1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról

„A Kormány

1. egyetért a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs kiadásainak finanszírozásával a részére bemutatottak szerint;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátása érdekében gondoskodjon a 2019–2023. évek közötti időszakra mindösszesen 9 204 724 930 forint biztosításáról, az alábbi költségvetési évek szerinti ütemezéssel:

a) a 2019. évben 2 240 000 000 forint,

b) a 2020. évben 1 725 100 000 forint,

c) a 2021. évben 1 885 464 930 forint,

d) a 2022. évben 1 709 580 000 forint,

e) a 2023. évben 1 644 580 000 forint;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében a 2019. és 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során a c)–e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére a 2. pontban meghatározott célra vállalható kötelezettségek mértékét a 2019–2023. évekre a következők szerint állapítja meg:

a) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2 240 000 000 forint,

b) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 725 100 000 forint,

c) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 885 464 930 forint,

d) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 709 580 000 forint,

e) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 644 580 000 forint;

4. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pontban meghatározott éven túli kötelezettségvállalási korlátok figyelembevételével a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal támogatási szerződést kössön.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal”

Forrás:
1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozata a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 168. szám; 2019. október 16.; 7044. oldal (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.