Könyvek a Big Data jelenségről

„A digitalizáció különféle formái révén létrejövő adatoknak és azok használatának egyre általánosabbá, a hétköznapi életben is egyre érzékelhetőbbé válásával párhuzamosan a jelenségről szóló könyvek száma is gyorsan növekedett az elmúlt években. A Big Data szóösszetétel többnyire már a könyvcímben is megjelenik, amely kifejezés nagy karriert befutva mára már elvesztette újdonságértékét, azt fokozatosan átadva új divatkifejezéseknek. A Google találatok száma a „Big Data” szavakra 188 millió volt 2019. szeptember végén; ha mindegyik lapot meg szeretné valaki nyitni, akkor másodpercenként egy lap megnyitása mellett erre 6 évre lenne szüksége. Általánosságban ritkább, de a statisztikus körökben előfordul az adatforradalom kifejezés (561 ezer Google találat a „data revolution”-ra, 847 az adatforradalomra) is. Az adattömeghez és a digitalizációhoz kapcsolódik még az adattudós, adatbányász, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, neurális hálózatok, adatvezérelt döntéshozás, üzleti analitika, prediktív modellek kifejezések népszerűbbé válása, olykor a statisztika szó háttérbe szorításával, eltüntetésével, például egyetemi kurzusok megnevezéséből, tananyagából. A Big Data magyar megnevezése még nem honosodott meg, ezért én is maradok az ismertetésben az angol kifejezésnél, amelynek tartalmára vonatkozó sokszínű értelmezésekre az ismertetések kapcsán visszatérek majd.

A Big Datáról szóló egyes könyvek rendkívül szerteágazók tematikailag, megközelítésmódban, színvonalban és a szerzők szakmai hátterében. Egészen más egy statisztikus, egy informatikus vagy egy szociológus megközelítése, vagy alkalmazott kutatásai során a digitális adatokkal találkozó közlekedésmérnöké, klinikai kutatóé, meteorológusé, vagy a nem szakemberek, hanem a népszerű téma iránt érdeklődő újságíróké, más laikusoké. Vannak vándortémák, mint például a 3V a Big Data definíciójára, de még kevés a standard, tankönyvszerűen kikristályosodott elem. Ezt valamennyire érzékeltetik majd a bemutatott könyvek is, de bizonyítani egy ennél részletesebb és szisztematikusabb áttekintéssel lehetne. Az egyes könyvekben elkerülhetetlenül megjelennek hasonló témák is, az átfedések olykor jelentősek, így egy csoportos könyvismertetéssel megtakaríthatók a könyvenkénti általános leírások és ismétlések. Mindenekelőtt a jelenségről szóló irodalom különböző műfaji és tematikus megközelítésmódjait tipizálom, elfogadva, hogy más kategorizálások is létezhetnek, valamint egyes könyvek egynél több megközelítést is alkalmazhatnak…”

Forrás:
Könyvek a Big Data jelenségről; Dusek Tamás; Statisztikai Szemle; DOI: http://doi.org/10.20311/stat2019.11.hu1071; 97. évfolyam, 11. szám; 2019; 1071—1086. oldal (PDF)

A bejegyzés kategóriája: informatika, szakirodalom, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.