Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében

„…Amennyiben rátekintünk, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás evolúciójában hol tart hazánk közszolgálata, akkor kutatási eredmények alapján azt tapasztaljuk, hogy jelentős különbségek fedezhetőek fel az egyes szakterületek, hivatásrendek, szervezetek között az emberi erőforrás gazdálkodás jellegében, tartalmában, alkalmazott módszerében, egyáltalán a lehetőségeiben. Végső soron azt mondhatjuk, hogy közszolgálatunk emberi erőforrás gazdálkodása átmeneti fázisban, köztes állapotban van – a Peretti-féle fejlődési szakaszoknál maradva – a személyzeti menedzsment és az emberi erőforrás menedzsment között. Az átmeneti jelleget elsősorban az adja, hogy bár a közszolgálaton belül számos HR folyamatot és funkciót ellátnak (pályáztatás, kiválasztás, egyéni teljesítményértékelés, képzés-fejlesztés stb.), azonban ezek ellátása alapvetően jogszabályi előírások mentén történik és ennek megfelelően az adminisztratív jellegű személyzeti munka dominál.
Ugyanakkor hosszú távú célkitűzése a kormányzati személyzetpolitikának a stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás megvalósítása, a humánfolyamatok összekapcsolása, integrált működtetése, ami hozzájárul a hatékony szervezeti működéshez.

A közszolgálati emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésével foglalkozó kormányzati stratégiai dokumentumokból egyértelműen kiolvasható egyfajta nézőpontváltás a közigazgatás foglalkoztatási rendszerének további fejlesztése irányában. Az új irány – a karrierrendszerű közszolgálat előnyeinek megtartása mellett – egyértelműen állást foglal a közigazgatás nyitott rendszermodelljének adaptálása mellett a teljesítmény-alapú javadalmazás és előmenetel, illetve a munkakör-alapú rendszer deklarált bevezetésével. Ugyanakkor – ahogy a mondás is tartja – minden terv csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Értekezésemben megvizsgálom, hogy a 2010 után deklarált szemléletváltó gondolatok és célkitűzések megvalósításukat tekintve mennyiben jelentek meg a közigazgatás emberi erőforrás gazdálkodásán, azon belül is a közigazgatás bérrendszerén belül…”

Forrás:
Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében; Krauss Ferenc Gábor; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2019-V-08 13:00, helye: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
A dolgozat .pdf-ben.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.