Új főtitkár és rektorhelyettesek az NKE-n

„Január elsejétől Tomasitz István a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára, a tudományos rektorhelyettesi tisztségre Csikány Tamás ezredes, míg az oktatásira Christián László r. ezredes kapott megbízást.

Az NKE főtitkára Tomasitz István jogász, Európa jogi szakjogász, aki az elmúlt időszakban az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára, majd a Nemzeti Földügyi Központ gazdasági és jogi elnökhelyettese volt. Korábban dolgozott a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap jogi vezetőjeként a sport közvetítési jogok területen és volt főosztályvezető, elnökhelyettes a Nemzeti Kommunikációs Hivatalban. A Médiatanács Médiatudományi Intézetében tudományos kutatóként tevékenykedett, jogi igazgatóként a BKV Zrt-nél, jogászként pedig különböző, magyar tulajdonú társaságokban dolgozott korábban.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese, Csikány Tamás ezredes nem ismeretlen az NKE-n, hiszen jelenleg is az intézmény egyetemi tanára, korábban a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője volt, ezek mellett az MTA doktora. Tudományos rektorhelyettessé történt kinevezése előtt a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztályát vezette. Oktatói munkája előtt Tapolcán és Tatán szolgált csapattiszti beosztásokban. Csikány Tamás 2018-ban megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozat) kitüntetést. Korábban az NKE által támogatott Ludovika Kiemelt Műhelyt is vezette, amelyben a Hivatásrendi kutatás – A magyar hadügy 1715-1918. címmel beadott pályázatban foglaltakat valósították meg a szakemberek. Kutatási területe a 19. századi európai és magyar hadtudomány és hadművészet, ezen belül elsősorban a hadsereg és a társadalom kapcsolata, a hadszervezés, a katonai vezetés, a várharcok története az 1848-49-es szabadságharcban, illetve a székely határőrezredek története.

Az NKE oktatási rektorhelyettese Christián László r. ezredes jogász, az NKE Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszékének vezetője, több hazai felsőoktatási intézmény oktatója. Korábban dolgozott a Vám- és Pénzügyőrségen, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely alapító vezetője, a Magyar Rendészet főszerkesztője, közel 100 publikáció szerzője. Christián László számos kitüntetés birtokosa, megannyi külföldi tanulmányúton vett részt az Egyesült Államoktól Kínáig. Fő kutatási területe a rendészet tárgykörében a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet szerepe a 21. században. ”

Forrás:
Új főtitkár és rektorhelyettesek az NKE-n; Tasi Tibor; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2020. január 10.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.