A nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztost neveztek ki

„…1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 2019. augusztus 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre Demeter Szilárd Csabát a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatai:
a) előkészíti és koordinálja a „Magyar Nyelv Háza” zöldmezős ingatlanberuházás előkészítését, majd a költözés folyamatát;
b) ellátja a nemzeti gyűjtemények megújításával és lehetséges integrációjával kapcsolatos tárca- és ágazatközi feladatokat, különös tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum fejlesztéseinek összehangolására;
c) vezeti a fentnevezett nemzeti intézményeket átvilágító bizottságot, az átvilágítás végén javaslatokat fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere számára;
d) tárgyalásokat folytat más közgyűjtemények vezetőivel a lehetséges együttműködésekről;
e) kapcsolatot tart a minisztériumokkal, egyéb állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekkel, feladataival összefüggésben képviselheti a minisztériumot hazai és nemzetközi szervezetek, testületek előtt;
f) figyelemmel kíséri a szakmai irányítói, szakmai felügyeleti döntések végrehajtását, azok végrehajtásának folyamatát ellenőrzi;
g) rendszeresen tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

3. § A miniszteri biztos a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 650 000 Ft összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult…”

Forrás:
Az emberi erőforrások minisztere 28/2019. (VIII. 30.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2019. évi 47. szám; 2019. augusztus 30.; 4585. oldal (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.