A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. március 16-március 20.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

AF-ELO Professional , OpenText Livelink támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.20.
Szolgáltatási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. által iratkezelésre használt 1 db ELO Professional rendszer, az OpenText archiváló és OpenText Enterprise Scan rendszerek karbantartásának és üzemeltetésének, továbbfejlesztésének, valamint kapcsolódó legalább 5 db SAP fejlesztés biztosítására.
A rendszer felhasználó száma meghaladja a 400 főt.
Az ajánlatkérés tárgya kiterjed az üzemeltetés támogatási feladatok elvégzésére, az Ajánlatkérő jövőbeni fejlesztési igényeinek teljesítésére az alábbi dokumentációk elkészítésére:
* Üzemeltetési dokumentáció a megrendelő által rendelkezésre bocsátott sablon szerint
* Felhasználói kézikönyv
* E-learning rendszerben történő felhasználói oktatáshoz oktatási anyagok készítése
Ajánlatkérő a keretszerződést határozatlan időre köti, nettó 68.000.000,- Ft keretösszegben.
Lásd bővebben

Meglévő multimédiás restauráló rendszer bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az Archívum meglévő restauráló rendszerét kívánja bővíteni öt munkaállomásból álló, file alapú restauráló eszközparkkal a Műszaki leírásban részletezett paraméterek szerint. A rendszernek alkalmasnak kell lennie önálló, de a későbbiekben IT hálózati tárolós munkafolyamatok kiszolgálására is, mely folyamatok részeként a munkaállomásoknak 10GbE interfészeken keresztül hálózati tárolóról, helyi kópia készítése nélkül képesnek kell lennie a média tartalmak szerkesztésére a Műszaki, szakmai leírásban megfogalmazott szoftverek használatával.
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft-nek.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: HCEMM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.27.
Informatikai eszközök beszerzése a HCEMM Kft. részére
1. rész: „86” érintőképernyő, projektor, okos TV beszerzése
2. rész: Multifunkciós mono és színes lézernyomtatók beszerzése
3. rész: Videokonferencia rendszer beszerzése
A nyertes ajánlattevőnek az eszközöket le kell szállítania az ajánlatkérő székhelyére és azokat be kell üzemelnie.
Lásd bővebben
(„Molekuláris biológiai kutatásokra közös vállalkozást hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A HCEEM Nonprofit Kft. neve a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ angol rövidítéséből adódik.”)

Térinformatikai és infrastruktúra tervező szoftver
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.23.
Desktopoldali Autodesk térinformatikai és infrastruktúra tervező vagy azzal egyenértékű szoftver előfizetések eseti jellegű beszerzése, valamint szoftverkövetés és előfizetés megújítások biztosítása a Budapest Közút részére.
A keretmegállapodás keretösszege: 38.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.
Lásd bővebben

ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.15.
1 db Tesztautomatizálási eszköz bevezetése, illesztése SAP környezetre és webes alapú fejlesztésekre. Bevezetés támogatása, illetve oktatás. ACE (Automated Conformance Evaluation) termék licenc beszerzés 5 különböző környezetben fejlesztett alkalmazás típus tesztelésére vonatkozóan.
Lásd bővebben

MS szoftver-licenszek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.25.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás informatika SZEI
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Szentendre Város Önkormányzat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
SZEI informatikai eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében. (Asztali nyomtató 35 db., Multifunkciós nyomtató 3 db, asztali monitor 55 db., kliensgép 45 db., mobil PC 3 db., Windows pro operációs rendszer 13 db., szerver 1 db, háttértár (NAS) 1 db., levelező alkalmazás 1 db., szünetmentes tápegység 1 db., radiológiai beszédleíró szoftver és mikrofon 1 db., kamerarendszer 1 db., wifi rendszer 1 db.)
Lásd bővebben

ESB fejlesztés 2020 – ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.14.
Vállalkozási keretszerződés ESB fejlesztésre az MVMI Zrt. részére
A feladat részletei:
2020-ban induló rendszerintegrációs projektekben interfész fejlesztési feladatok elvégzése, meglévő integrációs platform kiváltásával és új integrációs igények kielégítésével.
Lásd bővebben

ASP keretrendszer karbantartása és támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
A Magyar Államkincstár részére az ASP Keretrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 1841 óra/12 hónap, amelyhez további 552 óra opció tartozik.
Jelenleg az ASP rendszer 8 szakrendszerrel működik integráltan. Az ASP rendszer országos kiterjesztettségére tekintettel magas a felhasználói szám: az aktív felhasználók száma 25.000, konkurens felhasználók száma 2.000.
Ellátandó feladatok:
Havi díjas vállalkozói feladatok: Jogszabálykövetés, Verziókövetés, Verzió átadás, Kompatibilitás vizsgálat, Dokumentációk karbantartása, Hibajavítások, rendelkezésre állás
Egyedi elszámolású feladatok: Teljesítmény menedzsment, Kiemelt időszakban történő rendelkezésre állás, Kisebb fejlesztési feladatok, Eseti oktatási, képzési tevékenységek,
Lásd bővebben

Pályázatkezelő rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Magyarország határain átnyúló projektek eredményeinek feldolgozására képes Pályázatkezelő informatikai rendszer fejlesztési feladatai:
I. Kis- és közepes pályázatok lebonyolítási rendszerének kialakítása a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
II. További fejlesztési feladatok (programozási feladatok) a közbeszerzési dokumentációban írtak szerint
III. Szoftvertámogatás, support, karbantartás
Az eljárásban szereplő informatikai megoldás Ajánlatkérő gazdasági területe által működtetett üzleti folyamatokat támogatja. Az újonnan létrehozott fejlesztéseknek a meglévő kódrendszerhez kell illeszkedniük. A jelenlegi struktúra egy Drupal 8 alapú PHP struktúra, melyhez kapcsolódnak az egyedi fejlesztésű modulok. Az új fejlesztéseknek kompatibilisan kell működniük a meglévő program struktúrával.
Lásd bővebben

Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
Lásd bővebben

MTVA Office IBM storage és SAN support 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.16.
Szolgáltatási szerződés az MTVA meglévő Office IBM storage és SAN rendszereinek és szervereinek supportja tárgyában a szerződés aláírásának napja és 2021. március 31. közötti időtartamra
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

HW-SW katalógus szerinti szoftverek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.03.30.
Keretszerződés az MVM Csoport és a csoporton kívüli szerződéses partnerek HW-SW katalógus szerinti szoftverek (Adobe szoftverek, Think-Cell License szoftverek, CorelDRAW Graphics Suite szoftverek, és TeamViewer szoftverek) beszerzésére.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KFP-506/2018 – A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licensz beszerzés (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / a szerződés típusa: adásvételi szerződés)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 359.999.775,- Ft
Lásd bővebben

Nézettségmérés és adatbázis szolgáltatás 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Nielsen Közönségmérés Korlátolt Felelősségű Társaság
Keretmegállapodás nézettségmérési és adatbázis szolgáltatás tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 235.713.960,- Ft
Lásd bővebben

Kiszolgálók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SONIC Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Budapest Közút Zrt. Informatikai Igazgatósága 2019. évben 4 db kiszolgálót (szerver számítógépet) kíván beszerezni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 18.490.586,- Ft
Lásd bővebben

EKR001498372019/H001
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adattárház Cognos szervereinek működtetési, valamint a Cognos üzemeltetés támogatási feladatainak elvégzése, továbbá egyes, számára dedikált adatkockák üzemeltetése, frissítésük biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.551.200,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Wattmester Áramellátó Rendszerintegrátor Kft.
A NISZ Zrt. által üzemeltetett informatikai rendszereiben található szünetmentes áramforrások (UPS-ek) javítása a szerződés hatálybalépésétől számítva folyamatosan nettó 14.500.000,- Ft keretösszeg erejéig a műszaki leírásban foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 14.500.000,- Ft
Lásd bővebben

Quantel és Xendata rendszerhez gyártói támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Broadcast Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatási szerződés – az MTVA Quantel hírrendszeréhez és Xendata HSM rendszeréhez gyártói támogatás nyújtása, gyártói felügyelet biztosítása 2020-2021 időszak tárgyában
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 44.724.901,- Ft
Lásd bővebben

NEXON HR-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER SUPPORTJA
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Aközbeszerzés tárgya: Vállalkozási keretszerződés keretében az MTVA meglévő NEXON humánerőforrás gazdálkodási rendszerének supportja a szerződéskötéstől számított 12 hónapra, de legkésőbb 2020.12.31-ig 9.990.000,- Ft keretösszegben, valamint 5.000.000,- Ft keretösszegben a jelenlegi rendszerhez kapcsolódó eseti fejlesztési és rendszertámogatási feladatok ellátása (opció), figyelembe véve az új NEXON4 verzió jövőbeni bevezetésének lehetőségét.
Lásd bővebben

Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Microsoft nagyvállalati licence hosszabbítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 209.432.706,- Ft
Lásd bővebben

Tablet és hordtáska beszerzése PIAAC felvételhez
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Nyertes ajánlattevő: SERCO Informatika Kft.
Az OECD PIAAC (Programme of International Assessment of Adult Competencies) próba és adatfelvétel megvalósítása érdekében 190 darab Lenovo 300e 81FY tipusú, vagy azzal egyenértékű tablet készülék és 190 darab hozzá tartozó, gyártóazonos, vállra vethető hordtáska beszerzése adásvételi szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.007.700,- Ft
Lásd bővebben

Szoftverlicenc beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
I. részajánlat
Az ajánlatkérő „Ifjúsági Garancia Program” elnevezésű, GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 25 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
II. részajánlat
Az ajánlatkérő „Létszámleépítések megelőzése és kezelése” elnevezésű GINOP-5.3.10-17-2017-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 2 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
III. részajánlat
Az ajánlatkérő „Osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére” irányuló projektjének megvalósításához szükséges 8 db „OfficeStd 2019 OLP NL GOV” licenc beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.692.500,- Ft
Lásd bővebben

Szoftverlicenc beszerzése – TOP-5.1.2
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
I. részajánlat
Az ajánlatkérő „Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen” elnevezésű, TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 6 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
II. részajánlat
Az ajánlatkérő „Foglalkoztatási együttműködések a Dél-Nyírségi paktumterületen” elnevezésű TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges 6 db OfficeStd 2019 OLP NL Gov licenc beszerzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 1.279.000,- Ft
Lásd bővebben

tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: FX Software Zrt.
InFoRex Integrált Treasury informatika szoftverrendszer támogatása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.981.120,- Ft
Lásd bővebben

Mezőgazdasági VIR rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nyertes ajánlattevő: AgroVIR Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.960.000,- Ft
Lásd bővebben

Kutatáshoz szerverek és tárolóeszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Természettudományi Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 10.111.660,- Ft
Lásd bővebben

Önkormányzat informatikai eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére informatikai eszközök beszerzése.
1. rész: Szerver szoftverek és szerverek beszerzése: 8 db Szerver (Dell PowerEdge R640 Server vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő); 16 db VMware vSphere Standard for 1 processor /legfrissebb verzió/; 16 db Basic Support/Subscription VMware vSphere Standard for 1 processor for 1 year; 2 db VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/; 2 db Basic Support/Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year; 8 db Windows Server Standard 2019 64Bit English 1pk DSP; 16 db Veeam Backup & Replication for VMware Public Sector.
2. rész: Storage beszerzése: 2 db Storage (Dell EMC ME4024 Storage Array vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 53.552.220,- Ft
Lásd bővebben

Szünetmentes tápegység beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Üzemirányítási rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: ELMŰ Hálózati Kft.
Nyertes ajánlattevő: Prolan Innolab Ipari Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen beszerzés alapján történő fejlesztés az alábbi főbb elemeket foglalja magában:
– Meglévő 2 szerverközpont korszerűsítése
– 2 új szerverközpont kialakítása,
– Üzemirányítási szoftver portolása,
– Kiberbiztonsági fejlesztések
– Kritikus szoftvermodulok korszerűsítése,
– Patch management bevezetése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.182.760.000,- Ft
Lásd bővebben

GINOP 3.4.5. CPE router – KM – 1. lehívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: S&T SERVICES Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
CPE Végponti Router 135
SFP, LX SMF 1310nm, 1.05Gbit/s – 1.25Gbit/s, 10 km/ 12dB, DDM, LC connector 50
SFP, EX SMF 1310nm, 1.25Gbit/s, 40 km/ 19dB, DDM, LC connector 94
SFP CWDM, 1.25Gbit/s, 120 km, DDM, LC connector 66
SFP BiDi 20 km; DDM, LC connector 55
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 200.290,- USD
Lásd bővebben

KFP-504/2018 – publikációs felület megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyertes ajánlattevő: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság;ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;Omnit Solutions Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII) publikációs felület megvalósítása vállalkozási szerződés keretében (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15 – 2016 – 00035).
A szerződés keretében elvégzendő feladatok [zárójelben az egyes feladatrészek becsült külső (ajánlattevői) erőforrás igénye szakértői órában megadva / összesítve = 22 197 szakértői óra]:
1. A lekérdezések felügyeletét ellátó nyilvántartó keretrendszer kialakítása (2 720, ebből oktatás: 24 óra)
2. Az adatpiac töltő eljárások, folyamatok kialakítása a lekérdezések kiszolgálására (2 400, ebből oktatás 8 óra)
3. Az egyes lekérdezés típusok megvalósítása (10 400, ebből oktatás: 24 óra)
4. Hálózat vizualizálás, az ehhez szükséges speciális adatpiacok kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások (6 240, ebből oktatás: 48 óra)
5. Projekt zárás (437)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 289.775.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató hirdetmény – CT-EcoSTAT
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/56
Közzététel dátuma: 2020.03.19.
Ajánlatkérő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási (support) fejlesztési szolgáltatás beszerzése 2020-2021. évre
Felhasználó szám: 2.500 fő
Az alkalmazás támogatási (support) szolgáltatás a KD műszaki leírásában részletezett funkcionális területekre, modulokra terjed ki.
Tanácsadói rendelkezésre állás, hibaelhárítás, folyamatos szoftverkövetés és adatkarbantartás a KD műszaki leírásában részletezettek szerint.
Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás:
Továbbfejlesztési szolgáltatások biztosítása; becsült szükséglet: 2760 fejlesztői óra
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 194.952.000
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

NEK továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/53
Közzététel dátuma: 2020.03.16.
Ajánlatkérő:IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés célja a Nemzeti Egységes Kártya-kibocsátási Keretrendszer (a továbbiakban: NEK) továbbfejlesztése keretmegállapodás keretében.
Jelen beszerzési eljárás tárgya a NEK rendszer
* továbbfejlesztésének megvalósítása,
* egyedi fejlesztéseinek megvalósítása,
Ajánlatkérő NEK rendszert érintő konkrét továbbfejlesztési és eseti fejlesztési feladatok lehívására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni évi nettó 39.990.000,-Ft keretösszeg erejéig, azonban nem vállal kötelezettséget a keretösszeg lehívására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 159.960.000?- Ft
Lásd bővebben

Hirdetmény Kbt. 103. § (5) bek. alapján (PE 1266)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54
Közzététel dátuma: 2020.03.17.
Ajánlatkérő: Pannon Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
PE Neptun support (1266)
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 184.110.000,- Ft
Lásd bővebben

Poszeidon/EKEIDR általános interface fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/57
Közzététel dátuma: 2020.03.20.
Ajánlatkérő: Igazságügyi Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szerződés tárgya: Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés – az Igazságügyi Minisztérium iratkezelő- és iktatórendszer (Poszeidon) kapcsolatának fejlesztéséhez szükséges feladatok elvégzése a Jogi Segítségnyújtást támogató szakrendszer és a Jogakadémia Szakrendszer tekintetében.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.370.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

KAR ITER tájékoztató eljárás eredménye
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/55
Közzététel dátuma: 2020.03.18.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer,a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel).
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
További információk:
Tekintettel az ajánlati felhívás és dokumentáció kiegészítő tájékoztatás körében feltett kérdések miatt
szükséges módosítására, Ajánlatkérő az ajánlati felhívást a Kbt.53.§ (1) bekezdése alapján visszavonta.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.