Kormányhatározat Palkovics László kormánybiztosi kinevezéséről és feladatairól

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Palkovics Lászlót 2020. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig
a) a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért,
valamint
b) az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont a) alpontja szerinti feladatkörében koordinálja
a) a debreceni autóipari központ (a továbbiakban: központ) és térsége közlekedési és egyéb infrastruktúrájának, valamint közszolgáltatásainak fejlesztését,
b) a központ és térsége tudásfejlesztési koncepciójának megalkotását, és javaslatot tesz az ehhez kapcsolódó szervezeti és tartalmi intézkedésekre, különös tekintettel a Debreceni Egyetem műszaki képzési profiljára, valamint a szakképzés fejlesztésére,
c) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott fejlesztési koncepció megvalósításának kormányzati támogatását,
d) a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve science park koncepciójának kidolgozását és megvalósítását,
e) a központ gazdasági környezetének fejlesztését elősegítő határon túli, valamint nemzetközi kapcsolatok élénkítését,
f) az Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezete fejlesztési programjának kidolgozását és végrehajtását.

3. A kormánybiztos az 1. pont b) alpontja szerinti feladatkörében
a) koordinálja az autó-motorsportot érintő kormányzati döntések, fejlesztések előkészítését,
b) koordinálja a magyarországi MotoGP-futam megrendezéséhez kapcsolódó feladatokat, fejlesztéseket és a MotoGP-versenypálya későbbi hasznosításával kapcsolatos kormányzati szintű tevékenységet,
c) koordinálja a hazai autó-motorsport országos üzleti modellje koncepciójának kialakításával kapcsolatos feladatokat, azok Kormány elé terjesztése érdekében,
d) koordinálja a Magyarországon korábban még meg nem rendezett, de a vonatkozó előírások alapján egyébként megrendezhető versenyek megtartásához szükséges előkészítő feladatokat, lefolytatja az ezekkel kapcsolatos tárgyalásokat,
e) koordinálja az autó-motorsporttal, illetve az egyes kapcsolódó közlekedésbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi felülvizsgálatokat, deregulációs törekvéseket,
f) részt vesz a feladataihoz kapcsolódóan az érintett beruházások szempontjából releváns állami szakemberképzéssel összefüggő kormányzati koordinációs tevékenységben,
g) az érintett miniszterekkel együttműködve összehangolja az autó-motorsport hazai működésében, fejlesztéseiben részt vevő állami részesedéssel működő gazdasági társaságok szakmai tevékenységét.

4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

5. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

6. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra, juttatásra nem jogosult.

7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható
fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat.”

Forrás:
A Kormány 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozata a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2020. évi 63. szám; 2020. április 3.; 1784. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, területfejlesztés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.