2015-2017 között az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését

„Az Állami Számvevőszék befejezte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az ÁEEK az ellenőrzött időszakban nem biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást, a vagyon értékének megőrzését. A szervezet nem volt védett a korrupciós kockázatokkal szemben. A feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében az ÁSZ összesen tizenkét javaslatot tett az ÁEEK főigazgatójának, akinek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az Állami Számvevőszék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, illetve vagyongazdálkodását a 2015-2017. évekre vonatkozóan, pénzügyi gazdálkodását a 2015-2016. évekre vonatkozóan, a korrupciós veszélyek ellen védelmet biztosító integritás kontrollok kialakítását pedig 2017-re vonatkozóan ellenőrizte.

Mit állapított meg az ÁSZ?
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A kontrollkörnyezet kialakítása 2015-2016-ban, az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése, a kontrolltevékenységek gyakorlása, valamint az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése a 2015-2017. közötti években, a belső ellenőrzés működtetése 2017-ben nem volt szabályszerű. Az ÁSZ feltárta, hogy ÁEEK-nél a jogszabályok által előírt integritást támogató kontrollok kiépítése nem a kockázatokkal arányosan történt, így az intézmény 2017-ben nem volt védett a korrupciós veszélyekkel szemben.

Az ÁSZ megállapította, hogy az ÁEEK pénzügyi gazdálkodása 2015-2016-ban nem volt szabályszerű. A kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörök gyakorlása az ellenőrzött időszakban nem volt szabályszerű, így az elszámoltathatóság nem érvényesült a gazdálkodás során.

Az ÁEEK vagyongazdálkodása a 2015-2017 közötti időszakban nem volt szabályszerű. A jogszabályi előírások és a belső szabályozásban foglaltak ellenére, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nem állított össze a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben, tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltárt, nem végezte el a mérlegben szereplő eszközök és források év végi egyedi minősítését.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának összesen 12 javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Mik az ÁEEK feladatai?
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2015. március 1-jétől az egészségügyért felelős miniszter által irányított, középirányítói jogosítványokkal felhatalmazott, országos illetékességű, központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Közfeladatként egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el, adatgyűjtést végez, egészségügyi informatikai feladatokat lát el. Az ÁEEK az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, az országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett az egyes fenntartói jogokat, a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, az alapítványok esetében pedig az alapítói jogokat, a magyar államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorolja. Az ÁEEK jogelődje a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) volt. Az ÁEEK éves költségvetési beszámolói szerint a teljesített összes bevétele a 2015. december 31-i közel 49,5 milliárd Ft-ról 2017 végére több mint 90,7 milliárd Ft-ra nőtt, a teljesített összes kiadása pedig a 2015. december 31-i 47,2 milliárd Ft-ról 2017. december 31-re majd 25,6 milliárd Ft-ra csökkent. Az intézmény vagyona a 2015-ös közel 46,9 millió Ft‐ról 2017-re 110,3 milliárd Ft‐ra nőtt.”

Forrás:
Lezárult az egészségügyi ellátó központ ellenőrzése; Holman Magdolna; Állami Számvevőszék; 2019. november 19.
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2019.; Állami Számvevőszék, Központi költségvetési szervek ellenőrzése; 2019. november 19. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.