A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. július 15-július 19.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

K1945 adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21.
Vezetékes és vezeték nélküli IP alapú menedzselt, adathálózat (WAN) szolgáltatás biztosítása
Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő adathálózati szolgáltató kiválasztása, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, Ajánlatkérő telephelyeit összekötő adat és backup hálózat üzemeltetését, az alábbiakban leírt paraméterekkel.
Az ajánlatkérő teljes adathálózata bérelt vonali, IP alapú és internet VPN kapcsolaton alapuló hálózatot fog képezni. Az adathálózat kivitelezését és beállításait, az FKF Nonprofit Zrt. igényei szerint, nyertes ajánlattevő végzi. Nyertes ajánlattevő munkája nem terjed ki ajánlatkérő belső hálózatára.
A bérelt vonali IP alapú hálózat elvárásai vonatkoznak mind az elsődleges, mind a tartalék hálózatra.
Az ajánlatkérő a bérelt vonali internet szolgáltatás kapcsán folyamatosan teljesített, az Ajánlatató saját hálózaton nyújtott DDOS (Distributed Denial of Service) hálózati szintű védelmi szolgáltatást igényel.
Lásd még

Meglévő eRAD PACS rendszer, DICOM archívum support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.26.
Vállalkozási szerződés „Az alkalmazott eRAD PACS rendszer és DICOM archívum informatikai rendszer új verziójú licenszek, valamint kapcsolódó modulok, hozzá tartozó működés-támogatási, hibajavítási, jogszabálykövetési, szoftverkövetési, továbbfejlesztési szolgáltatások megrendelése” tárgyban a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezettek szerint.
Minimálisan 40 modalitás integrálása, a leletező, betekintő és teleradiológiai felhasználók száma legyen korlátlan a Rendszerben, az alábbiak szerint:
a) 1 db eRAD szoftver 8. verzióra történő licensz frissítés10 évre, évi ötszázezer study
b) 1 db DICOM interfész offline háttértár licensz biztosítása 10 évre
c) 1 db Szerverek konfigurálási, üzembe helyezési szolgáltatás
d) 36 hónapra eRAD havi support szolgáltatás
e) 36 hónapra Offline háttértár DICOM szerver interfész support szolgáltatás
A beszerzés magában foglalja a szoftverfrissítés elektronikus úton történő teljesítését (program/elektronikus licence/termékkulcs letöltés), a szükséges engedélyek beszerzését, továbbá az installálást (telepítést) és 50 fő betanítását.
Lásd még

Hálózati dokumentumszkennerek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.14.
404 db dokumentumszkenner és 337 db USB printer szerver beszerzése
Opciós mennyiség 10%, amelynek lehívási feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Lásd még

AF: Tréningek és módszertanok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/134
Közzététel dátuma: 2019.07.15.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.07.
1) A „Tréningek és módszertanok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő az alábbiakban ismertetett szolgáltatás megvalósítására kér ajánlatot vállalkozási szerződés megkötése érdekében:
2) A nyertes ajánlattevő feladata az Új Karrier Program – Tréning módszertanok, on-line önismereti teszt, szimulációs programok tartalmi kidolgozása, tréning szolgáltatás nyújtása.
2/1) A KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű projekt megvalósítása során, az úgynevezett Új Karrier Program, mint projektelem különböző kompetenciafejlesztő szolgáltatások révén hozzájárul a közszolgálat személyzetfejlesztéséhez, míg az outplacement szolgáltatások révén a belső közigazgatási munkaerő-áramlást biztosítja.
2/2) A nyertes ajánlattevő főbb feladatai: 5 db módszertan kidolgozása; a módszertanok belső szakemberek részére történő oktatása (3*3 nap); az 5 módszertanon alapuló tréningtematikák kidolgozása és 3 napos tréningek megtartása a célcsoport (tervezetten 180 fő) részére; 1 db online önismereti teszt valamint 4 db online szimulációs program kidolgozása.
Lásd még

Bankkártya-elfogadói szolgáltatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/134
Közzététel dátuma: 2019.07.15.
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.12.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő értékesítési hálózatában működő fizikai és virtuális bankkártya-elfogadóhelyeken a bankkártyás fizetés feltételeinek biztosítása.
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

Űrfelvételek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.06.
„Magyarország területére vonatkozó, közeli infravörös és vörösél-sávot tartalmazó nagyfelbontású űrfelvételek beszerzése kettő időablakban” a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Magyarország teljes területére vonatkozó, 2019. 04. 20. – 2019. 06. 20. között (1. időablak) és 2019. 07. 01. – 2019. 08. 15. között (2. időablak) készült, közeli infravörös (Near-Infrared, NIR) és vörösél- (Red Edge) sávot tartalmazó űrfelvételek szállítása. Az űrfelvételek készítésének mindkét időablakban Magyarország teljes területére kell kiterjednie.
Lásd bővebben

Előzetes tájékoztató

Előzetes táj.: Deverto rendszerek támogatási szolg
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/134
Közzététel dátuma: 2019.07.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél működő Deverto NTG rendszerre és Deverto IP Centrex rendszerre (együtt Deverto rendszerek) vonatkozó szoftver- és üzemeltetés-támogatási szolgáltatások (továbbiakban támogatási szolgáltatás) nyújtása.
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Projektor beszerzése az Óbudai Egyetem részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projektor 5 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 875.000,- Ft
Lásd még

TEE – Webkamera telepítés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: CRITERION Biztonságtechnikai Zártkörűen működő Részvénytársaság.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 42.000.000,- Ft
Lásd még

Kórházi informatikai rendszer szolgáltatásai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságű
A kórházban meglévő és működő e-MedSolution orvos-szakmai rendszerszoftver karbantartása és jogszabálykövetési szolgáltatásainak követése, a meglévő rendszer funkcióinak bővítése az alábbiak szerint:
A. A meglévő és már bevezetett e-MedSolution és Alkalmazás futtatás környezet karbantartása és követése:
a. 1650 db. e-MedSolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc a szerződéskötéskor az intézményben használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással –
b. 100 db e-Medsolution háziorvosi licenc;
c. 195 db Progress adatbázis kezelő licenc;
d. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet.
B. e-MedSolution/Progress/ Alkalmazás futtatás környezet bővítése, karbantartása és követése – dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ telephely
a. 150 db nevesített e-MedSolution licenc a futtatáshoz szükséges adatbázis kezelő licencekkel, alkalmazásfuttatási környezettel együtt;
b. 1 db e-MedSolution alkalmazás futtatási környezet;
c. Integrációs interfészek
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 184.750.344,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről-TSM üzem. tám.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: i-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság
A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat támogatására kialakított hatósági informatikai rendszer üzemeltetés támogatása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 3.705.000.000,- Ft
Lásd még

Laptopok és PC-k beszerzése, eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Laptopok és PC-k beszerzése keretmegállapodás keretében maximum 12 hónap időtartamra
I. rész
MS Windows / linux operációs rendszer futtatására alkalmas személyi számítógépek beszerzése
Maximum 18.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg
II. rész
iOS / MacOS operációs rendszer futtatására alkalmas személyi számítógépek beszerzése
Maximum 10.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.000.000,- Ft
Lásd még

Kohorsz adatgyűjtés EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
Közbeszerzési Értesítő száma:2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nyertes ajánlattevő: Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft.
Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 237.642.648,- Ft
Lásd még

Oktatási eszközök 2. – EFOP
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;S-Sport International Korlátolt Felelősségű Társaság
Oktatási- és sport- és egyéb eszközök szállítása különböző EFOP-os pályázatok keretében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.635.109,- Ft
Lásd még

„HP típusú plotterek karbantartása 2019.”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal nyomdájában működő 3 db Hewlett-Packard (HP) multifunkciós eszköz teljeskörű karbantartása
Hewlett-Packard (HP) designjet T2300, üzembe helyezés éve 2012, mennyiség: 1 db,
Hewlett-Packard (HP) designjet T730, üzembe helyezés éve 2018, mennyiség: 1 db,
Hewlett-Packard (HP) Latex 115, üzembe helyezés éve 2018, mennyiség: 1 db.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 234.000,- F
Lásd még

Skidata parkolástechnikai rendszer karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Creativ Bartex Solution Kft.;Creativ Bartex Solution Kft.
A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 10 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a műszaki leírás 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, garanciális és nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.800.000,- Ft
Lásd még

Vezetékes hanginfrastruktúra szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szolgáltatási szerződés keretében Vezetékes hanginfrasturktúra szolgáltatás igénylése a következő bontásban
1. Alközponti rendszer felmérése, átállása és beüzemeltetése (egyszeri projekt),
2. Asztali készülékek beszerzése (IP- és mobil alapú) (eszközbeszerzés)
3. Hangrögzítő rendszer beszerzése (rendszerbeszerzés)
4. Alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)
5. Az M3 és M4 metróvonalhoz kötődő alközponti rendszer teljes üzemeltetése a szerződéses időszak alatt (szolgáltatás 24 hónap)
6. Ezzel összefüggő számla- és költségbontás (szolgáltatás 24 hónap)
7. Bejövő ügyfélszolgálati hívások kezelése (szolgáltatás 24 hónap)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 795.675.056,- Ft
Lásd még

Teleradiológiai távleletező szolgáltatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Zala Megyei Szent Rafael Kórház
Nyertes ajánlattevő: ICONOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Teleradiológiai távleletező szolgáltatás nyújtása a Zala Megyei Szent Rafael Kórház részére 24 hónapra az alábbiak szerint:
A tervezett leletszám:
1. rész: CT + MR: 28 000 / 24 hónap +20%
2. rész: Szív MR: 200/ 24 hónap + 20%
3. rész: Rtg: 34 500/24 hónap +30%
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 134.625.000,- Ft
Lásd még

Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolg.ok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/134
Közzététel dátuma: 2019.07.15.
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások. Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt az alábbi tevékenységeket kellellátnia: Service Desk IT biztonság Infrastruktúra monitoring Incidens menedzsment Változás menedzsment Konfigurációmenedzsment Kiadás menedzsment Probléma menedzsment Riportálás Számítógépes alapinfrastruktúra üzemeltetés Hálózat üzemeltetése Hálózati nyomtató, multifunkciós eszköz üzemeltetés Szerverüzemeltetés Alkalmazásüzemeltetés Számítógépes alapinfrastruktúra bővítés Szoftver, licenc tevékenységek Rendszerfejlesztés IT oktatási szolgáltatás Projekt menedzsment
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 19.040.000.000,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Kbt.103.§(5)bek. hird, Bajai Szt. R. Kh., MedWorKs
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: Bajai Szent Rókus Kórház
Nyertes ajánlattevő: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Jelen közbeszerzés tárgya szolgáltatási szerződés a Bajai Szent Rókus Kórház ajánlatkérőnél meglévő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabály-követésére, frissítésére, egyedi fejlesztésére és karbantartására három éves időtartamban, valamennyi felhasználóra a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 68.400.000,- Ft
Lás még

Önkéntes előzetes átláthatóság Kbt. 137. § (2) bek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/136
Közzététel dátuma: 2019.07.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
A műszaki leírás I. pontjában szereplő rendszertámogatási feladatok folyamatos, míg a műszaki leírás II. pontjában szereplő, a rendszerhez kapcsolódó ügyviteli és szakértői szolgáltatások Megrendelő általi eseti – műszaki leírásban meghatározott folyamat szerinti – megrendelés alapján történő végrehajtása a PKR rendszer vonatkozásában, a dokumentációban meghatározottak szerint. A közbeszerzése mennyisége – A rendszertámogatási feladatok vonatkozásában a szerződés megkötésétől számított 36 hónapos időtartam. – A rendszerhez kapcsolódó ügyviteli és szakértői szolgáltatások vonatkozásában összesen 120 nap – 50 %. (A – 50 % azt jelenti, hogy a 120 napból legalább 60 szakértői nap ügyviteli és szakértői szolgáltatást igénybe fog venni ajánlatkérő.)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 114.015.600,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetm
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/135
Közzététel dátuma: 2019.07.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos (+opcionálisan további 12 hónap időtartamra) üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 64.680.000,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hird.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/134
Közzététel dátuma: 2019.07.15.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
A Pécsi Tudományegyetem, a 2015-ben bevezetett Kutatói Adminisztrációs Rendszerének (KAR) és Szellemi Termék Adminisztrációs Rendszerének (SzTAR) szállítói üzemeltetési támogatására kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni 36 hónapos határozott időtartamra. Az üzemeltetési támogatáson kívül Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt felmerülő fejlesztési igényeinek függvényében a rögzített fejlesztési keretóraszám erejéig igénybe kíván venni fejlesztői közreműködést is azzal, hogy Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést úgy kívánja megkötni, hogy a keretóraszám 70%-ára megrendelési kötelezettséget vállal.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 11.250.000,- Ft
Lásd még

Eredménytelen közbeszerzések

Általános fejlesztési keretmegállapodás (KBF/377/2017) – eredmény tájékoztató 2019. II. negyedév
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/137
Közzététel dátuma: 2019.07.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Általános fejlesztési keretmegállapodás.
Microsoft termékekhez köthető, Windows Phone, Apple iOS és Android operációs rendszerekhez köthető, illetve Linux operációs rendszeren futó alkalmazásokhoz (Red Hat Enterprise, CentOS) kapcsolódó fejlesztési kompetencia biztosítása ajánlatkérőnél felmerülő igények szerinti mennyiségben és összetétel szerint.
500 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig.
Tekintettel arra, hogy a határidőig beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlatkérő jelen beszerzéshez biztosított fedezetét, ajánlatkérő nem hirdet nyertest, az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítja.
Lásd még

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.