Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarművelődéspolitikatörvények, határozatok

Az Európai Unió Bíróságának magyar vonatkozású ítéletei és indítványai (Vodafone, Tesco-Global, Google Ireland, felsőoktatási intézmények)

Szerző: 2020. március 8.One Comment

sz. 20/2020 : 2020. március 3.
a Bíróság C-75/18,C-323/18. sz. ügyekben hozott ítéletei
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. és Tesco-Global Áruházak Zrt. kontra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Állami támogatás
A távközlési vállalkozások és a kiskereskedelmi ágazatban tevékenységet folytató vállalkozások árbevételére Magyarországon kivetett különadók összeegyeztethetők az uniós joggal.

sz. 21/2020 : 2020. március 3.
a Bíróság C-482/18. sz. ügyben hozott ítélete
Google Ireland Limited kontra Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatósága
A magyar reklámadóhoz kapcsolódó szankciórendszer összeegyeztethetetlen az uniós joggal. Ezzel szemben nem ellentétes e joggal azon bejelentkezési kötelezettség, amelynek hatálya alá a külföldi illetőségű reklámszolgáltatók ezen adóval összefüggésben tartoznak.

sz. 25/2020 : 2020. március 5.
A Főtanácsnoknak a C-66/18 ügyben előterjesztett indítványa Bizottság kontra Magyarország (Enseignement supérieur)
Letelepedés szabadsága
Kokott főtanácsnok álláspontja szerint Magyarországnak egyenlő bánásmódot kell biztosítania a külföldi és belföldi felsőoktatási intézmények számára. 2017-ben Magyarországon bevezetett, a származási állammal kötött nemzetközi szerződésre és a származási államban folytatott tényleges oktatási tevékenységre vonatkozó követelmények nem egyeztethetők össze az uniós joggal és a WTO jogával.

Forrás: Sajtóközlemények; Az Európai Unió Bírósága; 2020. március