződés hatálya alá a Megrendelő által használt, külön mellékletben felsorolt és a Neptun termékportálon elérhető és bevezethető kiegészítő programmodulok listájáról a megrendelt, bevezetett kiegészítő programmodulok, a külön mellékletben szereplő és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások, valamint a külön mellékletben felsorolt és igénybe vett tranzakciós szolgáltatások tartoznak.
A Szerződés alapján a Vállalkozó köteles a meghatározott feltételeknek megfelelően 60 hónapos határozott időtartamban a Megrendelő részére a Neptun Rendszer jogszabály- és verziókövetését, támogatási feladatait, egyedi fejlesztési igényeit, valamint a Kapcsolódó termék(ek)et és szolgáltatás(ok)at biztosítani.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 302.709.990,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon terméktámogatás – ÖEÁ hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid meghatározás: Jogszabálykövetési és support szolgáltatások 2019. december 31-ig: 1 db beszerzési csomag
Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig: 350 óra (keret)
A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszerhez kapcsolódóan terméktámogatói szolgáltatás nyújtása NISZ Zrt. jelenlegi 8 darab, alábbi ügyfélszervezetei részére:
– Pénzügyminisztérium
– Emberi Erőforrások Minisztériuma
– Agrárminisztérium
– Innovációs és Technológiai Minisztérium
– Bethlen Gábor Alapítvány
– Igazságügyi Minisztérium
– Belügyminisztérium
– Miniszterelnöki Kormányiroda
Jogszabálykövetési és support szolgáltatások 2019. december 31-ig: 1 db beszerzési csomag
Igény szerinti módosítási, támogatási feladatok ellátása 2019. december 31-ig: 350 óra (keret)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 48.780.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes táj – GISPÁN
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Rudas és Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
GISPÁN Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése
Rövid meghatározás: 1. feladat Modern Városok Program keretében a „SMART CITY” „Térinformatikai szoftver fejlesztése 2017” A Polgármesteri Hivatal által évek óta használt térinformatikai rendszernek az alábbiakban részletezett feladatok szerinti továbbfejlesztése képezi a kiírási feladatot. Néhány esetben a feladatok részét képezik az alábbiakban részletezett alrendszerekhez tartozó térinformatikai és szöveges adatbázisok térinformatikai célú strukturális korszerűsítése, átalakítása és feltöltése, az alrendszerekkel kapcsolatos új igények felmérése, tervezése, majd bevezetése, sikeres használatát elősegítő tanácsadások, oktatások is. Elvégzendő feladatok: Útnyilvántartási alrendszer továbbfejlesztése, Zöldterület-kataszter alrendszer továbbfejlesztése,Önkormányzati térinformatikai tematikák, körzetek karbantartása,ORACLE adatbázis migráció 2. feladat: „Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal által jelenleg használt térinformatikai rendszer továbbfejlesztése” Elvégzendő feladatok: Városrendezési alrendszer továbbfejlesztése, ESRI alapú térinformatikai kliens és web alapú választás létrehozása, Népesség nyilvántartási adatok térinformatikai integrációja, Alaptérképi rétegek karbantartása,Google és ESRI térinformatikai integráció, Térinformatika rendszer mobil eszközökön A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 43.100.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Integrált Vezetés Irányítási (ICC) rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/73
Közzététel dátuma: 2019.04.15.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Az ajánlattételi határidő – 2019. 02. 13. 9:00 óra – lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást eredménytelenné nyilvánította.
Lásd bővebben

Térinformatikai szoftverek frissítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/74
Közzététel dátuma: 2019.04.16.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: GDi Magyarország Kft
Szerződés/rész odaítélésre került nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A KEF által 2019. 02.04-én megkötésre került a „Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások” keretmegállapodás (KM01GEOS18). Hatálya: a megállapodás aláírásától számított 48 hónap.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése értelmében a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.
A fentiekben foglaltak alapján Ajánlatkérő képtelenné vált a szerződés megkötésére. Figyelemmel a Kbt. 53. § (4) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra is Ajánlatkérő ezúton eredménytelenné nyilvánítja a közbeszerzési eljárást.
Lásd bővebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft.
Vállalkozási szerződés a Pillér Kft. székhelyén levő irodaépület energetikai korszerűsítésére
Az irodaépület jelenlegi fűtési, hűtési, szervertermi működtetési hálózata, szünetmentes betáplálással való ellátottsága működésbiztonsági és energiahatékonyság szempontjából korszerűsítésre szorul. Ennek keretében a következő feladatokat kell elvégezni: Ennek körében feladat Új 0,4 kV-os főelosztó berendezés létesítése, PLC-s automatika kialakítása, UPS elosztók telepítése, kábelezés átépítése, Leállásmentes lehetőség megadása, szerverteerem hűtési rendszerének felújítása , 4 – 4 darab 22,4 kW kapacitású légcsatornázható beltéri egységgel és kültéri modulokkal. A kültéri modulok kapacitása, egyenként 95,2 kW kell, hogy legyen. A munkák keretében 3db 50kVA/50kW-os modulból felépülő vagy azzal egyenértékű teljesítményű UPS-t is telepíteni kell.
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Figyelemmel arra, hogy az eljárásban benyújtott valamennyi ajánlat érvénytelen, az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Lásd bővebben

Spec. vezetés-techn. szimulátor készlet beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/75
Közzététel dátuma: 2019.04.17.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljes mennyisége: összesen 7 készlet (továbbiakban: klt) speciális vezetés-technikai szimulátor, az alábbiak szerint:
5 klt speciális vezetés-technikai szimulátor (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal.)
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: speciális vezetés-technikai szimulátor maximum + 2 klt.
Ajánlatkérő az opciós mennyiségek lehívására nem vállal kötelezettséget.
A szimulátor részét képezze a használót körülvevő vizuális megjelenítő rendszer, a vezérlést végző számítógép és egy táblagép, amely a rendszer rugalmas és gyors kezelését teszi lehetővé, azaz 2-3 percen belül betölthetők legyenek a különböző vezetési, forgalmi szituációk a gyakorló fél számára. A vezetéstechnikai szimulátor platformját a tehergépkocsikhoz készült eredeti alkatrészek mintáját alapul véve szükséges kialakítani (kezelőszervek rendszere, pneumatika szimulálása, sebességváltó, pedálok, kormánymű, világító berendezések kapcsolói).
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban két ajánlat érkezett:
A megajánlott nettó egységárak figyelembevételével mindkettő ajánlat esetében meghaladja az 5 klt-re vetített (amelyre Ajánlatkérő megrendelési kötelezettséget vállal) összesített nettó ár a bontási jegyzőkönyvben feltüntetett rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét (nettó 55118110 HUF).
Minderre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdés adta lehetőséggel élve Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.