Általános közigazgatási rendtartási és közigazgatási perrendtartási jogeset- és példatár

„A közigazgatási eljárásjogi példatár jogesetekkel és tesztfeladatokkal segíti az Ákr. és a Kp. elsajátítását. A feladatok egy része korábbi vizsgadolgozatokból átvett rövidebb, részben tesztfeladat. Ezek döntő többsége az Ákr-hez kapcsolódik, és alapvetően a vizsgára való felkészülést szolgálja. A jogesetek többsége BH-ban vagy pl. alkotmánybírósági döntésben közzétett közigazgatási hatósági ügy feldolgozásával készült. Ez a jogesettár elsődlegesen az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar joghallgatóinak tansegédlete, de jól használható esetleg más egyetemek jogászképzésében vagy közigazgatási alap- és szakvizsgára való felkészüléshez is.”

Forrás:
Általános közigazgatási rendtartási és közigazgatási perrendtartási jogeset- és példatár; Fazekas Marianna (Szerk.); ELTE Eötvös Kiadó; ISBN 978-963-312-297-6; Kézirat lezárva: 2018. szeptember 1., Változatlan kiadás, 2019; 2019. szeptember (PDF)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.