A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. január 6-január 10.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

NTERDISZCIPLINÁRIS TERÜLETEKRE IRÁNYULÓ VÁLLALATI
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/3
Közzététel dátuma: 2020.01.06.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.31.
Interdiszciplináris területekre irányuló vállalati-képzőhelyi együttműködések
A képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése, létrehozása (együttműködés)
A tárgyi eljárás keretében létrejövő szerződés teljesítésével olyan beavatkozások kerülnek megvalósításra, amelyek eredményeként olyan vállalati együttműködések valósulnak meg felsőoktatási intézmények bevonásával, amelyek növelik a képzések munkaerő-piaci relevanciáját és csökkentik a lemorzsolódást.
A beszerzés célja az informatikusok és digitálisan felkészült szakemberek terén tapasztalható munkaerőhiány enyhítése interdiszciplináris felkészültséget biztosító képzési programok indulásának elősegítésével. Ennek érdekében a feladat olyan iparági szereplők és felsőoktatási intézmények felkutatása és bevonása, amelyek alkalmasak és hajlandók interdiszciplináris képzések közös előkészítésére és elindítására.
I. részteljesítés. Nemzetközi és hazai munkaerő-piaci és felsőoktatási helyzetelemzés c. tanulmány készítése
A tanulmánynak részletesen ki kell térnie a következő horizontális áttekintésre és a következő fejezeteket kell tartalmaznia:
1. fejezet: Nemzetközi kitekintés
A témában megtalálható nemzetközi szakirodalom és az elérhető adminisztratív adatok másodelemzése. Az elemzés tartalmazza, hogy a vizsgált országokban mely gazdasági ágban, milyen digitális kompetenciákra, milyen végzettségi szintű munkavállalóra és mekkora volumenben van szükség, milyen stakeholderek álltak össze, milyen szerepet vállalt az állam.
2. fejezet:Hazai helyzetkép:
1. alfejezet:Munkaerő-piaci helyzetelemzés
– Adminisztratív adatok másodelemzése
– Foglalkoztatási adatok elemzése ágazatonként a KSH adatai alapján, amennyiben a vizsgált tevékenység nem sorolható be KSH alágazataiba, az AT törekedjen másirányú besorolásra a meglévő alágazatok közül.
-Kvalitatív értékelés
A ML 4. pontban felsorolt ágazatokban 3 db informatikai/fejlesztői tudást igénylő munkakörelemzése, ahol megjelenik az interdiszciplináris tudás igénye.A vizsgálathazai minimum három piacvezető állásportálokon megjelent álláshirdetések alapján történjen. Az elemzés során elvárt a digitális tudásszint azonosítása.
2. alfejezet:Oktatási piac helyzetelemzése
-Kvantitatív adatok másodelemzése:
Az informatika szakterülethez is kapcsolódó, aktuálisan elérhető interdiszciplináris képzések (BA/BSc, Bprof, MA/MSc, szakirányú továbbképzés) kataszterének elkészítése
Az azonosított interdiszciplináris képzések jellemzőiről adatbázis készítése.
-Kvalitatív értékelés
– Képzési és kimeneti követelmények elemzése,
– Tantárgyi hálók, kurzustematikák vizsgálata,
– Záróvizsga tételsorok dokumentumelemzése
– A munkaerő-piacra gyakorolt hatás
3. fejezet: Összefoglaló elemzés
Az AT feladata, egy értékelési szempontrendszer kidolgozása, elkészítése az összefoglaló elemzés elkészítése előtt, amely alapján AK és az általa biztosított külső szakértő elkészíti az értékelést.
AT a részteljesítések során elvégzett vizsgálatok eredményeire támaszkodva javaslatot tesz 12 interdiszciplináris képzésre, melyek mindegyikét indoklással látja el.
II. részteljesítés Projekt menedzsment és koordinációs feladatok ellátása
Primer cél: Jelen beszerzésben 12 hónapon belül valósuljon meg 7 db interdiszciplináris képzésfejlesztés hazai felsőoktatási intézmények keretein belül
AT feladatai:
Az AK által jóváhagyott 7 db interdiszciplináris képzés Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételének érdekében a nyertes AT-nek a következő feladatokat kell ellátnia:
Előkészítés:
– Együttműködési megállapodások megkötése (felsőoktatási intézmény(ek) és Gazdasági Szereplő(k) és AT között), melynek formanyomtatványát az AK biztosítja a nyertes AT részére (3 oldalú, AT, Intézmény, Vállalat).
Képzésfejlesztői munkacsoportok létrehozása képzésenként(összesen 7 db munkacsoport):
– Az AT vállalja, hogy minden egyes képzés fejlesztéséhez egy vállalati-intézményi–területi szakértői delegáltakból álló munkacsoportot működtet. A munkacsoport feladata, hogy a képzésfejlesztési feladatokat ellássa a jelen beszerzésben előírtak alapján.
2.1.Munkacsoportokhoz kapcsolódó operatív feladatok ellátása:
1. tagok felkérése
2. munkacsoportok munkájának adminisztratív támogatása
3. megbeszélések szervezése
4. feladatok teljesítésének dokumentálása
5. szakmai beszámolók havi teljesítése
6. fejlesztési folyamat menedzselése
.2.2. Specializációk/szakirányok, szakirányú továbbképzések, Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) kidolgozásának koordinációja a Munkacsoport által:
– Képzések bemeneti ismeretanyagának azonosítása
– Bemeneti feltételként támasztott képzettségi szint azonosítása
– Bemeneti feltételként támasztott végzettségek azonosítása (szakterületi és/vagy informatikai tárgyban)
– Bemeneti feltételként támasztott/validációs eljárásban érvényesíthető szakmai tapasztalat meghatározása
– Képzéssel megcélzott munkakörök, feladatrendszerek azonosítása
Lásd bővebben

KR KAÜ SZEÜSZ
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.10.
Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szoftverre vonatkozó szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, akalmazás támogatási és konzultációs szolgáltatások
Ajánlatkérő szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, alkalmazás támogatási és konzultációs szolgáltatásokat kíván beszerezni az alábbiakban meghatározott műszaki tartalom szerint, az E-GROUP iD server 2.0 licenc szoftverkövetésének folyamatos biztosításához (ideértve a licenchez tartozó fejlesztett (SSO Legacy, Admin, SP, ReferenceClient, DSPROXY) és licencelt (SSO PROXY, AuthnS) komponenseket).
1 darab szoftverkövetési szolgáltatás
1 darab üzemeltetés támogatás (support)
Szoftvertámogatás és konzultáció (240 támogatói mérnöknap)
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – SZGR
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.07.
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya szerinti szervezetek részére kliens oldali informatikai eszközök biztosítása céljából az 1. közbeszerzési részben 16 féle, mindösszesen 240.000 darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék, a 2. közbeszerzési részben 37 féle, összesen 200.000 darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék vonatkozásában.
Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötendő keretmegállapodásokban előirányozott teljes mennyiségeket a fentiek szerinti összesített keretmennyiségek képezik.
Lásd bővebben

Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszer.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.14.
767 db mobiltelefon beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint
Lásd bővebben

Kiszolgálók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.20.
A Budapest Közút Zrt. Informatikai Igazgatósága 2019. évben 4 db kiszolgálót (szerver számítógépet) kíván beszerezni.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről _adattároló
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: Budapesti Corvinus Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Alkatrészek beszerzése a Egyetem jelenleg használatban lévő Hitachi Data Systems VSP G200 központi adattároló egységéhez
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.089.310,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/3
Közzététel dátuma: 2020.01.06.
Ajánlatkérő: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: FORUM DIGITAL Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
XPOSE3 műszaki megújítása támogatása üzemeltetése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 52.801.872,- Ft
Lásd bővebben

Mobilelron,Nine Work licencek eljárás tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés az Ajánlatkérő által jelenleg használt MobileIron Enterprise Mobility Management rendszer (MobileIron) licenceinek, előfizetéseinek és támogatásának meghosszabbítására, és bővítésére, szoftverkövetésre, támogatásra, Nine Work Enterprise licencek bővítése, szoftverkövetése.Alapvető elvárás, hogy az Ajánlatkérő által használt valamennyi
okostelefon és táblagép továbbra is megbízható központi felügyelettel legyen ellátva, minimalizálva a csatlakoztatott eszközöknek a belső rendszerekre gyakorolt nem kívánatos hatását és az adatszivárgást. Feladatok:MobileIron Gold eszköz alapú előfizetés megújítása 1000 db. eszközre (975 db meglévő, 25db új előfizetés) 3 évre (fix tétel)A támogatási időszak alatt a MobileIron Gold eszköz alapú előfizetések igény szerinti bővítése 500 db előfizetéssel 3 évre (opcionális)Nine Work Enterprise licencek bővítése (meglévő 800 db. Nine Work Enetrprise öröklicenc bővítése 50 darabbal) és az összesen 850 db licenc gyártói szoftverkövetés
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 101.128.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről Oracle támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Oracle Hungary Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 82.864.775,- Ft
Lásd bővebben

Integrált kommunikációs ügynökségi szolgáltatás beszerzése a „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” GINOP 1.1.3 – 16 projekthez – keretmegállapodás lezárás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Nyertes ajánlattevő: Lead Generation Kft.;Nitro Communications Kft.
B2B (business to business) marketing ügynökségi szolgáltatás (Eloqa, Marketo, Sales Manago, vagy ezekkel egyenértékű funkcionalitású) marketing automation rendszer és call center testre szabásával valamint valamint bevezetésével és üzemeltetésével, mintegy 3000 fős célcsoportot (kontaktot) kezelő direkt marketing, adatbázis és tartalommarketing fókusszal, a GINOP 1.1.3-16 „Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” elnevezésű kiemelt projekt számára. 2018. április 01. – 2019. december időszakban folyamatosan folytatott, többcsatornás (email, telefon, rendezvény-regisztráció) direkt kommunikációs program teljes körű kezelésével a projekt „szemléletformálás és kommunikációs” feladatainak keretében a programba jelentkezők toborzása, megtartása, végigvezetésük az Ipar 4.0 fejlesztési útra épülő ügyfélúton (user journey). Azaz egy mindössze 1100-as cégsokaságból, 1000 céget elérni, tőlük átlag 3 embert (összesen mintegy 3000 főt) legalább 2-3 eseményre / demonstrációra elvinni (legalább 700 esemény, legalább 7 helyszín), majd 380-at az ügyfélút további szakaszaiba terelni. A fenti feladat támogatásához a jelzett időszak alatt mintegy 10.000 sikeres telefonos kkv-kontaktust elérő telesales-jellegű call to action kampány lebonyolítása szükséges. A marketing automation / direkt marketing tevékenység sikeréhez olyan támogató rendszer szükséges, amely akár 5000 kontakt adatinak kezelésére, és egy-egy alkalommal egyidejűleg akár 1500 direkt mail kiküldésére is alkalmas. Elvárás még a tervezett akciók eredményeinek folyamatos mérése, és a marketing eszközök optimalizálása, direkt kommunikációs projektmendzser és contact centerben gyakorlattal rendelkező kampánymenedzser bevonásával, a megrendelő szemléletformáló munkacsoportjával és a megrendelő integrált kommunikációs (ATL) ügynökségével együttműködve, legfeljebb nettó 71 millió Ft-os keretösszegig.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 70.980.000,- Ft
Lásd bővebben

KK Neptun Kréta – gazdálkodási modulcsoport (1267)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Neptun KRÉTA rendszer gazdálkodási modulcsoportjához technológiai és jogszabályi követési, valamint terméktámogatási
szolgáltatások nyújtása a Klebelsberg Központ számára 2019
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 271.980.000,- Ft
Lásd bővebben

Smart Grid kivitelezés GF/SZKF/1117/10/2017
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zártkörű Részvénytársaság
A Modern Városok Program keretében a „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása (Iktatószám: GF/SZKF/1117/10/2017.) vállalkozási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.652.870.100,- Ft
Lásd bővebben

tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Ajánlatkérő: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SkillDict Szolgáltató Zrt.
Elnevezés: E-learning tananyagok fejlesztése
Tudásmenedzsment alapokon, adaptív oktatást lehetővé tevő e-learning tananyagok fejlesztése, amelyek az Ajánlatkérő által jelenleg is használt Moodle 3.6 (vagy magasabb verziójú) és a CooSpace LMS rendszerhez illeszthetők. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével nettó 38 450 000 Ft + 30 % opció értékű keretszerződést köt, amelyből 10 db – különböző terjedelmű és funkcionalitású – e-learning tananyagot kíván beszerezni. Az Ajánlattevő által a keretszerződésen belüli közvetlen megrendelés alapján szállítandó – a Moodle és a CooSpace LMS tanulás-módszertani lehetőségeit és e-learning funkcionális bővítését megvalósító – az e-learning tananyagok fejlesztése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 49.985.000,- Ft
Lásd bővebben

Margaréta IDM megújítás- Táj. eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/5
Közzététel dátuma: 2020.01.08.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Innomatrix Services Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.160.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztatás az EÍR fejlesztés 1-8 eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;ODES Egészségügyi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
Keretmegállapodás az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 119.320.000?- Ft
Lásd bővebben

SZOFTVERKÖVETÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZOLG. NEXON RSZ-RE
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Szoftverkövetési és támogatási szolgáltatás biztosítása a teljes NEXON rendszerre
Szoftverkövetési (support) és támogatási szolgáltatás biztosítása a teljes NEXON rendszerre (minden az NMHH-nál már bevezetésre került modult tekintve).
Az NMHH-nál már bevezetésre került modulok száma: 7 db (NEXONbér, NEXONtime, NEXONhr, NEXONtd, NEXONjob, NEXONpm, persONLINE).
Kapcsolódó feladatok:
– telefonos támogatás
– e-mailes támogatás, incidensek kezelése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.047.976,- Ft
Lásd bővebben

Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: Eurotronik kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Zrt.
Keretmegállapodás megkötése nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok, nyomdai termékek és kapcsolódó szolgáltatások szállítására a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szerinti intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti „Papíripari termékek és irodaszerek” kiemelt termékkörben.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 3.500.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredményhird – KK KRÉTA LEP (1277)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Tárgy: Neptun KRÉTA rendszer Lázár Ervin Program (LEP) funkcionalitásának bevezetése a Klebelsberg Központ számára
Paraméterezés és rendszerbevezetés a) Ajánlatkérő számára a 1042/2019. (II.18.) Korm. határozatban foglalt Lázár Ervin Program lebonyolításának támogatása az alábbi kiemelt modulokat érinti: – KRÉTA Központi rendszermodul – KRÉTA alaprendszer b) Az ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Neptun KRÉTA-hoz kapcsolódó szolgáltatások a fenti modulok tekintetében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 85.000.000,- Ft
Lásd bővebben

IKT eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Szegedi Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.; Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
IKT eszközök beszerzése a Szegedi Tankerületi Központ részére az EFOP-3.2.3 és EFOP 3.1.6 projektek keretében 5 részben
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 13.617.584,- Ft
Lásd bővebben

OMSz IVIR üzemeltetése, fejlesztése 2019- 2022
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Országos Mentőszolgálat Integrált Vállalat Irányítási rendszerének támogatása vállalkozási keretszerződés keretében, nettó 397.951.977 Ft keretösszegben. Megrendelő a keretösszeg 70% -nak lehívására vállal kötelezettséget.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 397.951.977,- Ft
Lásd bővebben

Mobilszolgáltatás mérő rendszer támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: WANDEL-SERVICES SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő SwissQual mérőrendszerének szoftverkövetése, valamint garancián túli szoftver és hardver támogatása érdekében vállalkozási szerződés megkötése, valamint mérésügyi támogatási feladatok ellátása érdekében vállalkozási keretszerződés megkötése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 53.352.870,- Ft
Lásd bővebben

TEE_ BMSZKI informatikai beszerzése 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Nyertes ajánlattevő: DUAL-DIGIT Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatközponti fejlesztéshez rendszer, melynek elemei: 2 db szerver, 1 db szerver virtualizációs szoftver, 1 db storage, 1 db hálózati adattároló, 2 db központi Access switch, 2 db központi core switch, 1 db szünetmentes tápegység, 2 db központi tűzfal,
2 db rendező szekrény
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.232.528,- Ft
Lásd bővebben

Fejlesztéspolitikai VIR fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlattevő: BIXPERT Tanácsadó Kft.
MicroStrategy (MSTR) licencek beszerzése és support szolgáltatás nyújtása
MicroStrategy (MSTR) funkcióbővítés
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 29.719.850,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Önkéntes előzetes átláthatóságra von. hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/3
Közzététel dátuma: 2020.01.06.
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: NORG Számitástechnikai Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási keretszerződés keretében az MFB Zrt. Portfolió és alrendszerei (köztük a KÉR-EUKIR) továbbfejlesztéséhez 1047 nap egyedi igény szerint lehívható szakértői embernap keret biztosítása a dokumentáció részét képező követelményspecifikációban részletezettek szerint,
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 109.935.000,- Ft
Lásd bővebben

MÁK_Integrált lekérdező felület megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/3
Közzététel dátuma: 2020.01.06.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: LiB Számítástechnikai kft
Jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy a közeljövőben bevezetésre kerüljön a Magyar Államkincstár által számlavezetett intézményi ügyfelei feljogosított munkatársainak a részére nyílt interneten – megfelelő autentikációt követően – elérhető web alapú felületen az úgynevezett Integrált Lekérdező Felület (ILF).
Az Integrált Lekérdező Felület bevezetésére két ütemben kerül sor, és kezdeti funkcionalitása két területet érint:
– I. ütem: a számlakivonatok elektronikus hozzáférhetőségének biztosítása,
– II. ütem: az Azonnali Utalási Rendszerben (AZUR) beérkező utalások azonnali lekérdezhetőségének lehetővé tétele.
Nyertes Ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében a Magyar Államkincstárnál működő GENGI4 rendszerbe történő integrálással az Integrált Lekérdező Felület két ütemben történő implementálása, bevezetése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírásban és Szerződés Tervezetben meghatározott követelmények szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 32.950.000,- Ft
Lásd bővebben

IMIR 2007-2013 rendszer támogatás, fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nyertes ajánlattevő: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az IMIR 2007-2013 Monitoring és Információs Rendszer, a 2007-2013-as programozási időszak ETE, IPA és ENPI határon átnyúló programokat támogató informatikai rendszer működés-támogatási és fejlesztési szolgáltatásainak beszerzése a zárási és rendelkezésre állási időszakra
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 54.800.000?- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/4
Közzététel dátuma: 2020.01.07.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Elnevezés: Balázs Béla utcai hűtési rendszer
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
Lásd bővebben

Medikai szoftver bevezetésének támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/6
Közzététel dátuma: 2020.01.09.
Ajánlatkérő: UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1 db Medikai informatikai szoftverrendszer telepítése, bevezetése, az implementációhoz kapcsolódó fejlesztések komplex szolgáltatás formájában az Ajánlatkérő számára, annak Klinikai Központhoz és Kenézy Gyula Egyetemi Kórházhoz tartozó valamennyi telephelyén egységesen, a műszaki leírásban foglalt tartalommal. Ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell minden olyan megvalósítandó feladatot és az azokkal járó költségeket és díjakat, amelyek a medikai informatikai szoftverrendszer telepítéséhez, bevezetéséhez és az implementációhoz kapcsolódó fejlesztésekhez szükségesek.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került nem
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 2019/S 233-571668 számú, valamint a Közbeszerzési Értesítőben közzétett KÉ-23023/2019. sz. ajánlati felhívását figyelemmel a Kbt. 53.§ (1) bekezdésére, visszavonja.
Lásd bővebben

TÁER – Netapp 12 havi bérlésének beszerzése 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/7
Közzététel dátuma: 2020.01.10.
Ajánlatkérő: Óbudai Egyetem
1 db Netapp 12 havi bérlésének beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.