A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. március 2-március 6.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

1K monitorok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.27.
19 db 21″ 4:3 képarányú LCD monitor beszerzése (1K)
Lásd bővebben

KORMÁNYZATI SZAKPOLITIKAI TANÁCSADÁS (2020-2022)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
A közbeszerzés tárgya: Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvélemény-kutatási-, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, vállalkozási szerződés keretében
A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő tevékenységek és azok mennyisége:
1. Állandó közvélemény-kutatások
Cél: kormányzati stratégiai tevékenységhez érdemben felhasználható rendszeres kutatások, kormányzati megítélés index kialakítása és beépítése a kutatásokba
1.1. havonta 8 db 500 fős, CATI módszerű lakossági lekérdezés 10 perces kérdőíven
1.2. havonta 1 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 20 perces kérdőíven
1.3. havonta 5 db 1000 fős, CATI módszerű lakossági adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.4. havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű lakossági adatfelvétel 30 perces kérdőíven
1.5 havonta 1 db 1000 fős CATI módszerű vállalati adatfelvétel 15 perces kérdőíven
1.6. havonta 12 alkalommal fókuszcsoportos lakossági adatfelvétel, csoportonként 6 fővel, 90 perces időtartamban
1.7. havonta 10 db strukturált szakértői interjús adatfelvétel,
2. Stratégiai tanácsadási tevékenység
Cél: az aktuális szakpolitikai tanácsadási szükségletek alapján, a kormányzati döntéshozatalt elősegítő és támogató, egyedi igénybejelentés alapján vállalt, óradíjas elszámolású tanácsadási tevékenység különösen társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi kapcsolatok szakpolitikai területeken kutatások vagy elemzések elvégzése, további cselekvésre vonatkozóan megfogalmazott konkrét javaslatokkal
Forma: elsősorban írásbeli tanácsadási anyagok készítése, esetenként személyes prezentációval egybekötött tanácsadás formájában is
Mennyiség: havonta min. 1000 óra, max. I-X. hónapban 2500 óra, XI-XII. hónapban 2000 óra, de évente (12 hónap) max. 17200 óra
3. Stratégiai tanulmánykészítés
Cél: stratégiai jellegű tanulmányok készítése, amelyek az előzetesen egyeztetett igények alapján az ajánlatkérő, illetőleg a Magyar Kormány számára kiemelkedően fontos szakpolitika dilemmákat dolgoznak fel, különösen szociológiai, közgazdaságtudományi, államtudományi és nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó szakpolitikai területeken.
Mennyiség: évente 16 db tanulmány (egyenként min. 400.000 leütés), előre egyeztetett témákban és menetrendben az ajánlatkérő által megjelelölt határidők szerint.
4. Európa Projekt
Cél: Európai Uniót érintő, magas szintű állami döntéshozatalhoz kapcsolódó folyamatokra irányuló aktuális és nagyobb volumenű ügyeket vizsgáló, a teljes Európai Unió és további országok lakosságára vonatkozóan
Mennyiség: évente 1 alkalommal felmérést és elemzést kell végezni az EU tagállamaiban, Norvégiában, Svájcban, illetve Nagy-Britanniában, 1.000 fős minta országonként, CATI módszer, reprezentatív minta, felnőtt korú lakosság, kérdőív átlagos hossza 15 perc
5. Társadalomtudományi és társadalompolitikai kutatások
Cél: a magyar társadalom egyes kérdéseinek mélyebb, mélyfúrásszerű megismerése
Mennyiség:
5.1. évente 1 alkalommal CATI módszerrel 20.000 fős felnőtt korú magyar lakossági minta, átlagosan 20 perces kérdőív
5.2. évente 1 alkalommal 12 db csoportból álló fókuszcsoportos (4 budapesti, 8 vidéki csoport) vizsgálat, csoportonkénti méret 6 fő, esetenkénti 90 perces időtartamban
Eredmény: kutatási jelentés (min. 10.000 leütés) és zárótanulmány (min. 300.000 leütés)
6. Projektmenedzsment
Cél: a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment-feladatok elvégzése
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése EFOP projektekben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.02.
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Informatikai eszközök beszerzése EFOP projektek keretében” 13 részajánlati körben.
Lásd bővebben

Ultrabook/tablet és projektor keretszerződések
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: Budapesti Corvinus Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.13.
1. rész Ultrabookok és tabletek beszerzése keretszerződés keretében
2.rész Projektorok beszerzése keretszerződések keretében
Becsült érték (ÁFA nélkül): 50.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai infrastruktúra üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
A VPE informatikai infrastruktúra rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében.
A VPE Kft. jelenlegi informatikai architektúrája VMWare vSphere 5.5 virtuális környezetben került kialakításra. A virtuális gépek jellemzően CentOS 7 operációs rendszert futtatnak, de léteznek egyéb (Red Hat, Oracle) operációs rendszert futtató gépek is, melyik közül egy Windows alapú.
Lásd bővebben

megállóhelyi optikai hálózat fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/43
Közzététel dátuma: 2020.03.02.
Ajánlatkérő: Szegedi Közlekedési Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.17.
Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés a Szegedi Közlekedési Kft. a megállóhelyi optikai hálózatának fejlesztésére, a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki tartalommal és feladatokkal.
Mennyiség:
26 db megállóhelyi ipari switch (minimum 8 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
63 db megállóhelyi ipari switch (minimum 4 db 10/100/1000 Mbit/s ethernet port)
2 db központi switch
Az eszközök beállításához, beüzemeléséhez kapcsolódó szerelési munkák.
Lásd bővebben

Asztali gépek és monitorok beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
1. Rész: Irodai micro alapgépek és monitorok maximum összesen nettó 257.955.000,- Ft keretösszeg erejéig.
2. Rész: IPH-s alapgépek és monitorok, fejlesztői alapgépek és monitorok beszerzése maximum összesen nettó 706.454.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Lásd bővebben

„Medikai informatikai rendszer”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.08.
Medikai informatikai szoftverrendszer telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetés támogatása (távoli) komplex szolgáltatás formájában az ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő valamennyi telephelyén egységesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás_FEDMON
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
1 db FEDMON21 rendszer egy vasúti kocsiba felszerelt teljes fedélzeti utastájékoztató rendszer elemeinek összessége üzemeltetése
Lásd bővebben

Ügyvitelt támogató informatikai rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
A közbeszerzés célja vállalkozási szerződés alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal – Kispesti Rendészeti Központ részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése. Kispesti Rendészeti Központ jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtása során a közterületen intézkedő közterület-felügyelők tevékenységének mobil eszközök kiszolgálásával (PDA, mobil nyomtató) történő támogatása.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszer – dokumentációban részletezettek szerinti – teljeskörű üzemeltetése.
Lásd bővebben

Fejesztési szolgáltatások NEXON rendszerre
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.13.
Becsült érték: 40.500.000,- Pénznem: HUF (ÁFA nélkül)
Lásd bővebben

CCTV rendszer rekonstrukciója
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/45
Közzététel dátuma: 2020.03.04.
Ajánlatkérő: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.16.
1 db rendszer, amely a főbb elemekből épül fel:
Rögzítő rendszer
Beltéri kamerák (56 db beltéri fix kamera; 10 db beltéri fix mini dome kamera; -5 db beltéri vezérelhető PTZ; )
Kültéri kamerák (3 db Vezérelhető PTZ; – 15 db kültéri infravetős kamera;
12 db monitor
Lásd bővebben

NMKH-Információtechnológiai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/46
Közzététel dátuma: 2020.03.05.
Ajánlatkérő: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.23.
Információtechnológai eszközök beszerzése GINOP-5.2.1-14-2015-00001, a GINOP-6.1.1-15-2015-00001, a GINOP-5.3.10-17-2017-00001, a TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001, a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001, a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001, és a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 kiemelt projektek a Nógrád Megyei Kormányhivatal részprojektje keretében
Lásd bővebben

SBV kliens és központi eszközök szállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.02.
Nyertes ajánlattevő feladata a soproni Bűvösvölgyben (SBV) kialakításra kerülő stúdiókhoz szükséges kliens és központi eszközök, valamint Rack szekrény és áramelosztó szállítása Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság részére szolgáltatással egybekötött adásvételi -, illetve adásvételi szerződés keretében
Lásd bővebben

Irodai programcsomag licencek biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.03.
620 db Microsoft Office License/Software Assurance Pack OLV 1 License LevelD Additional Product 1Year Acquiredyear1 szoftverlicenc beszerzése 3 éves időtartamú, halasztott fizetésű konstrukció második (2.) éve vonatkozásában, a szoftverlicencekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.
Lásd bővebben

AF: Elkötelezettségi és elégedettségi módszertan
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.26
A beszerzés megvalósítására a KÖFOP-2.1.5.-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű projekt keretében kerül sor.
Főbb feladatok:
a) A közszolgálati elkötelezettség és elégedettség mérés módszertanának kidolgozása módszertani kézikönyv formájában, mellékletben alkalmazott kérdőívvel és diasor mintával.
b) Egy elektronikus statisztikai elemző felület és felhasználói kézikönyv elkészítése.
c) Oktatás megtartása belső szakemberek részére (6-8 fő részére, 1*8 tanórában).
d) A beszerzés opciót tartalmaz: Ajánlatkérő eseti igény szerint szakértői tevékenység nyújtása a c) pont szerinti feladatok teljesítését követő 365 nap időtartam alatt, maximum 50 órában.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Felnőttképzési programok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: McKinsey&Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Vállalkozási szerződés az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelésére a felnőttképzés finomhangolásával
A program indítása azért indokolt, hogy egy új módszertan kialakításával tervezetten 20-60 ezer addicionális munkavállaló kihelyezése segíthető elő az elsődleges munkaerőpiacra. A program célja:
* A felnőttképzés vállalati igényekre való alapozása
* A képzési helyzet javítása, ami magában foglalja:
– A jelenlegi problémák és megoldási javaslatok kidolgozását
– 1 megyében (Hajdú-Bihar megye) és 2 kiválasztott szakmában célzott képzések indításának elősegítése a kormányhivatal foglalkoztatási osztályainak közreműködésével
– A pilóta program kiterjesztését
– Az országos kiterjesztés megtervezését.
A pilóta projekt keretében a kiválasztott külső szakmai partner és az OFA Nonprofit Kft. munkatársai, a Pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium delegált szakemberei és a kiválasztott egy megyében dolgozó kormányhivatali munkatársak együtt dolgoznak. Az együttműködés során a közszférában dolgozó munkatársak megfelelő edukációban részesülnek, képesek lesznek arra, hogy a projekt országos kiterjesztésekor a felnőttképzés hatékonysága munkájuk segítségével számottevően javuljon. A külső szakmai partner feladata, hogy (a) a projekt végére képes legyen kifejleszteni és bevezetni a felnőttképzés kapcsán használt hatékony eszközrendszert, (b) kidolgozni a visszamérés módszertanát, majd azt finomítani, illetve (c) megteremteni annak a lehetőségét, hogy a közszférában dolgozó munkatársak alkalmasak legyenek a szakmai munka folytatására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 550.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Okos parkolás, III.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nyertes ajánlattevő: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság
Okos parkolás, III. Okos parkolási szolgáltatás megrendelése Bp V. kerület egyes részein a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően.:
* 1700 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.
* További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania – opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).
* Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan
* Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan
* Utcai kijelző telepítése és üzemeltetése, amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, 6 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és továbbá legfeljebb 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
* Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 9 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további legfeljebb 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 140.220.000,- Ft
Lásd bővebben

Térfigyelő kamerák beszerzése 2.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Térfigyelő kamerák beszerzése szállítási szerződés keretében 15 db Speed Dome (infra megvilágítással), 15 db Speed Dome térfigyelő kamera leszállítása. A feladatnak nem képezi részét a kamerák beüzemelése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 11.295.000,- Ft
Lásd bővebben

Elektronikus másolatok készítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/45
Közzététel dátuma: 2020.03.04.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Gamax Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.
A feldolgozandó iratok (iratlapok) mennyisége: 39,5 millió darab + 25% opcionális rész.
A feldolgozási folyamat az iratok irattárból való kivételétől, azok feldolgozásra történő előkészítésén és a szkennelésen át a feldolgozott iratok épületen belüli tárolási helyre történő szállításáig a feldolgozási és minőségbiztosítási folyamatok minden fázisára kiterjed.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 339.700.000,- Ft
Lásd bővebben

MTVA hírarchiváló rendszerének cseréje, támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/45
Közzététel dátuma: 2020.03.04.
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Adásvétellel vegyes szolgáltatási szerződés – MTVA hírarchiválásban jelenleg használt Mission rendszerének cseréjére, beüzemelése és gyártói, first line támogatása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 428.702,- EUR
Lásd bővebben

Másodlagos Internet vonal szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/46
Közzététel dátuma: 2020.03.05.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: “ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Másodlagos Internet vonal szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára, 48 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 52.889.664,- Ft
Lásd bővebben

Vezetékes adathálózati szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/46
Közzététel dátuma: 2020.03.05.
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
Szolgáltatási szerződés keretében vezetékes adathálózati szolgáltatások igénylése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 579.356.188,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytáj. – Közp-i Authentikációs Rendsz. fejl.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/46
Közzététel dátuma: 2020.03.05.
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nyertes ajánlattevő: ITwizard Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;INBUSS Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
A közbeszerzés eredményeként a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egy központi felhasználó- és jogosultságkezelő szoftvert kell fejleszt (a szoftver tervezett elnevezése Központi Authentikációs Rendszer), amellyel a Megrendelő webes alkalmazásai számára egységes, platformfüggetlen és szabványos felhasználói azonosítást és jogosultságkezelést tesz lehetővé. A fejlesztés során a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek fel kell használnia a Nemzeti Infokommunikációs Kft. (NISZ Kft.) által nyújtott szabályozott illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (szeüsz-keüsz), különösen az alábbi szeüsz-keüsz-ök alkalmazása elvárt: a) KAÜ – Központi Azonosítási Ügynök; b) ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás; c) RNY- Rendelkezési Nyilvántartás; d) JKÜ – Eljárási Jogosultságkezelési Ügynök. A fejlesztést követően a nyertes ajánlattevőként szerződő fél gondoskodik a szoftver megfelelő szeüsz-keüszükhöz történő illesztéséről, paraméterezéséről, ennek részeként a Megrendelő képviseletében eljárva részt vesz a NISZ Kft-vel lefolytatandó egyeztetéseken. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az átadott szoftverre 1 év jótállást vállal.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.600.000,- Ft
Lásd bővebben

eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Szépművészeti Múzeum
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IT aktív eszköz, szünetmentes és klíma rendszer beszerzése valamint üzembe helyezése
Access Point, 24 portos switch, 48 portos switch, SFP modulok, Cisco ONE licenszek, CMX licenszek, Prime licenszek,RZ1 szerver switch, szünetmentes tápegységek és tartozékaik a műszaki leírásban részletezettek szerint
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 153.968.660,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközök – EFOP
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ
Nyertes ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;;KONWEX Irodatechnika Kft.;Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Különböző EFOP-os projektek részére informatikai eszközök szállítása az alábbi megosztás szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 17.231.209,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató – Számítógép, perifériák és szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: MEDIA NETWORKS Telekommunikációs és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Számítógép, perifériák és szoftverek
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 12.986.600,- Ft
Lásd bővebben

NYITOK – Készséggarancia modell fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (debreceni iroda)
Nyertes ajánlattevő: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A NYITOK hálózatára épülő, Készséggarancia modell fejlesztése és megvalósításának szakértői támogatása a „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” pályázati program (kódszám: GINOP–6.1.4-16) keretében
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 138.700.000,- Ft
Lásd bővebben

7 db multifunkciós nyomtató beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
„Az Önkormányzati ASP országos kiterjesztésének megvalósításához kapcsolódó dokumentációs feladatok ellátása érdekében 7 db multifunkciós nyomtató beszerzése” Közepes sebességű színes MFP.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 2.271.500,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: APONIUS Consulting Kft.;NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
(Köz)beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és szaktanácsadás, valamint minőségbiztosítás és ellenőrzés két részben:
1. rész: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és (köz)beszerzésekkel kapcsolatos egyéb lebonyolítási, tanácsadási feladatok, valamint pénzügyi és informatikai tanácsadási feladatok ellátása,
2. rész: Közbeszerzésjogi szakértelmet igénylő minőségbiztosítási és ellenőrzési feladatok ellátása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14.900,- Ft / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 25.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Üzemirányítási rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: ELMŰ Hálózati Kft.
Nyertes ajánlattevő: Prolan Innolab Ipari Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen beszerzés alapján történő fejlesztés az alábbi főbb elemeket foglalja magában:
– Meglévő 2 szerverközpont korszerűsítése
– 2 új szerverközpont kialakítása,
– Üzemirányítási szoftver portolása,
– Kiberbiztonsági fejlesztések
– Kritikus szoftvermodulok korszerűsítése,
– Patch management bevezetése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.182.760.000 ,- Ft
Lásd bővebben

Neptun rendszer keretszerződések megújítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/47
Közzététel dátuma: 2020.03.06.
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés tárgya a jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 138.720.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Web televíziós adáslebonyolító beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/44
Közzététel dátuma: 2020.03.03.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Az MTVA a sportműsorok online megjelenésének támogatására 5 csatornás televíziós adáslebonyolító beszerzését tervezi.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.
Az ajánlatok bírálata során megállapítást nyert, hogy Ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott mennyiségre tett ajánlatot, amelyre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.