Skip to main content
gazdaságinformatikajogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikapolitikaszakirodalom

Az adatgondnokság szerepének és felelősségének újradefiniálása az adat-együttműködés korában

Szerző: 2020. március 23.No Comments

„Stefaan G.Verhulst, a GovLab társ-alapítója és kutatás-fejlesztési igazgatója munkatársaival közösen jegyzett cikkében az adatgondnokság újragondolására tett javaslatot a medium.com „Data & Policy” blogjában. A „Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration” címmel megjelent írás a GovLab ugyanezzel a címmel megjelent, álláspontjukat rögzítő és kifejtő tanulmányán alapszik. Mint a szerzők rámutatnak: az adatok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a gazdaságban, és egyre nyilvánvalóbb, hogy milyen hatalmas társadalmi haszna lehet a korábban egymástól elkülönített adatkészletek újra-felhasználásának és kombinálásának. Az ehhez szükséges partnerség egyik új formája az adat-együttműködés (data collaboratives), amelynek során az adatokat és az adatokhoz kapcsolódó szakértelmet közérdekből megnyitják külső szereplők előtt (pl. vállalatok által birtokolt adatokat a tudományos élet vagy a statisztikai hivatal felé). Az adatokhoz kapcsolódó szektorális szakértelmek széles körének összehozásával az együttműködés új meglátásokat és innovációt eredményezhet, és segít felszabadítani a korábban silószerűen szétválasztott adatokban és szakértelemben rejlő potenciált.

Ugyanakkor korántsem sikeres minden adategyüttműködés. A sikertényezők közül a szerzők szerint egy szempont mindenképpen kiemelkedik: ez pedig az, hogy az együttműködés során volt-e olyan egyén vagy munkacsoport az adatkezelő szervezeteken belül, aki vagy amely felhatalmazást kapott a köz érdekében az adat-együttműködés proaktív kezdeményezésére, segítésére és koordinálására – vagyis hogy volt-e adatgondnok a folyamatban. Az adatgondnokok teszik rendszerezetté a partnerséget, és segítenek fokozni az erőfeszítéseket a siker első jelei után. Kulcsszerepük van az adatok újrahasznosításának gyorsításában a funkcionális hozzáférés biztosításával, általánosan értelmezve: az adatkorszak potenciáljának felszabadításában.

A dokumentum az adatgondokság profiljával és potenciáljával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, azzal a céllal, hogy operatív ütemtervet biztosítson az adatgondnokság megvalósításának vagy kiterjesztésének segítésére, a versenyszférában és a közszférában egyaránt, valamint hogy elkezdje a megfelelő szakmai közösségek felépítését. A szerzők az adatgondnokságot elsősorban két tengely mentén szándékoznak körülírni: a felelősségük definiálásával és a szerepkörök meghatározásával.

A felelősség terén három fő elemet emel ki a dokumentum: az együttműködést, a más szereplőkkel a köz érdekében végzett közös munkát; az ügyfelek, felhasználók, a vállalati érdekek és a közérdek védelmét; és végül, a minden releváns fél betekintése mellett biztosított cselekvést.

A felelősség három eleme öt olyan szerepkörön keresztül nyilvánul meg, amiket az adatgondnoknak be kell töltenie:

  • partnerség, elkötelezettség a közösség iránt;
  • belső koordináció és a munkatársak elkötelezettségének biztosítása;
  • adatvizsgálat, adatetika, érték- és kockázatelemzés;
  • a kutatási eredmények szétterítése és kommunikációja;
  • az adat-együttműködés folyamatos gondozása, a fenntarthatóság megcélzásával.

A GovLab a jövőben is az érdekeltek iránt elköteleződéssel kívánja feltárni a fenti témaköröket, elvégezve a szerepkörök és felelősségek finomhangolását, integrálva az életből vett tapasztalatokkal. Különös odafigyeléssel annak megértésére, hogy mi a különbség a vállalati, illetve a közszféra adatgondnoksága között, ezzel együtt mik a közös kihívások és gyakorlatok.

A szerzők célja, hogy segítsék az adatgondnokság adott szervezeten belüli megvalósítását azzal, hogy az adat-együttműködést és az adatfelelősséget rendszerezettebbé, fenntarthatóvá és felelőségteljessé tegyék. A jövőben meg akarják vizsgálni az adatgondnokok formális hálózatának létrehozását is, többek között adatgondnok-táborok és műhelymunkák megszervezésével. További vizsgálatokat és megfontolást igényel a szükségletek és ösztönzők, a mérhetőség, a hálózatok irányítási modellje, a működés és hálózati struktúra, valamint a fenntarthatóság és finanszírozási modell.”

Forrás:
Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration; Data & Policy; 2020. március 2.
Wanted: Data Stewards: (Re-)Defining The Roles and Responsibilities of Data Stewards for an Age of Data Collaboration; GovLab; 2020. március (PDF)
Data Collaboratives. Creating public value by exchanging data (webhely)
Cases | Data Collaboratives (Működő példák)
Data Stewards Network (DSN)
Experts say privately held data available in the European Union should be used better and more; Európai Bizottság; 2020. február 19.
High Level Forum on Official Statistics. Data stewardship – a solution for official statistics’ predicament? Concept note and agenda; UN Statistical Commission High-Level Forum on Official Statistics; 2020. január 27. (PDF)
Európai adatstratégia; Európai Bizottság
Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest; Európai Bizottság; 2020. február 26. (PDF)
Európa digitális jövőjének megtervezése: az Európai Bizottság adat- és mesterségesintelligencia-stratégiája; eGov Hírlevél
Adatgondnokság; eGov Hírlevél – korábbi cikkeink adatgondnokság és Bizalmi adatvagyon-kezelés (data trust) témájában