IBM: a mesterséges intelligencia hatékonyan segítheti a kormányzati munkát

„Az IBM kormányzati ügyekért felelős kutatóközpontja (IBM Center for The Business of Government) a mesterséges intelligencia (MI) kormányzati, közigazgatási munkára gyakorolt lehetséges hatását mérte fel és értékelte, együttműködésben a Partnership for Public Service nevű, a közigazgatás és közszolgáltatások megújítására életre hívott, pártoktól független nonprofit szervezettel. A kutatást összegző jelentésben kiemelik: az MI közigazgatási alkalmazásának potenciális előnyei messze meghaladják a felmerülő kihívások kockázatát. Céljuk az volt, hogy felpezsdítsék a párbeszédet az MI használatáról, valamint hogy segítsék a szövetségi állami vezetőket az elkerülhetetlen változások felmérésében, megfelelő betekintést biztosítva ahhoz, hogy sikeresen tudják kormányozni az államigazgatás hajóját ezekben a jelentős átalakulásokat hozó időkben, és ne csak kövessék az MI által generált változásokat, hanem vállaljanak vezető szerepet benne.

Az általánosan elfogadott nézet szerint az MI a mindennapi rutinfeladatok nagy részét átveheti az emberektől, ugyanakkor megnő az igény a kreatív gondolkodást és magasabb szintű összefüggéseket értelmező munkakörök iránt. A már érőben lévő változásokra az amerikai kormányzat is felfigyelt. Ennek jegyében hozták létre 2017 májusában a Kongresszusban a kétpárti MI-munkacsoportot (Congressional Artificial Intelligence Caucus), számos jogszabályi változást kezdeményezve az MI-vel összefüggésben. Az elnöki apparátus pedig 2019 februárjában indította el MI-kezdeményezését (American AI Initiative), amellyel felhívta az állami szervezeteket, hogy adjanak prioritást az MI-vel kapcsolatos kutatási és fejlesztési beruházásoknak, javítsák a hozzáférést az MI-re támaszkodó adatbázisokhoz és informatikai lehetőségekhez, alkossanak irányelveket az MI megbízható alkalmazására, valamint készítsék fel az amerikai munkaerőt a várható rombolva teremtő változásokra. A védelmi minisztérium szintén stratégiát dolgozott ki arra, hogy hogyan válhat az MI a nemzeti biztonsági törekvések részévé.

A szövetségi kormányzat és közigazgatás saját működésében sem állhat ellen a technológiai változásoknak. A közigazgatási szervezeteknek és vezetőiknek képesnek kell lenniük az MI kiterjesztéséből fakadó, a megszokott működést felbomlasztó folyamatok menedzselésére, megragadva egyben az MI által kínált előnyöket is. A közigazgatásban dolgozóknak pedig új technológiai és szociális készségekre kell szert tenniük ahhoz, hogy sikeresek legyenek az MI-vel bővített munkahelyeiken.

A jelentés a következő várható előnyöket emeli ki az MI alkalmazásából:

  • a közigazgatási szervezeteket képessé teszi arra, hogy szerteágazó tevékenységüket hatékonyabban lássák el, csökkentve az ismétlődő feladatok mennyiségét;
  • új ismereteket biztosít az adatok feldolgozásából;
  • javítja az ügyfélszolgálatok színvonalát;
  • megerősíti a közigazgatási szervezetek képességét arra, hogy elérjék céljaikat, betöltsék küldetésüket.

A jelentésben jelenlegi és korábbi szövetségi államigazgatási vezetőivel, valamint az MI vezető kutatóival folytatott konzultációk alapján a szerzők megfogalmazzák azokat a kiemelt fontosságú lépéseket, amelyeket a kormányzatnak meg kell tennie az MI sikeres adaptálásához. Egyetértés alakult ki abban, hogy a változásokat elsősorban a következő három területen kell eredményesen menedzselni.

A napi munkaidő átalakulása. Az MI azzal, hogy kiváltja a hivatali munkának a rutinszerű, ismétlődő részét, időt szabadít fel arra, hogy az alkalmazottak az adott szervezet küldetéséből fakadó alaptevékenységekkel foglalkozzanak, a kockázatmérsékléstől a segélyezésben és más közszolgáltatásokban alkalmazható összetett alkalmazások használatáig. A jelentés két irányt javasol. Egyrészt idejekorán és gyakran beszélgessenek alkalmazottaikkal arról, hogy az MI hogyan fogja rombolva átalakítani a munkájukat. Érdemes meghatározni azt, hogy a munka mely része fog változni az MI alkalmazása miatt, és ezek helyett mivel fog a munkatárs foglalkozni. Másrészt a Fehér Ház menedzsmentért és költségvetésért felelős hivatalának (Office of Management and Budget) az intézmények szervezeti határait átszelő összkormányzati prioritásaira (cross-agency priority goals) kellene fókuszálnia, és ezek tükrében nyomon követnie azt, hogy az MI miképpen járult hozzá a szolgáltatások javításához.

Személyre szabott szolgáltatások lehetősége. Mivel az MI csökkenti a hagyományos hivatali munkára fordítandó időt, és ezzel együtt nagyobb mennyiségű adat gyűjtését és feldolgozását teszi lehetővé, időt és figyelmet szabadít fel az ügyfelekkel való foglalkozásra, a szolgáltatások testre szabására. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a közigazgatás segítse a munkatársait ügyfélkapcsolati készségeik fejlesztésében. Mindehhez a jelentés két járható utat javasol. Egyrészt tréningek szervezését az alkalmazottak részére, kiemelt hangsúllyal a szociális műveltség olyan elemeire, mint az aktív hallgatás, a kommunikáció, a kritikus gondolkodás, a tárgyaláskészség és a meggyőzés. Másrészt fel kell készíteni a személyügyeseket arra, hogy ezeket a szempontokat a munkaerő-felvételnél is figyelembe vegyék.

A technológiai és adatfeldolgozási képességek növekvő fontossága. A közigazgatás dolgozóinak sikeres munkavégzésükhöz szükségük lesz a technikai, digitális és adatkezelési „írástudásuk” fejlesztésére, mivel az MI a munkavégzés minden részét áthatja majd. Ennek érdekében a jelentés elegendő forrás biztosítását javasolja a célirányos és folyamatos képzéshez. Másrészt a szövetségi központi személyügyi és igazgatási szerveknek is megfogalmaz javaslatokat, amelyek célja többek között az, hogy a versenyszférából át tudjanak csábítani MI-vel foglalkozó szakértőket a közigazgatásba.

A közigazgatási szervezetek kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be abban, hogy más szektorokat is segítsenek az MI adaptálásában. A kormányzatnak vezető szerepet kellene játszania annak a megakadályozásában, hogy rosszindulatú szereplők visszaélhessenek az MI-algoritmusokkal. A közigazgatás legyen felelős felhasználója a technológiának. Az MI-alkalmazásokba etikai és átláthatósági elemeket építsen be, és végül fordítsa le az alkalmazások során nyert tapasztalatokat más szektorok számára is. ”

Forrás:
More Than Meets AI. Assessing the Impact of Artificial Intelligence on the Work of Government; Partnership for Public Service, The IBM Center for The Business of Government; 2019. február 28.
More Than Meets AI. Assessing the Impact of Artificial Intelligence on the Work of Government (a jelentés .pdf-ben)
Lásd még:
AI to change the federal workforce ‘over years and decades’; Jessie Bur; Federal Times; 2019. február 28.
More than meets AI; Dan Chenok; FCW (Federal Computer Week); 2019. február 28.
Report Cites Potential Benefits of AI in Federal Workplace; FEDweek; 2019. március 6.
Háttér:
Accelerating America’s Leadership in Artificial Intelligence; The White House, Office of Science and Technology Policy; 2019. február 11.
Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence; The White House; 2019. február 11.
DOD Unveils Its Artificial Intelligence Strategy; U.S. Department of Defense; 2019. február 12.
Summary of the 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy; 2019. feburár 12. (.pdf)
Office of Management and Budget; Wikipédia
Cross-Agency Priority (CAP) Goals; Performance.gov

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, szakirodalom, technika, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.

1 Response to IBM: a mesterséges intelligencia hatékonyan segítheti a kormányzati munkát

  1. Visszajelzés: A mesterséges intelligencia hatása az állami szektorra | eGov Hírlevél

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.