Közszolgálati innovációs pályázat Írországban

„Az ír Közszolgálati Innovációs Alap 2019 után másodszor is kiírták a pályázatot a közszolgálatban dolgozók és intézményeik számára. A „Mi közszolgálatunk 2020” (Our Public Service 2020 – OPS) szakpolitikai keretrendszer intézkedései körébe tartozó „2020 Public Service Innovation Fund” felhívást hatalmas érdeklődés követte: a 364 jelentkező 168%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az Alap célja, hogy esetenként akár 50 ezer euróval támogassa a közszféra intézményeiben az innovációt, segítve azok gyakorlati megvalósítását. Kiemelkedően jó és fontos projekteknél a támogatás elérheti a 100 ezer eurót is. A projektek más forrásokból történő társfinanszírozása nem csak megengedett, hanem javallott is. A kiírók ugyanakkor mindenképpen el akarják kerülni, hogy már meglévő, rutinszerű gyakorlatokhoz adjanak többletforrást.

A projekt-pályázatoknak az eredményre és a hatásra kell kiemelten fókuszálniuk. Szintén fontos szempont a méretre szabhatóság, az átruházhatóság és a közszférán belüli tanulás lehetősége. A kiírás támogatja a közintézmények közötti együttműködést is. Az OPS ehhez olyan szakpolitikai keretrendszert ad, amely a korábbi reformokra építve ki is terjeszti azok hatókörét, előtérbe helyezve az együttműködést, az innovációt és az értékelést.

Az innovációs alapot 2019 májusában hozta létre Írország közfinanszírozásért és államreformért felelős minisztériuma, ami 2011-ben alakult és vett át feladatokat a pénzügyminisztériumtól. A tárca célja, hogy a kiírás segítségével 2019 után idén is olyan projekteket találjanak, amelyek:

 • értéket teremtenek az intézményen belül és jobbá teszik a köz szolgálatára végzett munkát;
 • a munkavégzésben új utat mutatnak a szervezet-stratégiai célok által meghatározott eredmények elérésében;
 • olyan megközelítéseket és ötleteket jelenítenek meg, amelyek elterjedhetnek a közszférában vagy tapasztalatot szolgáltathatnak másoknak a közszolgálatban megvalósuló tanuláshoz;
 • bátorítják a szervezetek és „silók” közötti munkát az innováció iránti elkötelezettség jegyében;
 • bizonyítékokat, betekintéssel nyert információkat és adatokat használnak az innováció hajtóerejeként vagy új bizonyítékokat, tapasztalati adatokat biztosítanak a jövőbeli innovációnak.

A történet előzménye, hogy amikor 2018-ban az Európai Bizottság strukturális reformokat támogató szolgálata értékelte Írország közszolgálati innovációjának érettségét, az erősen egyenetlennek bizonyult. Bár voltak jó kezdeményezések, ezek elszigeteltek voltak, ezért rendszerszintű és stratégiai megközelítésre van szükség. Az ajánlások közül az egyik volt a fejlesztési és innovációs alap létrehozása, a megvalósítás részeként pedig a teljesítmények és eredmények nyomon követése. Az OPS részeként akciócsoportot hoztak létre közszolgálati szakemberek részvételével, felsőszintű vezetők irányításával. Ez a csoport számos ajánlást tett a közszféra innovációs kultúrájának erősítésére, amelyekből az egyik az innovációs alap létrehozása volt. Az első évben, 2019-ben 18 különböző projektet támogattak a közszféra minden részéből.

Az alap célja, hogy bátorítsa a közintézményeket innovációs kultúrájuk előmozdítására, olyan friss ötletek és újszerű megközelítések előhozásával, amelyek másképp nem kapnának megfelelő támogatást. A közszolgálatban dolgozók bátorítást kapnak arra, hogy ötletesen gondolkodjanak a kockázatok kezelésének megközelítéséről, valamint aknázzák ki az új és sokféle partnerrel megvalósított együttműködésekből adódó lehetőségeket. A támogatott projektek összhangban kell, hogy legyenek a szervezeti stratégiákkal. Az OPS 2020 átfogó célja, hogy jobb eredményeket érjenek el a köz javára, és támogassák a szervezeteket abban, hogy agilisek és reziliensek legyenek.

A kiírás útmutatója az innovációt úgy határozza meg, mint ami új, életképes értékteremtő javaslatokat teremt, kiemelt hangsúllyal a hozzáadott értékre. Ez megvalósulhat többek közt nagyobb hatású termékekkel vagy szolgáltatásokkal, a szolgáltatásnyújtás ügyfélcentrikusabb megközelítésével, hatékonyságnöveléssel, az adatok, tapasztalatok és betekintéssel nyert információk jobb felhasználásával. A kiírással olyan projekteket keresnek, amelyek az alábbi jellemzőkkel bírnak:

 • Nagyobb hozzáadott értéket biztosít az intézménynek, növeli a közszolgáltatás ügyfelekre gyakorolt hatását. Ez jelenthet többek közt tehercsökkenést időben és pénzben, hatékonyabb és színvonalasabb szolgáltatást, világosabb és elérhetőbb információkat, jobb hozzáférést a közadatokhoz, egyszerűsítést, nagyobb ügyfélélményt.
 • Újdonság és eredetiség, a szervezet céljaival összhangban. Nem keverendő össze a feltalálással, (bár ez utóbbi is üdvözlendő, ha van), a munkavégzés újszerűségét jelenti. Olyan új módszerekkel és megközelítéssel, amelyek az ügyfelek visszajelzésein és ügyféladatok elemzésén alapulnak, amelyekben fontos szerepe van a kísérletezésnek, tesztelésnek és az iterációnak, valamint kiemelten építenek az új technológiák adta lehetőségekre.
 • Átruházható, méretre szabható és tanulható, beágyazva a közszférán belüli innovációs kultúrába és tudásmegosztásba, segítve a tanulást, mint hajtóerőt, bátorítva a változást.
 • Együttműködés más szervezetekkel, áttörve a szervezeti silók falait, új együttműködő feleket is bevonva, újszerű munkavégzési mintákkal.
 • A problémamegoldás, a lehetőségek megragadása, a kihívások megválaszolása, a kielégítetlen igények betöltése bizonyítékon alapuló folyamat, adatokkal, jelzőszámokkal és mérőszámokkal alátámasztva.
 • A projekteket 2020-ban meg kell valósítani, a központi költségvetésből elnyert forrásokat is az idén kell felhasználni.

Forrás:
2020 Public Service Innovation Fund; Our Public Service 2020 – OPS; 2020. március

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.