Skip to main content
egészségügygazdaságközigazgatás: magyar

Tíz, koronavírust érintő témában fordult a Kormányhoz a TÖOSZ

Szerző: 2020. április 20.No Comments

„A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk legnagyobb, 1619 helyi önkormányzatot tagjai sorában tudó országos önkormányzati érdekszövetség, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a települési önkormányzatok kötelező igazgatás és közszolgáltatás feladatainak a koronavírus járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet miatti többletfeladatok ellátása biztosíthatóságának érdekében levélben kezdeményezett konzultációt, kért tájékoztatást, illetve tett javaslatokat a Kormánynak a helyi önkormányzati rendszert és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdésekben.

A dr. Pintér Sándor belügyminiszter és Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára részére megküldött levél (részlet):

…A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk legnagyobb, 1619 helyi önkormányzatot tagjai sorába tudó országos önkormányzati érdekszövetség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény (Mötv.) 131. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok kötelező igazgatás és közszolgáltatás feladatainak a koronavírus járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet miatti többletfeladatok ellátása biztosíthatóságának érdekében az alábbiak szerint kezdeményez konzultációt, kér tájékoztatást, illetve tesz javaslatokat a helyi önkormányzati rendszert és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdésekben.

1. Szövetségünk tagönkormányzataink megbízásából és nevében iránymutatást kérünk, hogy melyek lesznek a helyi önkormányzatok általi védekezési feladatok során felmerült/felmerülő költségek közül a központi költségvetés felé az elszámolható védekezési költségek?A z elszámolható költségek 100%-ban kerülnek-e utófinanszírozásra az állam részéről? Az elszámolható költségek megtérítése – tekintettel a helyi önkormányzatok forráshiányára és tartalékainak végességére – mikor és milyen formában, ütemezéssel történik majd?

2. Az egyes települések közötti különbségek miatt a veszélyhelyzetben hozandó egyes, az adott település sajátosságainak megfelelő intézkedések helyben egyesesetekben eredményesebb megoldást tesznek lehetővé, mint egy általános, országos intézkedés. Ezért nem vitatva a járványügyi helyzetben az állam védekezési kompetenciáját, kérjük a Kormányt, hogy a húsvéti szabályozásra figyelemmel a települési önkormányzatok polgármesterei – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.)46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörükben – a jövőben is kapjanak lehetőséget a helyi sajátosságoknak megfelelő szabályozásra.

3. Kérjük, hogy a veszélyhelyzetben a járványügyi védekezés eredményességének biztosítása, az ehhez szükséges hiteles információk gyors elérhetősége érdekében az Operatív Törzs tájékoztatóinak és a kormánytájékoztatóknak anyagait a települési polgármesterek hivatalosan is megkapják az ebr42 rendszeren keresztül.

4. Információt kérünk arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi központi költségvetés2.mellékletében meghatározott feladatfinanszírozás
* a bölcsődei dolgozói és üzemeltetési,
* az óvódai nevelőmunka és óvodaműködtetési,
* a kulturális, közművelődési és nyilvános könyvtári,
* egészségügyi alapellátási, orvosi ügyeleti,
* szociális-és gyermekétkeztetési,
* szociális segítési és házi segítségnyújtási,
* hivatali, igazgatási
feladatellátások vonatkozásában a veszélyhelyzet ideje alatt milyen esetekben jár és azt mikor, milyen formában kapják meg az érintett települési önkormányzatok.

5.Javasoljuk, hogy a Kormány engedélyezze a helyi önkormányzatok számára a működéshez szükséges hitel felvételét egy éven túli, három éves időtartamra a 2019. évi lezárt saját bevétel 15%-os mértékéig.

6.Javasoljuk az álláskeresési támogatás folyósíthatóságának három hónapról hat hónapra történő módosítását, csökkenő támogatási összegben.

7.Javasoljuk,hogy a veszélyhelyzetben a kórházi járványügyi betegellátás feltételeinek biztosítása érdekében felszabadított kórházi ágyakról az egyedül élő, magát ellátni és hozzátartozók hiányában gondozását, felügyeletét megoldani nem tudó betegek ne az otthonukba kerüljenek elbocsátása, hanem – figyelemmel arra is, hogy járványügyi védekezési okból az idősotthonokban látogatási tilalom mellett az Országos Tisztifőorvos 2020. március 17-én kiadott határozata alapján felvételi zárlat van érvényben – a lakóhelyükön vagy ahhoz közeli szociális otthonba szakintézménybe, ezzel is biztosítva 0-24 órában a szakszerű egészségügyi és szociális ellátásukat és felügyeletüket.

8.Javasoljuk, hogy – tekintettel arra, miszerint a gépjárműadó 40%-ának mint saját bevételnek az elvonása a kistelepüléseket jelentősen érinti – a kulturális, valamint települési támogatásra adható forrást az érintett települési önkormányzatok általános működésére is fel lehessen használni, ne csak ezekhez a konkrét feladatokhoz.

9.Az egyes településekről kapott jelzések alapján indokoltnak tartjuk, hogy a veszélyhelyzetben mind az önkormányzati, mind az állami, mind az egyházi és az alapítványi szervezetekre egységesen azonos szabályok vonatkozzanak(gyermekellátás, idősgondozás stb.).

10.Javasoljuk, hogy a TOP keretében megvalósuló pályázati beruházások esetében az eredeti költségvetéshez számítottan 15% alatti növekményt mindenféle ellenőrzés nélkül adják meg a jelentős adóerő képességgel nem rendelkező pályázaton nyertes önkormányzatok számára, hogy befejezhető legyen a beruházás, amely az állammal közös érdekünk…”

Forrás:
Tíz, koronavírust érintő témában fordult a Kormányhoz a TÖOSZ; Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége; 2020. április 18.