A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése

„…Kutatásom elején a legfőbb kérdések, amelyek foglalkoztatnak:

  • Hogyan változott az elszámolásforgalom az elmúlt évtizedekben az európai integráció tükrében?
  • Milyen szabályozási és technológia változások határozták meg a klíringházak működését az elmúlt évtizedekben?
  • Melyek a legfejlettebb elszámolási rendszerek?
  • Milyen alternatív megoldások léteznek az elszámolási piacon?
  • A centralizált rendszerek mellett teret hódító, a blokklánc-technológián (blockchain technology) alapuló elszámolások reális alternatívát jelentenek-e a fizetés- és elszámolásforgalomban?

Feltérképezem a legfontosabb pénzügyi és értékpapírelszámolási-rendszereket, az értéktárak működését, nemzetközi kapcsolatait. Összehasonlítom Európa és az USA klíringrendszereit, felvázolom a legfőbb különbségeket működésük terén. Bemutatom az európai pénzügyi infrastruktúra fejlődésének főbb irányvonalait és a decentralizált elszámolási rendszerek működését, a blockchain-technológia alkalmazásának területeit…”

Forrás:
A centralizált és decentralizált elszámolási rendszerek fejlődése; Kriskó Andrea; Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2019-X-31 13:30, helye: Széchenyi István Egyetem ÚT230-as terem (9026 Győr, Egyetem tér 1.) (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.