12/2020. (IV. 10.) ITM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás módosításáról

„…1. § A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszteri biztos tevékenységéért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 520 000 Ft összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott juttatásokra jogosult.”
2. § Az Utasítás 1. §-ában a „2020. március 14.” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 14.” szöveg lép.
3. § Az Utasítás 4. §-ában a „tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár” szövegrész helyébe a „felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár” szöveg lép…”

Forrás:
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 12/2020. (IV. 10.) ITM utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 19. szám; 2020. április 10.; 1893. o. (PDF)
Lásd még:

„ 1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján 2019. szeptember 15. napjától 2020. március 14. napjáig terjedő időtartamra dr. Hankó Balázs Zoltánt az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájáért felelős miniszteri biztosnak nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladata az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás fejlesztési stratégiájának kidolgozása, ennek keretei között különösen

a) az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi képzés megújítása, annak gyakorlati súlypontú fejlesztése,

b) az orvos-, egészségtudományi képzést folytató egyetemek klinikai, oktatási, kutatás-fejlesztési eredményességének, versenyképességének erősítése,

c) az orvos-, gyógyszerész- és egészségtudományi idegen nyelvű, nemzetközi képzés fejlesztése,

d) az orvos- és egészségtudományi fejlesztési stratégiát támogató szabályozási keretrendszerre és infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó javaslatok előkészítése,

e) az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek klinikai, oktatási, kutatás-fejlesztési, valamint finanszírozási kérdéseivel és az ehhez kapcsolódó erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos javaslatok kialakítása,

f) a Kárpát-medencei magyar nyelvű orvos-, egészségtudományi felsőoktatási képzésekre vonatkozó javaslatok előkészítése,

4. § A miniszteri biztos tevékenységét az innovációért és technológiáért felelős miniszter a tudás- és innováció-menedzsmentért felelős államtitkár útján irányítja…”

Forrás:
41/2019. (XI. 14.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, gazdaság, közigazgatás:magyar, művelődés, törvények, határozatok, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.