Skip to main content
egészségügyinformatika

A 2019-es Jogászdíj adatvédelmi kategóriájának győztes pályázata az egészségügyi adatkezelés témakörére épül

Szerző: 2020. március 8.No Comments

„…A 2019-ben győztes pályázatuk az egészségügyi adatkezelés témakörére épül. Miért pont ezt választották?
V. E.: Azért esett erre a választásunk, mert egyrészt a téma az egész magyar társadalmat érinti, másrészt a rendelők és egyéni orvosok részéről tömeges igény jelentkezett a GDPR-megfelelésre. Szerettünk volna egy olyan terméket kidolgozni, ami például szolgálhat az egész szakma számára.

B. A.: Elsődleges szempont volt, hogy széles szakmai rétegnek nyújtsunk könnyen elérhető, teljes körű segítséget. Az egészségügyi szolgáltatók kevésbé értenek az adatkezeléshez, nem is várható el, hogy a jogi ismeretek terén a legmagasabb szinten legyenek. Számukra az adatkezelés egy járulékos kötelezettség. A szoftverünk e kötelezettség teljesítésében segít és könnyíti meg a munkát.

Miben áll az Önök által kifejlesztett projekt lényege és legfőbb innovációja?
V. E.: Röviden összefoglalva az innováció lényege, hogy a digitalizáció adta lehetőségeket kihasználva és az orvosok igényeit felmérve kialakítottunk egy szoftveres megoldást, ami egyrészt teljes körű, emellett azonnali is, hiszen a kérdőív kitöltése után perceken belül megkapja a felhasználó a teljes, testreszabott GDPR-megfelelési csomagot.

B. A.: A felhasználónak egy online kérdőívet kell kitöltenie, ami legfeljebb félórát vesz igénybe. A kérdőív kifejezett célja, hogy felmérje, hogy a praxisnak milyen területeken kell fejlesztenie az eljárásait ahhoz, hogy megfeleljen a jogszabályi elvárásoknak. A kitöltést követően a szoftver értékeli a válaszokat és az értékelés alapján elkészíti az adatvédelmi megfeleléshez szükséges, testreszabott dokumentumcsomagot, amely a kitöltést követően perceken belül megérkezik a kitöltő e-mail-címére. A kérdések megválaszolása nem igényel jogi ismereteket, a kitöltőnek csak a saját praxisa működését kell ismernie. A megoldásunk a gyógykezelési célú adatkezelés megfelelőségének megteremtését támogatja. Az általunk tartott interaktív, kis csoportos adatvédelmitisztviselő-képzés pedig teret biztosít a szakmai eszmecserének és nagyon jó kiegészítésnek bizonyul a szoftver által biztosított anyagok mellé.

Mi okozta a legnagyobb nehézséget a szoftver megalkotása során?
V. E.: Nem volt könnyű a jogi és informatikai logikát összhangba hozni, mert előbbi szabadabb jellegű, az informatikai nyelvnek pedig világos és szűk keretei vannak, és ebbe nem volt egyszerű beilleszteni a tartalmat. A kérdéseket úgy kellett kitalálnunk már az elején, hogy ha később módosításra van szükség, ne boruljon fel az egész rendszer.

B. A.: Az egészségügy működését is ismernünk kell, ez egy széles körű, részletes szabályrendszer. Saját magunk számára is egy hatalmas gondolatkísérlet volt modellezni, hogy az elejétől a végéig miként zajlanak a folyamatok.

Milyen visszajelzéseket kapott a fejlesztésük?
B. A.: Már a fejlesztés közben is teszteltük a szoftvert az egészségügyben dolgozókkal. Az ottani visszajelzések igazán értékesek voltak számunkra. Kifejezett célunk volt, hogy az egészségügyi dolgozók nyelvét beszéljük, a lehető legérthetőbben fogalmazzunk számukra. Leszögezhetjük, hogy már előzetesen látszott, hogy kizárólag egy teljes körű megoldásra van felhasználói igény. Ezért az értékelő riport mellett a felhasználó megkapja azokat a dokumentumokat, nyilvántartás-mintákat is, amelyek használata szükséges a jogszabályi megfeleléshez.

Miért válhatott az adatvédelem mára ennyire „felkapott” területté?
V. E.: Pár évvel ezelőtt még nagyon a jövő zenéjének tűnt a GDPR, az adatvédelem egy elvont és távoli dolognak látszott. Senki sem vette komolyan. Utána viszont, a „GDPR-félelem” időszakának kezdetén egyértelművé vált, hogy ez a terület mindenkit érint. Napjainkban a fogyasztók és a munkavállalók is előszeretettel „nyúlnak” adatvédelmi érintetti jogokhoz mint lehetséges jogi fegyverhez. Az is világossá válik, hogy az adatbiztonságra többet kell áldozni, hiszen az adatvédelmi incidensekből nagyon komoly anyagi és reputációs károk származhatnak.

B. A.: Az érintettek sokkal tudatosabbá váltak. Az embereket elkezdte foglalkoztatni, hogy az adatainkkal kvázi fizetünk, jelentőségük van. A hatósági eljárások pedig adatkezelői oldalon jelentenek fenyegetettséget. Mindezek felszínen tartják a témakört…”

Forrás:
Én is jogászdíjas vagyok! – Interjú az adatvédelem kategória győztes csapatával; Balogh Sándor; Jogászvilág; 2020. március 7.
Lásd még:
IV. Wolters Kluwer Jogászdíj 201o