A nyíltadat-politika élvonalában – Az Egyesült Államok Szövetségi Adatstratégiájának 2020. évi Akcióterve

Az Egyesült Államok Szövetségi Adatstratégiájának 2020. évi Akcióterve

Az Amerikai Egyesült Államok kormányzata 2019. júniusában hozta nyilvánosságra a a Fehér Ház igazgatási és költségvetési hivatala (Office of Management and Budget) felsőszintű irányításával és az érdekeltek széles körének bevonásával készült szövetségi adatstratégiáját (US Federal Data Strategy), amiről hírlevelünk 2019. évi 24. számában közöltünk rövid összefoglalót. Az abban megfogalmazottak cselekvésre váltására az említett hivatal munkatársai, valamint az adatstratégia és annak megvalósítása körül bábáskodó, az adatgazdálkodás legfontosabb szereplőit reprezentáló Adatkoalíció tagjai megvitatták és publikálták az adatstratégia első éves akciótervét.

A szövetségi adatstratégia 10 olyan alapelvre és 40 olyan gyakorlatra épül, amelyeket az elvárások szerint a szövetségi ügynökségeknek [közigazgatási szervezetek] alkalmazniuk kell az előttünk álló évtizedben. Az alapelvek az etikus közigazgatásra, a gondos tervezésre és a tanulás kultúrájára vonatkoznak.
A 40 gyakorlat a következők szerint csoportosítható: olyan kultúra kiépítése, amely értékén kezeli az adatokat és előmozdítja azok közcélú hasznosítását; az adatfelhasználás kormányzása, irányítása és védelme; a megfelelő és hatékony adatfelhasználás előmozdítása.
Az adatstratégia tíz éves víziót mutat arra nézve, hogy a szövetségi kormány hogyan gyorsítsa fel az adatfelhasználást küldetése végrehajtásában, hogyan szolgálja mindezzel a közjót, és hogyan „gondnokoskodjon” a források felett – miközben védi a biztonságot, a személyiségi jogokat és a megbízhatóságot.
Az ebben megfogalmazott 40 gyakorlat megvalósítása fenntartható, iteratív és rendszeres erőfeszítéseket igények a tíz év során. Az akciótervek az adott évre fogalmazzák meg a kiemelt fontosságú akciókat, és minden évben a megelőző évek eredményére építenek, kiaknázva azok sikerét, összhangban maradva más szövetségi programokkal és szakpolitikákkal, miközben maguk is új elemekkel egészítik ki a jogszabályi követelményeket. Mivel a 2020-as az első éves akcióterv, a következők már ennek eredményeire és tapasztalataira fognak építeni. Ebben kulcsfontosságú szerepe lesz az érdekeltek visszajelzéseinek, ahogy a következő akciótervek fő témáinak meghatározásában is.

A 2020-ra meghirdetett 20 akció alapvető fontosságú az adatgondnokság fejlesztésében, a kapacitásbővítésben és az adatminőség javításában, a végrehajtásuk kijelölt mérföldkövei pedig fontos szerepet töltenek be a nyilvánosság felé az átláthatóság biztosításában, az előrehaladás elszámoltathatóságában. Az akciótervre jellemző a szervezeti határokat átmetsző szemlélet, és támogatja az ügynökségeket a jogszabályi és és adminisztratív követelmények széles körének való megfelelésben.

Az akciók három nagy kategóriába sorolhatók.

  • Ügynökségi akciók, melyek elvárásokat fogalmaznak meg minden ügynökség felé. A hat akció célja, hogy minden ügynökséget képessé tegyen az adatokban, mint stratégiai eszköztárban rejlő lehetőségek teljes kiaknázásában. A megvalósítási útmutatókat rendszeresen frissítik a strategy.data.gov oldalon, a megvalósítás támogatására szolgáló forrásokat pedig rendszeresen közzéteszik a resources.data.gov tárhelyen.
  • Gyakorlat-közösségek akciói, amelyek adott témák szerint vázolnak fel lépéseket az abban érdekelt ügynökségek köre felé. A négy akció megvalósítására ügynökségek közötti tanácsot hoznak létre vagy már meglévő koordinációs mechanizmusokra alapoznak. Céljuk, hogy összehangolják és integrálják a folyamatban lévő törekvéseket a kapcsolódó releváns jogszabályok, szabályozások és rendeletek vonatkozásában.
  • Közös megoldásokat célzó akciók, olyan pilot projektekkel, amelyek sikeres megvalósítás esetén a közigazgatás egésze számára jól hasznosítható eredményeket biztosít. A tíz akciót egy-egy ügynökség vagy egy már működő ügynökség-közi tanács vezeti, és a közigazgatás egésze javára szolgáló vezetést, irányítást, eszközöket, szolgáltatásokat nyújtanak.

Mind a 20 akció megfogalmazása tartalmazza a sikeres végrehajtás esetén várt eredmény leírását, a végrehajtásért felelős entitás meghatározását, az előrehaladás mérésére szolgáló mérőszámokat, valamint az akció megvalósításának időbeli ütemezését.”

Forrás:
A Primer on the Federal Data Strategy 2020 Action Plan; Ashley Nelle-Davis; Data Coalition; 2020. február 27.
Háttér:
Federal Data Strategy. Leveraging Data as a Strategic Asset
Federal Enterprise Data Resources Federal Enterprise Data Resources is an online repository of policies, schema standards, tools, best practices, and case studies to provide agencies a one-stop shop for resources related to federal data management and use
CIO.GOV The CIO Council is a forum of Federal Chief Information Officers (CIOs). Our goal is to improve IT practices across U.S. Government agencies. CIO.gov is where we share our priorities, key technology policies, news, and the programs and events sponsored by our Council

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.