A szabálysértési jog tankönyve

„A harmadik magyar szabálysértési kódex 2012-ben lépett hatályba. A szerkesztők és szerzők elérkezettnek látták az időt egy olyan tankönyv elkészítésére,amely oktatási célból összegzi a kihágási-szabálysértési jogterületre vonatkozó évszázados elméleti ismereteket, illetve az elmúlt fél évtized gyakorlati (jogalkalmazói) tapasztalatait. A munka szervesen illeszkedik abba a hagyományba, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelődjei (az Államigazgatási Főiskola, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, illetve a Rendőrtiszti Főiskola) fontos szerepet töltöttek be a szabálysértési jog hazai oktatásában és kutatásában. A szerzők és a közreműködők remélik, hogy e komplex szemléletű tankönyv alkalmas lesz arra, hogy kellően felkészítse a hallgatókat a szabálysértési jog magas színvonalú alkalmazására, ami egyaránt fontos a jogbiztonság és az állampolgárok bizalmának megerősítése érdekében.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 sz. „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” c. projekt keretében készült el.
A kiadvány elektronikusan, ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudásportál oldalán is, ITT.”

Forrás:
A szabálysértési jog tankönyve; Hollán Miklós, Nagy Judit; Dialóg Campus Kiadó; ISBN: 978-615-5945-25-0; 2019 (letölthető PDF-ben)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.