A 7/2020. (III. 20.) BM rendelet módosítja az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényhez kapcsolódó BM rendeletet

„…1. §
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet] 11. alcíme a következő 53. §-sal egészül ki:

„53. § (1) A kártya elektronikus olvasásának műszaki és biztonsági követelményeit a 6. melléklet határozza meg.

(2) A kártya elektronikus olvasására jogosult a 6. mellékletben meghatározott követelmények szerint köteles eljárni.”

2. § 3 Az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki…”

Forrás:
A belügyminiszter 7/2020. (III. 20.) BM rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 50. szám; 2020. március 20.; 1528-1529. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.