A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. április 14-április 17.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

Médiarendszer üzemeltetése – Dunaújváros
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.08.
Dunaújváros Megyei Jogú Város az elmúlt években Médiaház néven sikeresen üzemeltette az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények, vállalatok kommunikációjának összehangolását. A médiaház fogalomként értelmezhető, mely a kommunikáció, továbbá a lentebb megjelölt médiarendszerben részt vevő médiafelületek összehangolását jelenti. A konstrukció megfelelő formája és eszköze, a Médiaház keretein belül működő, úgynevezett Médiarendszer, melyben a lent felsorolt médiumok működését egy szervezet irányítja és hangolja össze gazdasági, szervezeti és tartalmi vonatkozásban egyaránt.
A médiarendszerben az alábbi médiafelületek, médiumok vesznek részt:
* Dunaújvárosi hetilap, ingyenes közéleti újság
* Dunaújváros online (dunaujvaros.com), internetes portál
* DSTV Dunaújváros Helyi televízió
* dunaujvaros.hu (műszaki üzemeltetés és karbantartás)
Lásd bővebben

DEK-856 Projektorok, interaktív kijelzők besz.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.08.
A Debreceni Egyetem európai uniós forrásból származó különböző pályázatai számára digitális vizuáltechnológiai eszközök beszerzését kívánja lebonyolítani.
A pályázatok keretében beszerzendő egyéb eszközök között az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk:
1. rész: Projektorok
2. rész: Interaktív kijelzők
3. rész: Információs terminálok
Lásd bővebben

Naplógyűjtő rendszer támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.30.
3 db georedundáns kialakítású, tenant működésre alkalmas, magas rendelkezésre állású naplógyűjtő rendszer 12 hónapos üzemeltetői támogatása. A naplógyűjtő rendszer elemei: Graylog + MongoDB + Elasticsearch + Nginx + IPVS
Lásd bővebben

GOVCA tokenek, chipkártyák beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.04.
A kormányzati hitelesítés szolgáltatásai keretében a NISZ Zrt. minősített elektronikus aláírást létrehozó eszköz tanúsítással (CC EAL5+ / PP QSCD) rendelkező chipkártyákat és USB-tokeneket, valamint különböző chipkártya-olvasókat is forgalmazni kíván az ügyfelei számára. Jelen eljárás az alábbi informatikai eszközök beszerzésére vonatkozik:
a) SafeNet IDPrime 940 intelligens kártya a használathoz szükséges SAC kliensalkalmazással együtt (összefoglaló néven: Java alapú MALE/QSCD chipkártya), vagy ezzel egyenértékű termék
b) SafeNet IDPrime 3940 intelligens kártya a használathoz szükséges kliensalkalmazással együtt (összefoglaló néven: Java alapú MALE/QSCD chipkártya, duál interfésszel), vagy ezzel egyenértékű termék
c) SafeNet IDPrime 940 intelligens kártya és Gemalto IDBridge K30 USB-token a használathoz szükséges kliensalkalmazással együtt (összefoglaló néven: Java alapú MALE/QSCD chipkártya, USB-token kivitelben), vagy ezzel egyenértékű termék
d) Gemalto IDBridge CT30 chipkártya-olvasó (összefoglaló néven: Chipkártya-olvasó), vagy ezzel egyenértékű termék
e) Reiner SCT cyberJack® RFID basis chipkártya-olvasó (összefoglaló néven: Chipkártya-olvasó érintésmentes chipkártyákhoz), vagy ezzel egyenértékű termék
Azaz, a NISZ Zrt. egyrészt olyan intelligens kártyákat kíván beszerezni, amelyek kétféle kivitelben forgalmazhatóak az ügyfelek számára:
– chipkártya kivitel,
– valamint USB-token kivitel,
és a kártyákból létezik mind hagyományos – kontaktusos – termékváltozat (SafeNet IDPrime 940) mind pedig duál-interfésszel rendelkező – „érintésmentes” – termékváltozat (SafeNet IDPrime 3940).
Másrészt a NISZ Zrt. két fajta chipkártya-olvasót is tervez beszerezni, egyrészt olyat, amely a hagyományos (érintéses) chipkártyákkal használható, továbbá egy olyan típust, amely az érintésmentes chipkártyákkal használható.
Lásd bővebben

Történelem tematikájú weboldal fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.27.
Történelem tematikájú, “kereshető oral history adatbázis” alapú weboldal fejlesztése
Ajánlatkérő részére a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban részletezett emlekpontok.hu weboldal backend és frontend oldali fejlesztési szolgáltatásának megrendelése a dokumentációban megfogalmazott követelményeknek és paramétereknek megfelelően. A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Lásd bővebben

Térinformatikai adat beszerzés I.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.28.
A FIR projekt keretében megvalósuló adatfeldolgozó képességek (algoritmusok) fejlesztéséhez szükség van olyan tanítóterületekről (mintaterületekről) származó – az űrfelvételeket pontosító, azok alapján kialakítandó feldolgozási folyamatokhoz kiegészítő – referencia adatokra, melyek pontos geometriával és leíró adatokkal rendelkeznek, valamint a fejlesztésben alkalmazott időszakban (2017-2020) frissültek. A beszerzés célja, hogy a szakterület által elvégzendő elemzés, a futtatandó algoritmusok kialakítása és az egyes adatfeldolgozási feladatok paraméterezése, valamint ezek ellenőrzése megvalósulhasson a mintaterületekről származó referencia adatok felhasználásával.
A meghatározott mintaterületekre előállított referencia adatok termékként történő beszerzése az erdészeti és vízügyi szakterületek igényeinek kiszolgálását célozza meg.
A beszerzés célja a meghatározott mintaterületekre előállított termékek beszerzése, melyek segítségével az alábbi eredmények elérhetők.
A) Erdészeti célú képosztályozás paraméterezése
Hiperspektrális felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított hiperspektrális adatok, mely a fafajosztályozás pontossági vizsgálatához szükségesek.
LIDAR felmérés: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről előállított adatok, mely a famagasság és domborzatmodell ellenőrzéséhez szükséges.
WorldView-3 űrfelvételek: A mecseki erdőterület 80 km2-es részletéről WorldView-3 űrfelvételek biztosítása, mely a faállománycsoport osztályozás pontossági vizsgálatához szükséges.
B) Belvíztömeg számítás
LIDAR felmérés: A 45/1 Felsőszabolcs-alsó (Szabolcs-Sz-B. Megye), 27/a Tiszasülyi, 27/b Milléri (Jász-Nagykun-Szolnok Megye), és a 77/7 számú Kurcai (Csongrád megye) belvízöblözetek, mint mintaterületek területén található összesen kb. 800 km2 területről előállított adatok, mely a mintaterületekre vonatkozó mikrodomborzat előállításához és így a víztömeg előállításához szükséges alapinformáció.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás

Térképészeti szoftverek beszerzése 5 ajánlati rész
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.04.29.
1 db pontfelhő-kiértékelő szoftver.
2 db mérnöki tervező és 3D modellező szoftver
1 db digitális térkép szerkesztő és kezelő szoftver.
1 db GNSS mérések utófeldolgozására alkalmas szoftver.
7 db terepi térinformatikai és adatgyűjtő szoftver.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

100 db PC konfiguráció beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/72
Közzététel dátuma: 2020.04.14.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata a jelen eljárás eseményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés keretében 100 db PC konfiguráció szállítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 34.025.000,- Ft
Lásd bővebben

Jegykiadó automaták karbantartása Győr 3.eljárás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/72
Közzététel dátuma: 2020.04.14.
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Entegro Technológiai Kft.
Győr Megyei Jogú Város 24 db, fix telepítésű menetjegy és bérletértékesítő automatáinak (továbbiakban: TVM) karbantartása.
Karbantartási munka végzése: a használatban lévő automaták folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében a tervszerű megelőző karbantartás (TMK) keretében vagy eseti jelleggel, de rendszeresen el kell végezni, ide értve a közvetlen hibaelhárítás miatt más tárgyi eszközön végzett bontási helyreállítási munkákat is.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.140.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – NFK Légifotók
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Földügyi Központ
Nyertes ajánlattevő: EUROSENSE Légi Térképészeti Kft.
Légifelvételek és ortofotók beszerzése a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt VIII. ütemébe tartozó ingatlanügyi hatóságként eljáró 8 járási hivatal illetékességi területére (külterület, belterület) 20 cm vagy jobb (kisebb, mint 20 cm) terepi felbontással, összesen 7 223 négyzetkilométerre.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 99.677.400,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az MFB Zrt. pénzügyi termékeihez kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása vállalkozási keretszerződés keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 290.484.000,- Ft
Lásd bővebben

Film digitalizáló berendezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Silicon Computers Számítógép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adásvételi szerződés “Film digitalizáló berendezés” tárgyban
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 310.857.525,- Ft
Lásd bővebben

Vetítéstechnikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Budapesti Operettszínház
Nyertes ajánlattevő: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
A Budapesti Operettszínház részére 3 db projektor beszerzése a hozzá tartozó objektívekkel.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.705.075,- Ft
Lásd bővebben

Szélessávú internet és bérelt vonal szolg-ESZT
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Mikroháló Távközlési és Szolgáltató Kft.
Az 1. részfeladatban (Szélessávú internet szolgáltatás) Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére nagy sávszélességű internet szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
A 2. részfeladatban (Adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás) Nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő (Megrendelő) részére adatátviteli (bérelt vonali) szolgáltatás és hozzá kapcsolódó Helpdesk szolgáltatás biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.176.000,- Ft
Lásd bővebben

(PTS-246) központi inf. eszközök, szoftverek (3)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
1 db 2U rack szerver
2 db 1U rack szerver, meglévő Dell R630/640 vmware esxi clusterhez
2 db 1U rack szerver
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 10.831.944,- Ft
Lásd bővebben

Agrár-meteorológiai információs rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Szent István Egyetem
Nyertes ajánlattevő: LRG É-L Kutató-fejlesztő és Szakértő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság;Macro Expert Kárszakértő Kft.
Új agrár-meteorológiai információs rendszer fejlesztése környezet-, növényvédelmi és élelmiszer-biztonsági céllal a Szent István Egyetem részére a 2017-1.3.1-VKE-2017-00009 projekt keretében.
Szoftverspecifikáció:
A leszállításra kerülő szoftver liszensz alapvetően 2 fő funkció csoporttal kell, hogy rendelkezzen:
* Meteorológia adatok gyűjtése a meteorológiai állomás adatai alapján – azaz a leszállításra kerülő eszköz rendszer által mért adatokat gyűjteni kell, ezekből meghatározott riportokat kell készíteni, és adatot kell szolgáltatni a 2 funkció csoport számára, a mért és az OMSZ adatinak összevetése céljából
* Közhiteles meteorológia adatok (Országos Meteorológiai Szolgálat) és a gyűjtött (a meteorológiai állomás) adatok alapján öntanuló növényvédelmi előrejelzést adó szoftver – mely az OMSZ adatai és mért adatok alapján a meghatározott növény és kártevő fajokra, üzleti intelligencia alapján mikrocellára ad előrejelzést. Öntanulás: a kiadott előre jelzések (számított) és a növényorvosoktól kapott visszajelzések (valós esemény) közötti korreláció vizsgálat, és ez alapján az előrejelzési képletek pontosítása
Leszállítandó eredménytermékek:
* 1 db WEB portál alkalmazás
* 1 db IOS applikáció
* 1 db Android applikáció
Hardver specifikáció:
Az Ajánlattevőnek olyan szenzorrendszerre kell ajánlatott tennie, mely modulárisan bővíthető, hogy igény szerint az Ajánlatkérő újabb állomásokat tudjon vásárolni és üzembe állítani. A már telepített állomások esetében is elvárt a további szenzorokkal való bővíthetőség. Az Ajánlattevőnek olyan topológiájú rendszerre kell ajánlatot tennie, ahol 1db központi egység és az egyes mérőállomások közötti adatkommunikáció rádiófrekvencián történik. Elvárás, hogy csak a központi egység csatlakozzon az internetre, és vezetékes, vagy mobilinternet segítségével szinkronizálja az adatokat.
Darabszám:
* 1 db központi egység, és
* 2 db állomás egység (szenzor)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 55.500.000,- Ft
Lásd bővebben

PE- Neptun support (1266)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/74
Közzététel dátuma: 2020.04.16.
Ajánlatkérő: Pannon Egyetem
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 184.110.000,- Ft
Lásd bővebben

K2039-Kézbesítés-Táj. elj. erd.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/74
Közzététel dátuma: 2020.04.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként kiadott műszaki leírásban szereplő nem perszonalizált, azaz csak és kizárólag címzett és címzés nélküli küldemények kézbesítése nettó 16 000 000,- Ft keretösszeg + 3 200 000,- Ft opciós rész erejéig.
Várható mennyiségek az egyes feladattípuson belül a szerződéses időszakban – tájékoztató jellegű mennyiségek!
I. Tájékoztató hírlevelek körzetes kézbesítése 750 500 db
II. Tájékoztató hírlevelek tömeges kézbesítése 228 050 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 19.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Biztonsági nyomtatók beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Kormányablak kialakításhoz szükséges biztonsági nyomtatók beszerzése:
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiakban részletezett követelményeknek megfelelő termékeket
kell szállítania:
Asztali tintasugaras biztonsági okmánynyomtató:
Fix mennyiség: 70 db
Opciós mennyiség 20 db
Asztali biztonsági lézer okmánynyomtató
Fix mennyiség 80 db,
Opciós mennyiség 20 db
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.782.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztatás az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Bírósági Fizetési Portál (BFP) üzemeltetése az OBH részére, mely 1200 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a portálhoz kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 57.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.;PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adásvételi szerződés keretében Informatikai eszközök beszerzése az Eszterházy Károly Egyetem részére Európai Uniós forrásból 3 részben az alábbiak szerint:
1.rész: Okostanterem beszerzése
2. rész:Interaktív tábla beszerzése
3. rész: Interaktív érintőképernyő beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 11.164.500,- Ft
Lásd bővebben

Budaörs közmű alaptérkép készítése – tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Geoterc Informatikai és Szolgáltató Kft.;Cartoranje Földmérési, Közműfelmérési és Általános Mérnöki Kft.
Vállalkozó feladata a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. budaörsi működési területére vonatkozóan 1:500 méretarányú digitális közmű-alaptérkép elkészítése szennyvízcsatorna nyilvántartáshoz. Az alaptérkép készítésével érintett mennyiség 150 db szelvény (+20%-os eltérés lehetséges). Az alaptérképet AutoCad 2005 dwg formátumban kell elkészíteni, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél használatban lévő budapesti alaptérképekkel megegyező rétegkiosztással, szín- és vonaltípus alkalmazással.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Átláthatósági hirdetmény (DEK-897)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljes mennyiség: 1 darab komplex szolgáltatási csomag, mely tartalmazza a Debreceni Egyetem Klinikai Központ jelenleg használatban lévő, MedSolution, e-MedSolution, GLIMS, EESZT alrendszerek üzemeltetési, karbantartási és adatátadási feladatok elvégzésének összességét.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 325.358.628,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatósági hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/73
Közzététel dátuma: 2020.04.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Gamax Laboratory Solutions Kft.
MATLAB szoftverek követése 1 évre és 2 db új licenc beszerzése (KBF/41/2020)
Meglévő Matlab Individual licencek követése 2020.04.01-2021.03.31 közötti időszakban (30581030 csomag) (51 db Matlab, 5 db Econometrics Toolbox, 5 db Financial Toolbox, 5 db Database toolbox, 42 db Optimization toolbox, 9 db Paralell Computing Toolbox, 43 db Statistics and Machine Learning Tool-box, 27 Symbolic Math toolbox, 2 db Datafeed Toolbox, 1 db Bioinformatics Toolbox, 1 db MATLAB Compiler, 1 db MATLAB Compiler SDK)
Meglévő Matlab Concurrent licencek követése 2020.04.01-2021.03.31 közötti időszakban (30268859 csomag) (3 db MATLAB, 3 db Optimization Toolbox, 1 db Spreadsheet Link EX, 3 db Statistics and Machine Learning Toolbox, 1 db Symbolic Math Toolbox
Matlab licencek és Toolboxok biztosítása 1 éves követéssel (1 db Deep Learning Toolbox, 1 db Text Analytics Toolbox)
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.810.320,- Ft
Lásd bővebben

KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/75
Közzététel dátuma: 2020.04.17.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt. által üzemeltetett „KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése és teljes körű támogatása”
A szolgáltatás a bírósági szervezetek, azaz a Kúria, az Ítélőtáblák, a Törvényszékek, valamint az OBH részére történik.
Mennyiség: Vállalkozási és felhasználási szerződés keretében KIR Kontrolling Rendszer üzemeltetése és teljes körű támogatása 18 hónapon keresztül + opciós 6 hónap időszak.
A feladatok a rendszer üzemeltetése, valamint 1 725 óra opcionálisan lehívható fejlesztői keret a műszaki leírásban foglaltak szerint. A meghosszabbított időszakra vonatkozóan ugyanezek a mennyiségek az irányadóak.
A fejlesztői órakeret csak 18 hónapos időszakra értelmezhető, a meghosszabbított időszakra a maradvány nem vihető tovább, ugyanakkor az opcionális időszakra az arányos órakeret lehívásra kerülhet (575 óra).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 45.435.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Elektronikus jegyértékesítési rendszer bevezetése.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/72
Közzététel dátuma: 2020.04.14.
Ajánlatkérő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Önálló entitást biztosító, működő elektronikus, moduláris, központi adatbázisra épülő közösségi közlekedési jegyértékesítési, számlázó, statisztikai és ellenőrzési rendszer szoftver bérbevétele a és üzemeltetése a GYSEV Zrt. számára a kapcsolódó fedélzeti hardverkörnyezet biztosításával.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre kerül:t nem
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő jelen hirdetménnyel az eljárást visszavonta.
A tervezett módosítás a verseny szempontjából olyan jelentőségű, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján vagy a Kbt. alapelveire figyelemmel csak új közbeszerzési eljárás indításával kezelhető.
Ajánlatkérő tervezi az eljárás újbóli meghirdetését.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/74
Közzététel dátuma: 2020.04.16.
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő feladata egy Kulcs Menedzsment Központ (továbbiakban: KMC vagy rendszer) (ezen belül Key Distribution Center) létesítése, mely offline kulcsmenedzsmentrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megrendelő által üzemeltetett összes, ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) 2. szintű vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt vonalszakaszok ETCS 2. rendszerben lévő Radio Block Center (RBC) központjai és a MÁV Zrt. vasúti hálózatára engedélyezett ETCS-el felszerelt, hazai és külföldi vasúti járművek fedélzeti berendezései (OBU, EVC és az ETCS-hez kapcsolódó OBU-RBC, KMC-KMC, KMC-KDC és RBC-RBC közötti kapcsolatokhoz és a hozzájuk kapcsolódó interfészekhez) hitelesítő és autentikációs kulcsainak teljeskörű menedzselését ellássa. A teljes rendszernek az ERTMS (egységes európai vasúti jelzőberendezés-rendszer) teljes rendszerével kompatibilisnek kell lennie.
Az eljárás eredménye
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Az eredménytelenség indoka:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.