Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

5/2020. (III. 25.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (kormányablakok)

Szerző: 2020. március 29.No Comments

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és a 221. § (2) bekezdése alapján dr. Domokos Pétert 2020. március 16. napjától 2022. március 15. napjáig a kormányablakok működtetéséhez szükséges feltételrendszer biztosításával és a kormányablak-tudástárral kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) koordinálja a kormányablakok fizikai kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

b) közreműködik a kormányablakok közigazgatási és digitális tudástára fejlesztési koncepciójának kidolgozásában,

c) véleményezi a kormányablakokat érintő jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség szerint javaslatot tesz a szabályozás módosítására, és közreműködik a tervezetek előkészítésében,

d) rendszeresen tájékoztatja a minisztert, illetve félévente írásbeli beszámolót készít.

3. § A miniszteri biztos feladatai ellátása érdekében

a) részt vesz a feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban az érintett szaktárcák, szervezetek, szakrendszer-üzemeltetők képviselőivel folytatott egyeztetéseken,

b) az egységes jogalkalmazói gyakorlat elősegítése érdekében közreműködik a kormányablakok és a kormányhivatalok szakembereinek bevonásával működő szakmai kollégiumok munkájában,

c) közreműködik a kormányablak ügyintézők képzési igényeinek felmérésében, és segítséget nyújt a képzések tematikájának meghatározásában.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter a területi közigazgatásért felelős államtitkár útján irányítja.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

6. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában kétfős titkárság segíti.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.”

Forrás:
5/2020. (III. 25.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2020. (III. 25.) MvM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 14. szám; 2020. március 25.; 1665. o. (PDF)