Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés

„Jelen tanulmányban szeretnénk hozzájárulni az egyre szélesebb körben terjedő úgynevezett okosváros-kezdeményezések elindításának, majd sokszínű megvalósítási terveinek megértéséhez.

Az okosváros-kezdeményezések háttere című fejezetben rövid áttekintést kívánunk adni azokról a globális kihívásokról, amelyek egyértelművé tették, hogy egyfelől az urbanizáció folyamata a fejlett országokban a magasabb színvonalú élet lehetősége, a kevésbé fejlett országokban pedig a városi környezet adta nagyobb életesély, azaz nagyobb biztonság és biztosabb megélhetés reménye miatt megállíthatatlannak tűnik. Másfelől a városokban alapvető változásokra van szükség ahhoz, hogy ezeknek a többletterheknek és elvárásoknak meg tudjanak felelni ráadásul úgy, hogy közben a Földünk környezeti állapotának javításához is próbáljanak hozzájárulni. A fejezet második részében röviden összefoglaljuk az Európai Unió stratégiai válaszát a kihívásokra.

Az IKT az okos város szolgálatában című fejezetben szeretnénk be- mutatni, hogy a robbanásszerűen fejlődő infokommunikációs technológia, illetve annak beépülése a nagy közszolgáltatási, igazgatási és ellátó-fenntartó rendszerekbe segíteni tudja a kitűzött stratégiai célok megvalósítását. A korszerű tervezésnek és monitorozásnak elengedhetetlen IKT-alapú döntés-előkészítő, döntéstámogató és információs eszközei a térinformációs rendszerek és az általuk elérhető szolgáltatások. Ezért külön alfejezetben foglalkozunk ezek bemutatásával, felépítésével és az egyik legfontosabb adatnyerő eljárással, a távérzékeléssel.

A következő fejezetben bemutatjuk a széles skálán mozgó okosváros- modell-elképzeléseket, az Európai Unió által támogatott mintaprojekteket („zászlóshajókat”), majd számos más európai okosváros-programot és -kezdeményezést. Ezt követően felvázolunk néhány, az egész világon elterjedt okosváros-stratégiai, -tervezési és -megvalósítási módszertani programot.

Végül külön fejezetben foglalkozunk azzal a törekvéssel, hogy a szer- teágazó okosváros-kezdeményezéseknek és -programoknak legyenek összehasonlítható paraméterei, egymáshoz illeszthető elemei. Ezért ismertetjük az okosváros-stratégiai akcióterületekhez tartozó ISO-szabványokat és minősítési rendszereket.”

Forrás:
Okos városok és az okos közszolgáltatás és városfejlesztés; Kovács Kálmán; Dialóg Campus Kiadó; ISBN 978-615-5920-98-1 (nyomtatott), ISBN 978-615-5920-99-8 (elektronikus), ISSN 2631-1259; 2019
.epub és .pdf

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, szakirodalom, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.