A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. november 11-november 15.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Enterprise Multi Medikai Alkalmazás üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/216
Közzététel dátuma: 2019.11.11.
Ajánlatkérő: Paksi Gyógyászati Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.09.
A közbeszerzés ismertetése:
Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA) üzemeltetése
A rendszer elvárt főbb funkció csoportjai: Járóbeteg ellátás, Fekvőbeteg ellátás, Akkreditált vényíró, Diagnosztika modul, Labor integráció, PACS integráció, Jelentő modul, Lekérdező modul, Adminisztrációs modul, Műtéti modul, Gondozói modulok, Előjegyzések kezelése, EESZT.
Lásd még

MS licence – Ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/217
Közzététel dátuma: 2019.11.12.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.11.
Licencszerződés Microsoft Enterprise Agreement (MS EA) szerződés keretében nagyvállalati Microsoft licencek szállítására és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítására 36 hónap időtartamra. Ajánlatkérő rendelkezik MS EA szerződéssel. A licencek Ajánlatkérő személyi számítógépeit és összes szerverét lefedik.
Lásd még

MER upgrade megvalósítás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/217
Közzététel dátuma: 2019.11.12.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.10.
Az új elszámolási rendszer bevezetésének célja egy hosszú távon fenntartható, modern technológiákat alkalmazó, rugalmasan konfigurálható elszámolási rendszer kialakítása, amely teljes körűen támogatja a MAVIR elszámolási folyamatait és képes a jövőben várható piaci változásokhoz alkalmazkodni.
Lásd még

MTVA részére multikonverter és monitor beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/217
Közzététel dátuma: 2019.11.12.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő feladata 3db 8 csatornás frame szinkronizer, reembedder és multikonverter (1.rész); továbbá 4 db professzionális OLED monitor szállítása (2.rész), monitorozó rendszerek kialakításához, bővítéséhez, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint.
Lásd még

Térinformatikai szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/217
Közzététel dátuma: 2019.11.12.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.17.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő és mint vevő részére összesen 27 db térinformatikai offline szerkesztő szoftver beszerzése.
A térinformatikai offline szerkesztő szoftverrel szemben támasztott követelmények: A pilóta nélküli légijárművekkel készített videó és képanyagok feldolgozásához alkalmas offline szoftver elsősorban desktop környezetben történő használathoz. Ennek a fotogrammatikai szoftvernek képesnek kell lennie 3D pontfelhők generálására, georektifikált ortomozaikok készítésére megfelelő képkockák felhasználásával, mindezt a helyi számítógép erőforrásait felhasználva (offline módon) távoli szerver, vagy egyéb (távoli) számítási kapacitás nélkül.
Lásd még

Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.19.
Nyertes ajánlattevő feladata az Integrált kikötői információs rendszer (KIR) fejlesztése.
Lásd még

ERTMS – ETCS Kulcs Menedzsment Rendszer kialakítás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.11.26.
Nyertes ajánlattevő feladata egy Kulcs Menedzsment Központ (továbbiakban: KMC vagy rendszer) (ezen belül Key Distribution Center) létesítése, mely offline kulcsmenedzsmentrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megrendelő által üzemeltetett összes, ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) 2. szintű vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt vonalszakaszok ETCS 2. rendszerben lévő Radio Block Center (RBC) központjai és a MÁV Zrt. vasúti hálózatára engedélyezett ETCS-el felszerelt, hazai és külföldi vasúti járművek fedélzeti berendezései (OBU, EVC és az ETCS-hez kapcsolódó OBU-RBC, KMC-KMC, KMC-KDC és RBC-RBC közötti kapcsolatokhoz és a hozzájuk kapcsolódó interfészekhez) hitelesítő és autentikációs kulcsainak teljeskörű menedzselését ellássa. A teljes rendszernek az ERTMS (egységes európai vasúti jelzőberendezés-rendszer) teljes rendszerével kompatibilisnek kell lennie.
Lásd még

QoS monitoring rendszer kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220
Közzététel dátuma: 2019.11.15.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.11.27.
A nyertes ajánlattevő feladata egy QoS monitoring rendszer létrehozása, kiépítése, integrálása és teljeskörű üzembe helyezése, amely Rendszernek biztosítania kell a GSM-R projekt rendszerkiépítés 1. ütem és 2. ütem teljes hálózatára, valamint a távlati fejlesztési tervek kielégítésére alkalmas Magyarországon telepítésre kerülő ERTMS rendszerek (GSM-R és ETCS) közötti hibaelhatárolást és együttműködés vizsgálatát.
Lásd még

MER upgrade műszaki támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220
Közzététel dátuma: 2019.11.15.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.13.
MER upgrade műszaki támogatása
A MAVIR ZRt. “MER upgrade” tárgyú projektet indított, melynek célja egy hosszú távon fenntartható, modern technológiákat alkalmazó, rugalmasan konfigurálható elszámolási rendszer kialakítása, amely teljes körűen támogatja a MAVIR elszámolási folyamatait és képes a jövőben várható piaci változásokhoz alkalmazkodni. Jelen feladat célja a MER upgrade projekt műszaki szakértői támogatása.
Lásd még

Ajánlati felhívás Fireeye APT rendszer támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220
Közzététel dátuma: 2019.11.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.17.
A beszerzés célja a Magyar Nemzeti Bank (ajánlatkérő) által működtetett informatikai infrastruktúra védelmét támogató FireEye APT eszközök rendszertámogatása valamint követésének biztosítása 2021. november 30-ig tartó időszakban.
Lásd még

NEK üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220
Közzététel dátuma: 2019.11.15.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.14.
A központosított informatikai rendszerek és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a nevesíti az IdomSoft Zrt.-t (a továbbiakban: Ajánlatkérő), mint a központosított informatikai rendszerek üzemeltetőjét, valamint az e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatásokat biztosító központi szolgáltatót. A Rendelet 3. számú mellékletének 20. pontja alapján Ajánlatkérő látja el a nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszerrel (a továbbiakban: NEK) kapcsolatos alkalmazás-fejlesztési és alkalmazás-üzemeltetési feladatokat.
A beszerzés célja olyan Ajánlattevő kiválasztása, aki a NEK üzemeltetés támogatását, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtását teljes körűen vállalja.
Lásd még

UPS karbantartása és eseti hibajavítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.13.
A közbeszerzési eljárás teljes mennyiségét az alábbiakban megadott keretösszeg képezi:
1. rész: nettó 22.000.000,- Ft/36 hónap
2. rész: nettó 19.000.000,- Ft/36 hónap
3. rész: nettó 12.000.000,- Ft/36 hónap
4. rész: nettó 14.000.000,- Ft/3636 hónap
5. rész: nettó 14.000.000,- Ft/36 hónap
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Táj.elj.eredményéről-adathálózati szolg. KE22/2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Adathálózati szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.
Igényelt szolgáltatások:
– Sötét szál,
– MPLS IPVPN,
– ADSL internet,
– Bérelt vonali internet szolgáltatások,
– Domain név szolgáltatás.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 175.500.000,- Ft
Lásd még

K2 Rendszer továbbfejlesztése és üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Ajánlatkérő: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A KAPELLA2 Menetvonal-igénylő Informatikai Rendszer továbbfejlesztése– vállalkozási keretszerződés keretében, melyben a megkötendő szerződés keretszerződés jellegét az jelenti, hogy Ajánlatkérő jogosult a műszaki leírásban fel nem sorolt fejlesztési feladatok ellátására is felkérni a nyertes ajánlattevőt a szerződés aláírásától számított teljes szerződéses időtartam alatt, valamint a Rendszer üzemeltetése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 128.000.000,- Ft
Lásd még

UHF RFID és karszalag beszerzés – Táj. eredményről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Ajánlatkérő: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nyertes ajánlattevő: DOCAGE Informatikai Kft.
A betegbiztonság növelése érdekében UHF RFID és karszalag, a hozzá tartozó szoftver (a továbbiakban együtt: Rendszer), szállítása, telepítése, beüzemelése és oktatás biztosítása a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 44.806.000,- Ft
Lásd még

Fájl ellenőrzést végző szoftverbővítés, support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/218
Közzététel dátuma: 2019.11.13.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
MTVA meglévő fájl ellenőrzést végző szoftver csomagjának bővítése, valamint a rendszer szoftver elemeinek 2019.10.01-2022.09.30 közötti támogatása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 74.461,- USD
Lásd még

Interaktív monitor beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: Pécsi Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság
A beszerzés tárgya: 18 db interaktív monitor beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 13.499.820,- Ft
Lásd még

BBA-5.3.3-2015-00004 projekt keretében Kiberbűnözé
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Nyertes ajánlattevő: Cyber Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Kiberbűnözés elleni bűnüldözési képzések
1. COUNCIL CERTIFIED SECURITY SPECIALIST 40 óra 4 fő
2. SE SOCIAL ENGINEERING 24 óra 4 fő
3. CHFI Computer Hacking Forensic Investigator 40 óra 4 fő
4. WEBSECURITY 24 óra 4 fő
5. LINUX ALAPKÉPZÉS 32 óra 4 fő
LINUX HALADÓKÉPZÉS 32 óra 4 fő
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 4.096.000,- Ft
Lásd még

Táj. elj. eredm. – Notebook beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: CENTER COMPUTER Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
41 db notebook számítógép konfiguráció (számítógép, operációs rendszer, irodai programcsomag) beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 12.587.000,- Ft
Lásd még

Számítástechnikai eszköz beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/219
Közzététel dátuma: 2019.11.14.
Ajánlatkérő: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Nyertes ajánlattevő: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
Elnevezés: Számítástechnikai eszköz beszerzése
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 60.476.109,- Ft
Lásd még

Szünetmentes energiaellátó rendszerek fenntartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220
Közzététel dátuma: 2019.11.15.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: AUGUST-WELL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási keretszerződés / Az MH tulajdonában lévő közepes- és nagyteljesítményű szünetmentes energiaellátó rendszerek fenntartása (2019-2021) az alábbiak szerint:
Biztosítani az MH KCEHH hírközpontjaiban üzemelő híradó, informatikai, információvédelmi és egyéb üzemvitelt támogató rendszerek és eszközök 48V DC és 230V AC szünetmentes energiaellátását, az országos hálózat kiesése esetén az előírt áthidalási idő teljesítésével.
A keretösszeg összesen 47.244.093,-Ft + ÁFA = bruttó: 60.000.000,-Ft
Tervezett évenkénti felhasználás:
2019. év: nettó: 15 748 031,-Ft, bruttó: 20.000.000,-Ft
2020. év: nettó: 15 748 031,-Ft, bruttó: 20.000.000,-Ft
2021. év: nettó: 15 748 031,-Ft, bruttó: 20.000.000,-Ft
Lásd még

Meghiúsult közbeszerzések

GSM-R 2 projekt NOBO,DEBO eljárások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/217
Közzététel dátuma: 2019.11.12.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
EGT területén található GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó az Európai Parlament és a Tanács többször módosított 2008/57/EK, 2016/797/EK irányelvek , illetve a 30/2010. (XII.23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és Nemzeti Szabályok szerinti (Továbbiakban NSZ.) (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása az alábbiak figyelembevételével, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdése alapján nyilvánította az eljárást eredménytelennek, figyelemmel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat került benyújtásra.
Lásd még

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.