A Miniszterelnökség pályázati felhívása a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

„…A Miniszterelnökség a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember- utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik.

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

Az MKÖ Program várható időtartama: 2020. január 1. – 2020. október 31.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kit. 58. §-ában és 84. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege:
A hazai programszakaszra havi 250 000 Ft adómentes jövedelem.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu [Ez a cím rossz, de a Hivatalos Értesítőben így jelent meg. Rákattintva viszont a jó címre jutunk. Javítottuk a hibát. Szerk.] oldalon az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:
– magyar nyelvű önéletrajz (az ajánlott minta az oldalról letölthető), formátum: .doc, .docx, .pdf;
– a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3–4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .doc, .docx, .pdf;
– nyelvvizsga-bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db formátum: .doc, .docx, .pdf.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2019. szeptember 5. – 2019. október 15.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. október 15., 24 óra.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:
A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója az MKÖ Programmal kapcsolatos tájékozottságot mérő feladatsor kitöltését foglalja magában, amelyre a pályázatok formai szűrését követően kerül sor.

Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a, de maximum 120 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, amely strukturált interjúból, motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű elbeszélgetésből áll, mely a jelentkező által választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 60 fő.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. november 15.

Kapcsolat és további információ:
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével: www.mkop.hu,
www.osztondijprogram.kormany.hu

Forrás:
A Miniszterelnökség pályázati felhívása a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra; Hivatalos Értesítő; 2019. évi 48. szám; 2019. szeptember 5.; 4694-4696. o. (PDF)
A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a 2020. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről; Hivatalos Értesítő; 2019. évi 48. szám; 2019. szeptember 5.; 4696. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.