1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról

„A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által fenntartott kórházakban egy egységes, modern technológiai alapon nyugvó, központi integrált gazdálkodási rendszer kerüljön megvalósításra a Kormányzati Adatközpont felhőtechnológiáján alapuló informatikai környezetben;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a pénzügyminiszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére az 1. pont szerinti feladat állásáról és az elért eredményekről;

Felelős: belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, pénzügyminiszter
Határidő: 2020. október 31.

3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósításához összesen 8 000 000 000 forint forrás biztosítása szükséges;

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges infrastruktúra-környezet kialakítása érdekében 2 967 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg, és annak lehetősége tekintetében intézkedjen az 1. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges további 5 033 000 000 forint forrás – 2014–20-as tervezési időszak európai uniós forrásainak bevonásával – történő biztosításáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy amennyiben az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre,

a) – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer alkalmazásfejlesztési feladatainak megvalósításához szükséges 1 333 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcím javára;

b) – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott informatikai szakrendszer Kormányzati Adatközpontban történő működtetéséhez szükséges infrastruktúra-környezet kialakítása érdekében 3 700 000 000 forint forrás egyszeri jellegű biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, belügyminiszter
Határidő: ha az 5. pont szerinti európai uniós forrás nem áll rendelkezésre: a felmerülés ütemében…”

Forrás:
1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozata a központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról; Magyar Közlöny; 2020. évi 84. szám; 2020. április 22.; 2184. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.