A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. szeptember 2-szeptember 6.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

PTE Globalspeech szoftver üzemeltetés támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/169
Közzététel dátuma: 2019.09.03.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
A Pécsi Tudományegyetemen használt 49 felhasználós Globalspeech szoftver üzemeltetés támogatása, amelynek részét képezi felhőszerveres megoldású rendszer biztosítása támogatása.
Lásd még

Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/169
Közzététel dátuma: 2019.09.03.
Ajánlatkérő: Országos Meteorológiai Szolgálat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.10.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy új radarállomás létesítésével bővíteni kívánja jelenlegi, négy állomásból álló, időjárási radarhálózatát.
A nyertes ajánlattevő feladata olyan, új, szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási radar szállítása, amely alkalmas a légköri csapadék események térbeli struktúráinak feltérképezésére és időbeli fejlődésének követésére.
Kiemelt cél a csapadék intenzitása és összege területi eloszlásának minél pontosabb meghatározása a hidrológiai, árvízvédelmi előrejelzési szempontok előtérbe helyezésével, a csapadékelemek típusának, a jégesőveszélyes zónáknak a meghatározása a kettős polarizációs eljárások alkalmazásával.
Lásd még

DEK-802_DE KEK dok. és ügyirat kezelési feladatai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.04.
DEK-802_Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház dokumentum és ügyiratkezelési feladatainak ellátására
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (továbbiakban DE KEK) dokumentum és ügyiratkezelési feladatainak ellátása, ezen belül irattár üzemeltetés, 6898 iratfolyóméter egyszeri iratanyag feldolgozás (irattárolás, iratrendezés) és dokumentum kölcsönzési szolgáltatás.
Lásd még

A Welcome 3 Fürdőirányítási Rendszer továbbfejlesz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.04.
A Welcome 3 havária fürdőirányítási rendszer továbbfejlesztése (szoftverfejlesztése), beüzemelése, a szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévő eszközök integrálásával.
Érték áfa nélkül: 145.000.000,- Ft
Lásd még

Ajánlati felhívás_Naplógyűjtő_KBF-505-2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.07.
Jelen beszerzés célja az IBM QRadar alapú SIEM rendszer működéséhez szükséges termékkövetés, gyártói és szállítói támogatás biztosítása, a meg lévő rendszer további komponensekkel történő bővítése, illetve hardver beszerzése
Lásd még

AF- GSM-R 2 projekt NOBO, DEBO eljárások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.07.
Megbízási szerződés „Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 30/2010. (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása a GSM-R rendszer 2. ütem projekt esetében”
Lásd még

Portálok fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.23.
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban a PortalWare alkalmazás-platformra épült információs felületei továbbfejlesztésére, új funkciókkal történő bővítésére kér ajánlatot.
Becsült érték: 40.500.000,- Ft
Lásd még

Multitouch kijelző és UHD televíziók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.18.
Az MTVA részére Multitouch kijelző és UHD televíziók beszerzése adásvételi szerződés keretében, két részben az alábbiak szerint:
1. rész: 1 db tartalék multitouch kijelző beszerzése adásvételi szerződés keretében a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
2. rész: 20 db t UHD televízió beszerzése adásvételi szerződés keretében a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

ESOMS licenckövetés 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/169
Közzététel dátuma: 2019.09.03.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.12.
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

„Iratkezelési szolgáltatások ellátása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/168
Közzététel dátuma: 2019.09.02.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.;Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.
Megbízási szerződés iratkezelési szolgáltatások ellátására
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 93.600.000,-
Lásd még

Fiókirodák és panaszpontok üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/168
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Közzététel dátuma: 2019.09.02.
Ajánlatkérő: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az NKM Cégcsoport megbízásából Fiókirodák és panaszpontok üzemeltetése.
1. Az NKM Cégcsoport megbízásából Fiókirodák üzemeltetése.
Beszerzés mennyisége: 133 fiókiroda üzemeltetése és a működéshez szükséges infrastruktúra biztosítása.
1. Az NKM Cégcsoport megbízásából Panaszpontok üzemeltetése.
Beszerzés mennyisége: 117 panaszpont üzemeltetése és az infrastruktúra biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 27.085.550,- Ft
Lásd még

Konfigurációkezelés támogatása 2019-2022. években
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/170
Közzététel dátuma: 2019.09.04.
Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: BCA Hungary Tanácsadó Kft.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. célul tűzte ki az élettörténeti konfigurációkezelés egységesítését, ennek érdekében szükséges az adatvagyon felmérése, az adathierarchiák kialakítása, az új hierarchiák szerinti transzformáció, a tervezői rendszerek egységesítése az alábbi előirányzott éves mennyiségekben (tervezett óraszámok):
2019: Vezető tanácsadó óraszámai:1000, Tanácsadó óraszámai: 2000
2020: Vezető tanácsadó óraszámai:1300, Tanácsadó óraszámai: 2600
2021: Vezető tanácsadó óraszámai: 850, Tanácsadó óraszámai: 1700
2022: Vezető tanácsadó óraszámai: 400, Tanácsadó óraszámai: 800
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 169.150.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről – RSZ IT
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rendszerszintű szolgáltatások beszerzésének IT támogatása az alábbiak szerint:
A fejlesztés célja a jelenleg meglévő üzleti folyamatok, igények lehető legmagasabb szintű automatizálását biztosító, a 2017-2020 európai informatikai elvárásoknak megfelelő modern naprakész informatikai megoldás (magas rendelkezésre állású, 7/12 üzemelésre képes üzletkritikus rendszer) szállítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 339.000.000,- Ft
Lásd még

Iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése 2.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„KEHOP-1.6.0-15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése” projekt 2. fázisának megvalósítása
Főbb mennyiségek:
• MoLaRi üzemcsoport II. kivitelezése;
• +50 lakossági riasztó végpontból második 20 db végpont telepítése;
• MoLaRi üzemcsoport III. kivitelezése;
• +50 lakossági riasztó végpontból utolsó 10 db végpont telepítése;
• RTH teljes fejlesztéséből 4 db aeroszol mérő egység kivitelezése;
Teljesítés kezdő időpontja: várhatóan 2019.08.01.
Teljesítés véghatárideje: 2021. november 30.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.991.598.000,- Ft
Lásd még

Kérjük a tájékoztató hirdetmény megjelentetését.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Jelen közbeszerzés tárgya, olyan átfogó stratégia készítése, amely a SZIP eredményeinek értékelése, illetve az adatforgalom várható bővülésének elemzése alapján, a nemzetközi jó gyakorlatok figyelembe vételével meghatározza a Gigabit Hungary 2030-ig terjedő vízióját, a további infrastruktúra-fejlesztési célokat, illetve az azok elérését támogató eszközöket, továbbá javaslatot tesz a célok világos kommunikációjára minden érintett közegben (politikai, szakmai, piaci, fogyasztói stb.), a stratégia monitoring rendszerére, forrásigényére és finanszírozási feltételrendszerére.
A feladat részét képezi továbbá
* a stratégia-alkotás folyamán a Megbízóval és az általa kijelölt szakértőkkel, illet-ve indokolt esetben külső érintettekkel legalább 3 workshop megtartása;
* legalább egy Digitális Jólét Fórum keretében a stratégia bemutatása;
* prezentációs változatok elkészítése;
* egy bővített vezetői összefoglaló (legalább 30 oldal, de legfeljebb 50 oldal) elké-szítése, amely összefoglalja a teljes stratégiát;
* a stratégia elfogadásáról és az abban foglalt feladatok megvalósításáról szóló kormány-előterjesztés első változatának elkészítése;
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 37.795.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató szeged Paktum HBH Pólus
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
Elnevezés: Foglalkoztatási paktum
A helyzetelemezés, és kapcsolódó dokumentumok elkészítése: * A TOP-6.8.2-15-SG1-2016-00001 projekt keretében készült
foglalkoztatási helyzetértékelést alapul véve aktuális helyzetértékelés elkészítése Szeged városára. * Vállalkozó javaslata által Felek által közösen kiválasztott valamennyi releváns gazdasági ágazatra vonatkozóan, a munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, az adott térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemezés készítése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.850.000,- Ft
Lásd még

Rádiómonitoring rendszer támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: QUADROFON Szolgáltató Betéti Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 60.000.000,- Ft
Lásd még

Információs kijelzők telepítése a Déli pu-n
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A munka során új vizuális kijelző berendezések telepítésére, a szükséges kábelezés, áramellátás kialakítására, a kijelzők beüzemelésére és utastájékoztató vezérlésbe, továbbá távmenedzsmentbe vonására van szükség.
Főbb információs kijelzők:
12 darab meglévő vágányvégi kijelzőjét új, a Megrendelő által biztosított, 75” képátlójú, TFT LCD technológiájú vizuális utastájékoztató monitorok felhasználásával kell kicserélni.
A megrendelő által a projekt számára rendelkezésre bocsátott, 4 db, 55”-os TFT LCD monitorok felszerelése szükséges. Az ehhez szükséges tartószerkezetek, konzolok biztosítása (beszerzése, adott esetben tervezése, gyártása, stb.) a Vállalkozó feladata összesítő vonatinformációs kijelzés céljára.
Az utastájékoztató munkahelyen, a kezelő számára visszajelentő monitor telepítése szükséges.
A beépítendő monitorokat és felügyeleti tevékenységeket a MÁV Zrt. biztosítja 35.500.000 Ft értékben a Vállalkozó számára, amelyek másik beszerzési eljárásban kerültek beszerzésre.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 93.997.292,- Ft
Lásd még

OVS licencek és licenc audit beszerzése 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nyertes ajánlattevő: BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Elnevezés: OVS (Open Value Subscription) licencek és licenc audit beszerzése 2019, OVS licencek megújítása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.432.161,- Ft
Lásd még

Vállalati diagnosztikai feladatok – eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyai az alábbiak:
1. Részletes vállalati diagnosztikai folyamat megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció-módszertan kidolgozása, valamint az ellátandó diagnosztikai tevékenység eredményeként előálló, a szükséges fejlesztési irányokat és fejlesztendő területeket kijelölő dokumentum sablon összeállítása.
2. Legalább 38 db, az alábbiakban megjelölt négy fejlesztendő területre kiterjedő komplex vállalati diagnosztikai tanácsadási szolgáltatás elvégzése és az annak eredményeit bemutató, a szükséges fejlesztési irányokat és fejlesztendő területeket kijelölő diagnosztikai dokumentum vállalkozásonkénti összeállítása (fejlesztési tanácsadás). Fejlesztendő területek: * szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés, * műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, * márka- és arculatépítés, * stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás. Ajánlatkérő jogosult ezen felül további legfeljebb 12 db cégre vonatkozó komplex vállalati diagnosztikai tanácsadási szolgáltatás és az annak eredményeit bemutató diagnosztikai dokumentum elvégzésének megrendelésére a felhívás II.2.10. pontjának megfelelően (mennyiségi opció).
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell továbbá a GINOP-1.1.4-16 azonosító számú kiemelt projekt keretében, a kiválasztási folyamat részeként megvalósuló felmérések, személyes interjúk eredményeinek feldolgozását, azok beépítését a szükséges fejlesztési irányokat és fejlesztendő területeket kijelölő dokumentum összeállításába, így különösen a piacbővíthetőség lehetőségének feltérképezésére fókuszáltan.
A fenti szolgáltatások megvalósítására Ajánlatkérő megbízási keretszerződést kíván kötni, óradíj alapú elszámolással. A keretszerződés maximális értéke: nettó 52.000.000 Ft. A mennyiségi opció lehívása esetén – amennyiben az alapösszeg a nyertes ajánlattevő által készített ütem- és erőforrásterv alapján nem fedezi az opcionális mennyiségek teljesítését – Ajánlatkérő opcionálisan lehívható keretet is meghatároz a felhívás II.2.10. pontjának megfelelően (értékbeli opció).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 67.600.000,- Ft
Lásd még

WUG biztosítási szolgáltatások – eredmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Allianz Hungária Zrt.;Generali Biztosító Zrt.
A World Urban Games (Utcai Sportok Világbajnoksága) újonnan életre hívott multisport-esemény, amelynek első alkalommal Budapest ad otthont…Az Utcai Sportok Világbajnokságának programja olyan újgenerációs, látványos, izgalmas, dinamikus sportágakat (3×3-as kosárlabda, BMX freestyle, bréktánc, parkour és roller freestyle) tartalmaz, melyek különösen alkalmasak a fiatalok figyelmének megragadására, az új nemzedékek megszólítására.
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapesten megrendezendő 1. World Urban Games multisport-esemény megrendezéséhez kapcsolódó biztosítási szolgáltatások beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 63.376.700,- Ft
Lásd még

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Egységes intézményi szoftverrendszer támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/172
Közzététel dátuma: 2019.09.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Nyertes ajánlattevő: HC Delta Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Egységes intézményi szoftverrendszer módosítása, bővítése, működésének támogatása, valamint szoftver-követési, adat-karbantartási, javítási munkáinak elvégzése.
Az egységes és integrált ügyviteli szoftverrendszer átalánydíjas szoftver-support, illetve szoftver-követési, adat-karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, az ügyviteli tevékenység során felmerülő igényeknek a kivizsgálása, szükség esetén a főkönyvi, illetve a lekérdező rendszer módosítása, változtatása, valamint a hibabejelentések fogadásával és kezelésével (Help Desk szolgáltatással) kapcsolatban folyamatos rendelkezésre állás biztosítása 24 hónapos időtartamra.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 4.320.000,- FT
Lásd még

Meghiúsult közbeszerzések

Nyomtatásvezérlő szoft. beszer., követ., támogat.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/171
Közzététel dátuma: 2019.09.05.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
PReS nyomtatásvezérlő szoftverek beszerzése, szoftver- és jogszabálykövetése, támogatása nyomtatásvezérlő (output management) szoftverlicenc
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen, tekintettel a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjára, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be jelen eljárás keretében.
Lásd még

A bejegyzés kategóriája: információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.