1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről

„A Kormány

1. elfogadja az innovációért és technológiáért felelős miniszter által bemutatott, „A Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről” című koncepciót megalapozó dokumentumot, amelynek célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott dokumentumot a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapján tegye közzé;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

3. célja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt Magyarországon senki ne szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre;

4. elfogadja azt, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében a korábbi fejlesztések eredményeire építve egységes digitális kompetencia keretrendszer létrehozása szükséges, erre figyelemmel felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve dolgozza ki a Digitális Kompetencia Keretrendszer (a továbbiakban: DigKomp) fejlesztés hosszú távú koncepcióját, szervezeti, intézményi, finanszírozási modelljét, valamint vizsgálja meg a digitális kompetenciák értékelési és igazolási rendszer kialakításának lehetőségét, valamint a digitális kompetenciák validálásának és beszámításának eljárásrendjét, és azt terjessze a Kormány elé;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

5. kiemelkedően fontosnak tartja valamennyi, a digitáliskompetencia-fejlesztést célzó képzés összegyűjtését, rendszerezését, minőséghitelesítését és interaktív megoldásokkal támogatott publikációját, e képzések regiszterének kifejlesztését és működésbe állítását, ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen a képzési programok minőséghitelesítését és a képzések minőségbiztosítási rendszerét is magában foglaló DigKomp képzési regiszter koncepciót és a megvalósítását célzó javaslatokat, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére, figyelembe véve a már létező nyilvántartási rendszereket;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. június 30.

6. kiemelkedően fontosnak tartja a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztését és felnőttképzési eszközrendszerrel való támogatását a versenyképesség és a működő-tőkevonzó képesség megőrzése érdekében, ezért felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával tegyen javaslatot a szükséges jogszabályok módosítására a digitális készségek szükséges fejlesztését biztosító ösztönzőrendszer kialakítása érdekében összhangban a DigKomp-pal, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában és a Digitális Munkaerő Programban foglalt célokkal.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.”

Forrás:
1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről; Magyar Közlöny; 2019. évi 97. szám; 2019. június 11.; 3350. oldal (.pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, művelődés, társadalom, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.