1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

„A Kormány

1. egyetért a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjaival és annak megvalósítása érdekében az egyes zeneművészeti szervezetek támogatásával;

2. az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy az állami fenntartású, a minősítéssel rendelkező, valamint egyes minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek számára működésükhöz és szakmai feladataik ellátásához központi költségvetési többletforrás kerüljön biztosításra;

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 2020. évben szükséges 4 668 692 363 forint biztosításáról, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 14. Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal”

Forrás:
1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 79. szám; 2020. április 17.; 2077. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.