A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. március 9-március 13.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Készpénzmentes szolgálatatások beszerzése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.06.
Készpénzmentes szolgáltatások beszerzése 2020 megrendelése 24 hónapos időszakra 200.000.000,- HUF értékű keretszerződés keretében
A szolgáltatást 13 telephelyen egységes, azonos rendszerben működő készpénzmentes fizetést biztosító rendszer működtetésével kell ellátni. A szolgáltatónak, illetve rendszerének képesnek kell lennie legalább 300 db egyenleget kezelő terminál, 25 db feltöltő automata egyidejű üzemeltetésére, napi legalább 150.000 db tranzakció lebonyolítása mellett. A keretszerződés 24 hónapos időbeli hatálya alatt a becsült tranzakció szám elérheti a 9.000.000, db tranzakciót. A szolgáltató által telepített rendszernek magába kell foglalnia az érintőképernyős horeca ( Hotel Restaurant Catering) elektronikus kereskedelmi elfogadó rendszert is, amelynek a vásárló döntése alapján borravaló adására kell alkalmasnak lennie. A részletes feladatmeghatározást a műszaki leírás tartalmazza.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 200.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.03.
Az MNB meglévő Microsoft EA szerződésének 3. évére esedékes díjak megfizetésében közreműködő, a technikai lebonyolítást intéző partner (LSP) kiválasztása.
Az MNB meglévő Microsoft EA szerződésének 3. éves időszakában – TRUE-UP 3 (fordulónap: 31.1.2021) –tartozó licencek opcionális szállítása. Összesen 4 912 db különféle Microsoft szoftverlicenc használatának és követésének biztosítása és 392 db különféle Microsoft szoftverlicenc opcionális beszerzésének nyújtása.
Lásd bővebben

KBKA Akcelerátor-Mentor Program és 1 pilot projekt
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/49
Közzététel dátuma: 2020.03.10.
Ajánlatkérő: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.31.
“Kék Bolygó Transznacionális Start-up Akcelerátor és Mentor koncepció és program kialakítása, valamint ennek alapján egy pilot projekt teljes körű végrehajtása”
(V4 országok /Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia/ és Magyarországgal határos államok)
A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealaphoz (továbbiakban: Tőkealap) kapcsolódó Transznacionális Akcelerátor és Mentor program működési kereteinek kialakítása és akcelerátor és mentor pilot projekt végrehajtása annak érdekében, hogy a Tőkealap a befektetésre minél felkészültebb – és ezáltal környezetileg és általános jelleggel társadalmilag nagyobb hasznosságot jelentő, egyúttal üzletileg várhatóan sikeresebb – klímavédelmi vállalkozásokba legyen képes befektetni.
Becsült érték: 40.000.000,- Ft
Lásd bővebben

AF – Asztali PC,monitor,notebook beszerzése-2rész
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
Adásvételi szerződés asztali számítógépek és monitorok szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. részére, az alábbiakban részletezettek szerint: 120 db asztali számítógép (desktop), 120 db Monitor, 100 db Notebook
Lásd bővebben

FIR projekt-PR médiaügynökségi feladatok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.27.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú, „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán kommunikációs, PR és médiaügynökségi feladatok ellátása: kreatív koncepcióalkotás, grafikai tervezés és szövegírás, online ügynökségi feladatok ellátása, videó-készítés, PR ügynökségi feladatok – sajtómunka és hírgyár, médiatervezés és –vásárlás.
Becsült érték (ÁFA nélkül): 20.686.251,- Ft
Lásd bővebben

KIFÜ – FIR – gyártás és rendezvényszervezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosító számú, „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása” elnevezésű projekt kapcsán gyártási és rendezvényszervezési feladatok ellátása – kiadványok, marketing és dekorációs eszközök, reklámajándéktárgyak nyomdai kivitelezése, valamint a kapcsolódó (pl. grafikai tervezési és előkészítési) feladatok ellátása. Rendezvények teljes körű előkészítése és megvalósítása, ide értve a fotódokumentációk elkészítését is.
Becsült érték (ÁFA nélkül): 16.522.804,- Ft
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Xerox digitális nyomtatók teljes körű üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.19.
A közbeszerzés mennyisége: Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás 2 db Xerox Nuvera digitális fekete fehér nyomtató berendezéshez
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/49
Közzététel dátuma: 2020.03.10.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.23.
Kereskedelmi Informatikai Platform szoftverkövetése, üzemeltetése, támogatása az MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére az alábbiak szerint:
A Trading Informatikai Platform szoftverkövetése, üzemeltetése, támogatása, valamint a TrIP alkalmazás teljes körű, magas rendelkezésre állású (7×24-es, 98%-os rendelkezésre állás) támogatásának biztosítása a Ajánlatkérő számára a TrIP alkalmazás folyamatos használatra alkalmas állapotának biztosításával.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

UD-107 Web üzemeltetés beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: SIGHTSPOT NETWORK Kft.
1 db Debreceni Egyetem egyetemi portál főoldala és az ahhoz készített alkalmazásmodulok számítástechnikai infrastruktúrájához kapcsolódó üzemeltetési és HelpDesk szolgáltatások, valamint az ezekkel összefüggő informatikai szaktanácsadási tevékenység beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 86.400.000,- Ft
Lásd bővebben

UD-106 Web fejlesztés beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: SIGHTSPOT NETWORK Kft.
1 db a Debreceni Egyetem Integrált rendszereihez kapcsolódó webfejlesztés
Ajánlatkérő egy integrált GWT eszköztárra épülő tartalommenedzsment rendszert, továbbá egy összetett portál rendszert és egy betegellátáshoz kapcsolódó információs rendszert (továbbiakban együttesen rendszer) használ
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 111.100.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközök raktározása_táj.elj.eredm.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Nyertes ajánlattevő: VÁMUNIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási szerződés “Népszámlálás lebonyolításához szükséges informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása és kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása ” tárgyban.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 158.321.706,- Ft
Lásd bővebben

Data Domain DD6300 rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/48
Közzététel dátuma: 2020.03.09.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Areus Infokommunikációs Zrt.
Egy (1db) Data Domain DD6300 rendszer (nettó 34TB, bruttó 48TB, rezes és optikai 10G Ethernet illetve optikai 16G FC portokkal) – vagy azzal egyenértékű deduplikációs tároló mentőeszköz – beszerzése.
Az új deduplikációs tárolót VEEAM Backup & Replication (B&R) mentőszoftverrel illetve natívan az elterjedt adatbáziskezelőkkel (Oracle, MS SQL Server) és levelezőszoftverrel (MS Exchange) veszi Ajánlatkérő használatba, ugyanakkor a jövőben képesnek kell lennie hatékonyan és intelligensen együttműködnie további elterjedt mentőszoftverekkel (pl. Veritas Netbackup és Backup Exec, DellEMC Networker, Microfocus Data Protector) is. Fontos, hogy a rendszer legyen képes LAN-on és SAN-on is hatékonyan együttműködni a különféle alkalmazásokkal és mentőszoftverrel az elosztott deduplikáció vonatkozásában.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.936.997,- Ft
Lásd bővebben

Kbt. 37. § (4) bek. szerinti hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/49
Közzététel dátuma: 2020.03.10.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Keretmegállapodás keretében az MVMI Zrt. LIBRA6i és OLÜSZ rendszereivel kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási igények megvalósítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 145.157.400,- Ft
Lásd bővebben

10 GBit sebességű optikai gerinchálózat kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/50
Közzététel dátuma: 2020.03.11.
Ajánlatkérő: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: MPS-STÚDIÓ Kft.
1 db 10 GB sebességű optikai gerinchálózat kiépítése a hozzá tartozó aktív elemekkel valamint 627 db végponti csatlakozók cseréje Cat.6-os csatlakozókra.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 15.518.384,- Ft
Lásd bővebben

Interaktív kijelzők beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/50
Közzététel dátuma: 2020.03.11.
Ajánlatkérő: Gyulai Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő:PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1. rész: 27db LED Érintőképernyő interaktív edukációs szoftverrel, 1db Interaktív tábla + projektor + mennyezeti rögzítő
konzol szereléssel, beüzemeléssel, interaktív edukációs szoftverrel
2. rész: 42db Projektor
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.973.365,- Ft
Lásd bővebben

Ultimate support beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/50
Közzététel dátuma: 2020.03.11.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vállalkozási keretszerződés keretében DMSONE Ultimate iktató rendszer támogatása (jogszabály és verziókövetés biztosítása, ügyfélszolgálati, karbantartási, hibaelhárítási és támogatási feladatok ellátása valamint eseti megrendelés keretében szoftver tanácsadás és fejlesztési feladatok ellátása.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NÚSZ Zrt.) által használt DMS One Ultimate Iktató Szakrendszer üzemeltetési támogatására vonatkozó keretszerződés 24 hónapra vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó időszakra történő megkötése
Keretösszeg: 32.069.600,- Ft, melyből 25.369.600,- Ft a lehívási kötelezettséggel terhelt rész.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 32.169.600,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató_DKA kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/50
Közzététel dátuma: 2020.03.11.
Ajánlatkérő: Egri Szakképzési Centrum
Nyertes ajánlattevő: CéL Eger kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Elnevezés: Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.846.855,- Ft
Lásd bővebben

Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/51
Közzététel dátuma: 2020.03.12.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 93.780.000,- Ft
Lásd bővebben

SPOC 2.0 alkalmazás fejlesztési feladatok
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/51
Közzététel dátuma: 2020.03.12.
Ajánlatkérő: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
A fejlesztés célja, hogy a SPOC rendszer – mely az ujjlenyomatok elektronikus útlevelekből történő kiolvasásához szükséges tanúsítványok nemzetközi igénylését, igénylésének kiszolgálását, valamint cseréjét valósítja meg – a nemzetközi tesztelések elindításához szükséges valamennyi technológiai módosítást végrehajtsa és legkevesebb egy tagországgal az éles üzembe állást biztosítsa.
A SPOC rendszer felkészítése annak érdekében, hogy a ČSN 36 9791 standard legújabb verziójában meghatározott követelményeket is teljesítse. Ezzel összefüggésben a kapcsolódó dokumentáció és folyamatok módosítása.
A SPOC új verziójának képesnek kell lennie kommunikálni más tagállamok – a fentebb említett standardben előírt követelményeknek megfelelően kialakított – SPOC rendszereivel, amelynek keretében biztosítja a CCP-ben meghatározott feladatok végrehajtását.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Neptun rendszer beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Ajánlatkérő: Széchenyi István Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérőnek a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 65.277.780,- Ft
Lásd bővebben

SIMON mobil mérőállomások üzemeltetés támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/52
Közzététel dátuma: 2020.03.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: DND TELECOM CENTER Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozási keretszerződés keretében az NMHH vagyonkezelésében lévő SIMON rendszerbe integrált mobil mérőállomások üzemeltetésének támogatása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.459.194.000,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, média, távközlés
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.