A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. július 22-július 26.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Rendszerek karbantartása és üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/139
Közzététel dátuma: 2019.07.22.
Ajánlatkérő: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Hang-, fény-, vizuáltechnikai és informatikai rendszer üzemeltetése és karbantartása, valamint a hozzá tartozó hibajavítási feladatok ellátása az Ajánlatkérő által üzemeltetett létesítményekben
Lásd még

MTVA Harmonic szerverének megújítása 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/139
Közzététel dátuma: 2019.07.22.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés – az MTVA egységesített adáslebonyolító stúdióját ki-szolgáló szerverrendszer 2019-es megújításához tárgyban
Lásd még

Adathálózati szolgáltatás biztosítása, üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.22.
Adathálózati szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.
A közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő költséghatékony adathálózati szolgáltató kiválasztása, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, Ajánlatkérő telephelyeit összekötő adathálózat üzemeltetését a műszaki leírásban foglalt paraméterekkel.
Ajánlatkérő teljes adathálózatát szimmetrikus bérelt vonali, nem internet alapú IPVPN, valamint szimmetrikus bérelt vonali, és aszimmetrikus ADSL internet, valamint sötétszál szolgáltatások képzik. A hálózat központi beállításait az Ajánlatkérő műszaki leírásban foglalt igényei szerint Ajánlattevő végzi, a végponti routerek azonban Ajánlatkérő tulajdonában vannak, azokat Ajánlatkérő biztosítja és üzemelteti.
Igényelt szolgáltatások:
– Sötét szál,
– MPLS IPVPN,
– ADSL internet,
– Bérelt vonali internet szolgáltatások,
– Domain név szolgáltatás.
Lásd még

3Dtechnológiájú eszközök, szoftverek, IT eszközök2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.13.
3D technológiájú eszközök, szoftverek és IT eszközök beszerzés a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00022 jelű pályázata keretein belül – 2. a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel 33 ajánlati részben.
Lásd még

Informatikai szakrendszer rendelk. bocs., üzemelt.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.26.
VSZ Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület Felügyelet részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátására és üzemeltetésére.
A szakrendszer alkalmazásának célja: Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtása során a közterületen intézkedő közterület-felügyelők tevékenységének mobil eszközök kiszolgálásával (PDA, mobil nyomtató) történő támogatása a jogszabály által a közterület-felügyelet kompetenciájába utalt valamennyi eljárás során; az intézkedésekhez kapcsolódó adatforgalom biztosítása a PDA eszköz, a hordozható nyomtató, valamint a közterület-felügyelet ügyeleti szolgálata és ügyviteli rendszere között; a keletkezett adatok ügyviteli rendszerben történő nyilvántartásának, feldolgozási folyamatának teljes körű biztosítása az alábbiakban részletezettek szerint, on-line egyedi-, és tömeges, kötegelt adatforgalmi (adatlekérdezés és adatfeltöltés) kapcsolat biztosítása a Belügyminisztérium meghatározott nyilvántartásai között; a vezetői és az ügyeleti munka támogatása a szolgálat ellátásával, az intézkedések számával, státuszával, eredményével, a kivetett szabálysértési-, és közigazgatási bírságokkal, feljelentésekkel, szabályszegési eljárásokkal, figyelmeztetésekkel, valamint kerékbilincseléssel kapcsolatos adatok szolgáltatásával.
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

Erzsébetváros Kártyához kapcsolódó kedvezményszerv
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.05.
Az Erzsébetváros Kártya programhoz kapcsolódó kedvezményszervezés szolgáltatás bonyolítása, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:
– olyan saját üzemeltetésben álló országos kártyaelfogadó hely hálózat biztosítása, amely országszerte legalább 1500 elfogadó helyen biztosít vásárlási kedvezményt az Ajánlati dokumentációban meghatározott szolgáltatási kategóriákban;
– a szolgáltatást nyújtónak a szerződés időtartama alatt törekednie kell a hálózat fejlesztésére, az elfogadóhelyek számának növelésére, különös tekintettel Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros területére;
– a korábban kibocsátott egyedi azonosítóval ellátott Erzsébetváros Kártya kedvezményes vásárlásban való részvételének biztosítása, vagy a kedvezményszolgáltatás biztosításával kapcsolatos esetlegesen felmerülő egységes arculattal kialakított integrált, minimum MiFare1k chip technológiával rendelkező alapkártya szállítása minimum 20.000 darabszámban (kártyacsere gyártása és megszemélyesítése);
– kedvezményszolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi- és panaszkezelési feladatok ellátása, azok teljes körű dokumentálása mellett;
– online kedvezménykereső (az elfogadóhelyek és vásárlási kedvezmények naprakész nyilvántartása) üzemeltetése az interneten;
– kapcsolódó komplex kártyakezelő szoftver háttér biztosítása;
– a rendelkezésre bocsátott rendszer részeként, integráltan működtetett támogatáskezelő modul ütemezett biztosítása, amely az Erzsébetváros Kártyákkal a naprakész adatbázisra építve, a szociális és egyéb támogatások célzott felhasználását és az ahhoz kapcsolódó egyenlegkezelést és a kártyaelfogadó helyekkel az elszámolás nyomon követhetőségét lehetővé teszi.
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

VIKI I.- II. ütemének fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: AppEvo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vasút Igazgatási Központi Informatikai rendszer (VIKI) I-II. ütemének fejlesztése
A tervezett Vasúti Igazgatási Központi Informatikai Rendszernek (továbbiakban: VIKI), a kifejezetten vasúti engedélyezési rendszerek mellett, a hatósági ügyviteli/közigazgatási (dokumentumkezelő, iktatási, iratkezelési, számlázási alapadatok átadhatóságának előkészítési, törzsadatkezelési) rendszereket is magába kell integrálnia, különböző interfészeken keresztül csatlakozási lehetőségét kell megteremtenie más-más szakrendszerekhez, közigazgatást támogató általános rendszerekhez (pl.: Ügyfélkapu/SZÜF, e-tervtár, TakarNet, elektronikus aláírás/időpecsét, Poszeidon, E-hivatal, Állami Nyomda, ERA-VVR, ERA-RINF, Földhivatal, Vasút Egészségügyi NpKft, Forrás), valamint az EU által előírt, és jellemzően az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (továbbiakban: ERA) által üzemeltetett regiszterekhez.
A kialakításra kerülő VIKI Hálózat célja, hogy támogassa közlekedési hatóság által végzett hatósági ellenőrzési tevekénységeket, valamint valós idejű adatkapcsolat alkalmazásával adatokat biztosítson más hatóságok informatikai rendszerei számára, továbbá tegye lehetővé valós idejű adatkapcsolat alkalmazásával adatok lekérdezését .
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.100.000.000,- Ft
Lásd még

FMS RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE „5-ÖS” FÁZIS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: LS telcom Aktiengesellschaft
A frekvenciagazdálkodási rendszer (FMS) fejlesztése „5-ös fázis” szoftverfejlesztési szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 176.915,- EUR
Lásd még

Táj. VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 betegazonosító r.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nyertes ajánlattevő: ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
VEKOP-6.3.5-17-2017-00017 projekt keretén belül betegazonosító rendszer beszerzése
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő biztonságos betegazonosítási folyamatainak kialakításához szükséges hardverek, szoftverek és szolgáltatások biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 132.872.300,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az MNB SAP rendszerének üzemeltetési és továbbfejlesztési feladatainak támogatása
Eseti, opcionális szoftverfejlesztői támogatás (5 évre 5200 embernap).
Havi díj ellenében történő üzemeltetési támogatás (5 nap/hó, összesen 300 nap).
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 412.000.000,- Ft
Lásd még;

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;APONIUS Consulting Kft.;Dr. Bonnyai Ügyvédi Iroda
Az eljárás megnevezése:
„Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és ellenőrzés két közbeszerzési részben”.
1. közbeszerzési rész: „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási feladatok ellátása”.
2. közbeszerzési rész: „Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása”
Ajánlatkérő a feladatok ellátására keretszerződést kíván kötni az alábbi keretösszegben:
1. közbeszerzési rész: nettó 150.000.000,- Ft keretösszeg és további opcionálisan lehívható nettó 99.000.000,- Ft keretösszeg, azaz összesen nettó 249.000.000,- Ft keretösszeg.
2. közbeszerzési rész: nettó 30.000.000,- Ft keretösszeg és további opcionálisan lehívható nettó 19.000.000,- Ft keretösszeg, azaz összesen nettó 49.000.000- Ft keretösszeg.
A szolgáltatásokat a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti feladatköre ellátásához kívánja igénybe venni.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 298.000.000,- Ft
Lásd még

Budapest 2030 Terv – 2019. második negyedév
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;CreaCity Szolgáltató Kft.;HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
A kormány és a főváros 2019 végéig közösen készíti el Budapest tízéves, 2030-ig szóló stratégiai városfejlesztési tervét. A Budapest 2030 kormányzati és fővárosi önkormányzati városfejlesztési terv széles szakmai látókörrel készül, várostervezők, közlekedésmérnökök, építészek, szociológusok és más szakértők, valamint a társadalmat, a budapestieket képviselő szereplők bevonásával, annak érdekében, hogy egy mindenki által elfogadható, közös jövőképet megcélzó terv szülessen, amelynek megvalósítása minden budapesti számára élhetőbb fővárost eredményez.
A KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (a továbbiakban Ajánlatkérő) „Budapest 2030 Terv és kapcsolódó dokumentumok elkészítése és az azzal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzése” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen – 2018. december 4. napján a Kbt. 105. § (1) bekezdésének b) pontjai szerinti keretmegállapodást kötött a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest Lövőház Utca 37.), CreaCity Szolgáltató Kft. (1122 Budapest Maros Utca 27.), és HÉTFA Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest Október 6. utca 19.) közös ajánlattevőkkel (a továbbiakban: Keretmegállapodás).
A Keretmegállapodás alapján, 2019. második negyedévben – írásbeli konzultáció eredményeképp – kötött egyedi szerződésekről Ajánlatkérő ezúton tesz közzé eredménytájékoztatót a Kbt. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel. 2019. második negyedévben, a Keretmegállapodás alapján a következő egyedi szerződések kerültek megkötésre: Az Új Duna-híd kötöttpályás hálózat vizsgálata – 2019.04.09. Lakásmobilitás vizsgálat – 2019.04.09. Bérlakások és lakóik vizsgálata – 2019.04.09. Ingázás és szuburbanizáció vizsgálat – 2019.04.09. Nagyforgalmú városi utak kiüresedésének vizsgálata – 2019.04.09. Közlekedési szokások átalakulásának vizsgálata – 2019.04.09. Budapest jelene és jövője közösségi szemmel – mélyinterjúk készítése és elemzése – 2019.05.23. Budapest városszépészete – 2019.06.18. Közterületek menedzselése, tervezése, fenntartása – 2019.06.05. Városrehabilitáció – 2019.06.05. Geolokációs elemzés – 2019.06.27.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 176.116.426,- Ft
Lád még

Új vasúti műszaki szabályozási rendszer kialakítás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: MAÚT Magyar Út-és Vasútügyi Társaság
Nyertes ajánlattevő: BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Új vasúti műszaki szabályozási rendszer kialakítása és a megadott rendszert érintő szabályozás megalkotása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 805.000.000,- Ft
Lásd még

„Keretmegállapodás SAP fejlesztés támogatási szolgáltatások beszerzésére”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/140
Közzététel dátuma: 2019.07.23.
Ajánlatkérő: NKM Földgázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegallapodas SAP fejlesztes tamogatasi szolgaltatasok beszerzesere ket reszben
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 686.221.250,- Ft
Lásd még

2. gen digitális tachográf kártya gyártása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Keretmegállapodás a 2. generációs digitális tachográf-kártya gyártása, megszemélyesítése és a digitális tachográf kártyákhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása tárgyában a 2019-2021. évek vonatkozásában az alábbiak szerint:
Legfeljebb 120.000 db digitális tachográf rendszerben használható 2. gen. tachográf-kártya, gyártását, megszemélyesítését, a menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló – a Bizottság által kiadott – 2016/799 végrehajtási r. I. C. mell. szereplő követelményeknek megfelelően, valamint digitális tachográf-kártyák és PIN kódok kézbesítését és a tanúsítvány kiadó feladatainak ellátását.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 521.760.000,- Ft
Lásd még

Informatikai eszközök beszerzése a PTE részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság; NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Informatikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem MIK TTK, KPVK részére az EFOP 3.4.4-16-2017-0004 projekt keretén belül
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.845.770,- Ft
Lásd még

LAN hálózat bővítése és kapcsolódó szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Sysman Informatikai Zrt.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő telephelyein üzemelő Tyco-AMP / AMPTRAC optikai és UTP/FTP/STP LAN passzív hálózati elemek szükség szerinti bővítése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása keretszerződés alapján (keretösszeg: nettó 25 millió forint).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.704.211,- Ft
Lásd még

2019. II. negyedévben lefolytatott írásbeli konzultációk eredményéről szóló tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/141
Közzététel dátuma: 2019.07.24.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.; Lounge Design Szolgáltató Kft.
“Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására” – A keretmegállapodás alapján a 2019. II. negyedévében lebonyolított írásbeli konzultációk
Részekre vonatkozó információk: A beszerzés részekből áll igen
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 19.523.207.009,- Ft
Válogatás a keretmegállapodás részét képező közbeszerzésekből [Szerk.]:

 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Applikáció- és webfejlesztési feladatok ellátása az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 20.000.000,- Ft, azaz nettó húszmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30%-a, nettó 6.000.000,- Ft, azaz nettó hatmillió forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex marketingkommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 322.866.667 Ft, azaz nettó háromszázhuszonkétmillió-nyolcszázhatvanhatezer-hatszázhatvanhét forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 10 %-a, nettó 32.286.667 Ft, azaz nettó harminckétmillió-kétszáznyolcvanhatezer-hatszázhatvanhét forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. számára komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 545.000.000 Ft, azaz nettó ötszáznegyvenötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 163.500.000 Ft, azaz nettó százhatvanhárommillió-ötszázezer forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása című projekt kommunikációs és médiaügynökségi, valamint rendezvényszervezési szolgáltatásainak biztosítása”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 2.950.900.543,- Ft, azaz nettó kétmilliárd-kilencszázötvenmillió-kilencszázezer-ötszáznegyvenhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 885.270.163,- Ft, azaz nettó nyolcszáznyolcvanötmillió-kétszázhetvenezer-százhatvanhárom forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Az ITU Telecom World 2019 konferenciához kapcsolódó komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 90.000.000,-Ft, azaz nettó Kilencvenmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27.000.000,- Ft, azaz nettó Huszonhétmillió forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. számára komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 365.000.000 Ft, azaz nettó háromszázhatvanötmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 109.500.000 Ft, azaz nettó százkilencmillió-ötszázezer forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó kutatási, kreatív és grafikai tervezési, valamint online ügynökségi feladatok teljes körű ellátása”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 51.428.000,- Ft, azaz nettó ötvenegymillió-négyszázhuszonnyolcezer forint keretösszeg kimerüléséig.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Komplex kommunikációs feladatok ellátása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal részére”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 62.000.000,- Ft, azaz nettó hatvankettőmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 10 %-a, nettó 6.200.000,- Ft, azaz nettó hatmillió-kettőszázezer forint opció.
 • A beszerzés tárgyának meghatározása: „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 6., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 14.”
  A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 10.000.000.000.- Ft, azaz nettó Tízmilliárd forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 % – a, nettó 3.000.000.000,- Ft, azaz Hárommilliárd forint opció.

Lásd még

EESZT üzemeltetés támogatás, továbbfejlesztés 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) alkalmazás üzemeltetés támogatása, eseti konzultációs szolgáltatások biztosítása és továbbfejlesztések megvalósítása. Részletes feltételek az ajánlati felhívásban és a műszaki leírásban.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.421.625.284,- Ft
Lásd még

IT rendszer beszerzése 1/a. lehívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
Informatikai, infokommunikációs eszközök szállítása, rendszerek bevezetése, megoldások kialakítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére tárgyú keretmegállapodás – 1a. részlehívás”
„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére különféle informatikai eszközök beszerzése a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.478.842.372,- Ft
Lásd még

Welcome 3 Havaria irányítási rendszer kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Beks Kommunikációs Technika Kft.
A Welcome 3 Havária fürdőirányítási rendszer távprogramozás útján történő továbbfejlesztése, a rendszer üzemeléséhez szükséges hardver eszközök szállítása, beüzemelése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévő eszközök Integrálásával.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 239.737.500,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Martonvásár Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: InnoTeq Informatikai, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Elnevezés: Martonvásár IKT eszközeinek beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.494.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 36 hónapos időtartama alatt Budapest Főváros Önkormányzata (melynek a 2019. évi összevont költségvetésének főösszege: 386 milliárd HUF), a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények éves költségvetési beszámolójának, az éves zárszámadásról készített rendelet-tervezet könyvvizsgálata, egyéb szakmai szolgáltatás keretében az éves költségvetési rendelet, rendeletmódosítások, átmeneti finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendelettervezetek véleményezése, ajánlatkérő vagyoni, pénzügyi helyzete, működési eredménye évközi alakulásának féléves vizsgálata, elemzése, tájékoztató készítése. Eseti jelleggel hitelszerződésekben rögzített kötelezettség teljesítések ellenőrzése, támogatások elszámolásának hitelesítése. Ajánlatkérő részére vagyoni, tervezési, pénzügyi, számviteli kérdésekben szakmai tanácsadás.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 18.919.800,- Ft
Lásd még

AVID kompatibilis munkaállomások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Snitt Studio Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő az MTVA non-lineáris montírozási berendezéseinek korszerűsítése érdekében a már jelenleg is meglévő AVID Media Composer alapú rendszerének hardveres megújítását tervezi. A jelenleg működő, korábbi évek során beszerzett AVID munkaállomások hardver korszerűsítése érdekében 11 db új munkaállomás és 42 darab új monitor, 15 darab billentyűzet, valamint 2 db új Apple MacBook Pro alapú mobil munkaállomást kívánunk beszerezni. További igényként szükségünk van a jelenleg üzemelő montírozó munkaállomások bővítésére 3 darab grafikai kártyára és 8 darab SSD meghajtóra beépítő kerettel. A videorestauráló munkahelyek korszerűsítéséhez 4 db új munkaállomást kívánunk beszerezni optikai 10 GB ethernet csatolóval és 10 darab új monitorral. Szolgáltatásként a 11 darab új montírozót üzembe kell helyezni ACSR minősítésű szakemberekkel.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 101.143,- EUR
Lásd még

Ad Acta iratkezelő rendszer táj. elj. eredm.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási keretszerződés az adActa Elektronikus Iratkezelő Rendszer és alapszoftver (Iktató) környezetüzemeltetési, jogi követési, támogatási és továbbfejlesztési feladatok ellátására.
Az ellátandó feladat a megrendelőnél üzemszerűen működő adActa Elektronikus Iratkezelő Rendszer és alapszoftver (Iktató) környezetüzemeltetési, jogi követési, támogatási és továbbfejlesztési feladatok ellátására a dokumentációban részletezettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 47.133.612,- Ft
Lásd még

Speciális célú nyomtatási eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés keretében 16 db HP M609dn, vagy azzal egyenértékű fekete-fehér irodai lézernyomtató, és 15 db HP LaserJet Pro M15w, vagy azzal egyenértékű kompakt fekete-fehér lézernyomtató szállítása, beüzemelése, üzemeltetése, karbantartása 36 hónapra, valamint 2 db HP DesignJet T795 1118-mm Printer, vagy azzal egyenértékű irodai nyomtató CAD és GIS rendszerekhez és 10 db hozzá tartozó induló készleten felüli festékszalag, illetve 6 db Zebra GK420t 203 dpi, vagy azzal egyenértékű vonalkód nyomtató és 10 db hozzá tartozó induló készleten felüli festékszalag szállítása és a nyomtatók beüzemelése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 24.768.859,- Ft
Lásd még

Eljárás eredményéről szóló hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Váci Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;
A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Informatikai hardver és szoftver eszközök beszerzése
2. rész: Oktatási informatikai csomagok beszerzése
3. rész: Speciális taneszközök beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.020.120,- Ft
Lásd még

Eredménytájékoztató – STK-IKT eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Soproni Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Konkoord Irodatechnika Kft;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;Balázs-Diák Kft.;Stiefel Eurocart Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.803.400,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Nyertes ajánlattevő: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.
A Pécsi Tudományegyetem, a 2015-ben bevezetett Kutatói Adminisztrációs Rendszerének (KAR) és Szellemi Termék Adminisztrációs Rendszerének (SzTAR) szállítói üzemeltetési támogatására kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni, és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötni 36 hónapos határozott időtartamra. Az üzemeltetési támogatáson kívül Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt felmerülő fejlesztési igényeinek függvényében a rögzített fejlesztési keretóraszám erejéig igénybe kíván venni fejlesztői közreműködést is azzal, hogy Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést úgy kívánja megkötni, hogy a keretóraszám 70%-ára megrendelési kötelezettséget vállal.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 11.250.000,- Ft
Lásd még

(PTS-219) központi inf eszközök, szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.894.000,- Ft
Lásd még

Notebookok beszerzése (EFOP-1.1.5.17-2017-00003)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 8.283.378,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/143
Közzététel dátuma: 2019.07.26.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Digitális Bíróság 2.0. (KÖFOP) rendszer üzemeltetése az OBH részére, mely 1000 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.500.000,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

A Kbt. 103. § (5) bekezdésében foglaltak alapján
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: Budapesti Corvinus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő által jelenleg is használt NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer elemeinek technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, továbbá a már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Havi support szolgáltatás a jelenleg használt modulok esetén
– Neptun alapmodul és az alapmodulhoz kapcsolódó szolgáltatások
– Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul
– Neptun EiiR Humánerőforrás modul
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 300.000.000,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/142
Közzététel dátuma: 2019.07.25.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási keretszerződés az adActa Elektronikus Iratkezelő Rendszer és alapszoftver (Iktató) környezetüzemeltetési, jogi követési, támogatási és továbbfejlesztési feladatok ellátására.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 47.133.612,- Ft
Lásd még

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.