Változás a BM informatikai helyettes államtitkár feladataiban

„… 6. § (1) Az SzMSz 59. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai helyettes államtitkár)

„o) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik az informatikai fejlesztéseket magába foglaló operatív programok akcióterveinek, tervezett beavatkozásainak és a támogatási konstrukciónak megvalósításában, valamint együttműködik közös monitoring rendszer működtetésében, egyidejűleg felelős a támogatott szakmai programok és projektek ágazati szakpolitikai szempontoknak megfelelő tervezéséért, a szakmai tartalom előkészítéséért, kidolgozásáért és módosításáért, továbbá a támogatott fejlesztések megvalósításának nyomon követéséért, valamint kidolgozza, és szükség szerint képviseli a kapcsolódó szakterületi álláspontot,”

(2) Az SzMSz 59. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

(Az informatikai helyettes államtitkár)

„z) ellátja a Kormányzati Adatközponthoz önkéntes módon történő csatlakozással összefüggő feladatokat.”…”

Forrás:
26/2019. (XII. 23.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.