A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2020. május 11-május 15.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

KAR ITER rendszer támogatása és továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.18.
A beszerzés tárgya a Magyar Nemzeti Bank (Ajánlatkérő) KAR ITER (azaz Közös Adatgyűjtő és Integrált Előfeldolgozó Rendszer, a továbbiakban: Rendszer) üzemeltetési támogatása és szoftverfejlesztési támogatása (felmerülő új igények megvalósítása, azaz a kifejlesztett Rendszer továbbfejlesztése, módosítása vagy összekapcsolása más informatikai rendszerekkel).
Lásd bővebben

CIIR rendszer üzemeltetése és fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
A Civil Integrált Információs Rendszer (CIIR) üzemeltetése és fejlesztése.
Lásd bővebben

LIBRA – eljárás megindítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. LIBRA rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) keretében a nyertes Ajánlattevő (a továbbiakban: AT) közreműködésével végrehajtsa.
Ajánlattevőnek LIBRA és OLÜSZ rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósításával kapcsolatos szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt keretösszeg (nettó 195 000 000,- Ft) erejéig, megrendelések alapján.
Lásd bővebben

Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerz.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.16.
Szerver eszközök, kiegészítők és licencek beszerzése
1. Szerverek – 4 db
2. Licenszek – 8 db
3. Storage – 1 db
4. Hálózati eszközök – 4 db
5. Implementációs feladatok
Lásd bővebben

Treasury Inforex rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVMI Zrt. Treasury rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött Keretmegállapodás keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével végrehajtsa.
Ajánlattevőnek az alább részletezett szolgáltatásokat kell nyújtania a keretmegállapodás időtartama alatt megrendelések alapján:
* Inforex rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések, módosítások megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján.
* Az egyes fejlesztések elvégzését követően az új modulok használatával kapcsolatos oktatások a fejlesztés jellegétől függően 4 óra és 10 nap közötti időtartamban, 2-20 fős csoportokban.
Becsült teljes érték (áfa nélkül): 249.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Gyógyszeradagoló automata és informatikai rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
„Biztonságos gyógyszeradagolás feltételeinek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben.” EFOP-2.2.18-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében gyógyszeradagoló automata rendszer és hozzá kapcsolódó informatikai rendszerek beszerzése
1. rész: Gyógyszeradagoló automata rendszer és hardver elemei
2. rész: Informatikai rendszerek kiépítése a gyógyszeradagoló automatához kapcsolódóan
Lásd bővebben

Kutatási feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
I. A Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák társadalompolitikai helyzetének feltérképezése, valamint a kapcsolódó aktív adatbázis elkészítése (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4500 fős kérdőíves és 150 interjús adatfelvétel)
II. A Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata – című felmérés és kutatás, valamint a multidiszciplináris módszerekkel, Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázis készítése (magyarországi és határon túli kutatások) (tudományos kutatás)
Kvalitatív, kvantitatív kutatási tanulmány készítése. Kérdőíves és interjús adatfelvétel (4800 fős kérdőíves adatfelvétel, 18 csoportos és 40 egyéni interjús adatfelvétel)
Szakmapolitikai ajánlások kidolgozása (2 db)
Lásd bővebben

Szakrendszer fejlesztése, bevezetése 2020
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.15.
Az Ajánlatkérő (Megrendelő) tulajdonában lévő Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer (rövid elnevezéssel: IIDR) továbbfejlesztése, új modulokkal történő kiegészítése annak érdekében, hogy a fejlesztés befejeztével az IIDR szoftver alkalmas legyen országos, éles üzembe állítással az ügyészi munkának – legalább egy szakterületen – történő kiszolgálására.
Lásd bővebben

Adatkapu rendszer továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.26.
Az NMHH Adatkapu rendszerének továbbfejlesztése az alábbi teljesítési szakaszok szerint. Az egyes teljesítési szakaszok az NMHH két különböző, egymástól független, de az idei évben megvalósítandó szakterület közös céljainak eléréséhez szükségesek.
1. teljesítési szakasz- Adatkapu rendszer Hír-Közmű 1.0 igényeinek megvalósítása
2. teljesítési szakasz – Adatkapu továbbfejlesztése az Elektronikus Hírközlési Adatgyűjtő Rendszerhez
Lásd bővebben

Tesztrendszerek karbantartása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.08.
Tesztrendszerek karbantartása, méréstechnikai támogatása, és kapcsolódó műszerek javítása, kalibrálása 36 hónap időtartamban, keretszerződés keretében.
Lásd bővebben

„IT üzemeltetési szolgáltatás ellátása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.26.
Lásd bővebben

Egyetemes postai szolgáltatás mérés 2020-2023
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.11.
A közbeszerzés tárgya: az egyetemes és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások végpontok közötti küldemény átfutási idejének országos mérése negyedéves standard mérésekkel – egyedi és tömeges feladású elsőbbségi és a nem elsőbbségi levélküldemények vonatkozásában –, a Postatv.-ben és az EPKSZ-ben foglalt követelményeknek történő megfelelőség vizsgálata céljából; valamint az Ajánlatkérő által egyedi megrendelések során megjelölt további termékkörökre vonatkozó időszakos minőségi mérések lebonyolítása és a mérési eredmények alapján országos,- és regionális értékelő elemzések összeállítása a hatályos szabályozásnak és szakmai előírásoknak, szabványoknak – különösen az MSZ 13850:2013, MSZ EN 14508:2016 és az EN 14534:2016 szabványnak – megfelelően, továbbá a mérésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok Ajánlatkérő részére történő átadása keretszerződés keretében, 75 000 000 Ft keretösszegben, a szerződés aláírástól 2023.06.30-ig, illetve amennyiben az korábbi, a keretösszeg kimerüléséig.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Elektromos töltőberendezések beszerzése 4 részben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: Selectrade Digital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Prolan Irányítástechnikai Zrt.; Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság; T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Elektro Profi Vállalkozási kft; Elektromotive Hungaria Kft.; Selectrade Digital Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló berendezések beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére 4 részben
1. rész: Legalább 22kW teljesítményű AC töltők beszerzése
2. rész: Legalább 22kW teljesítményű DC töltők beszerzése
3. rész: Legalább 50kW és legfeljebb 74 kW teljesítményű DC töltők beszerzése
4. rész: Legalább 75kW teljesítményű DC töltők beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 4.500.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: Easy Media Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szakfordítási, lektorálási szolgáltatás nyújtása egyes részei (I. rész – Angol, német és magyar nyelvű fordítások, II. rész – Harminchét idegen nyelv és magyarnyelvű fordítások) a kötendő keretmegállapodás szerinti közvetlen megrendelések keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 360.460.704,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztatás az EÍR fejlesztés 9-13 eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság; ODES Egészségügyi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
Keretmegállapodás az Elektronikus Ítélkezést Támogató rendszer komponenseinek továbbfejlesztésére a folyamatosan változó jogszabályi előírásoknak és a bírósági szakrendszerekben történt frissítéseknek való megfelelés biztosítására.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 35.020.000,- Ft
Lásd bővebben

SMART városüzem. és közvil. rendszer kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: RONEKO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Rio Lámpastúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő Békéscsaba Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területét érintő digitális városüzemeltetési keretrendszert és az üzemeltetési keretrendszerbe illeszthető SMART city berendezéseket, SMART keretrendszerben működtetett közvilágítási elemeket és új fényáramszabályozással működtethető közvilágítási berendezéseket kíván létesíteni.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 1.165.641.007,- Ft
Lásd bővebben

Intelligens nyilvános vizesblokkok kiépítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/90
Közzététel dátuma: 2020.05.11.
Ajánlatkérő: Monor Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 108.800.000,- Ft
Lásd bővebben

e-learning licencek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: E- Educatio Információtechnológia Zártkörűen Működő Részvénytársaság;ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Közlekedéssel kapcsolatos szakmai képzések lebonyolításához e-learning tananyag licencek beszerzése
1. részfeladat: A Licenc_1, Licenc_2 és Licenc_3 tananyag licenc csomagok tárgyát képező elektronikus tananyagok, valamint licenc csomagonként 1 darab, a licenc csomagok tárgyát képező elektronikus tananyagok korlátlan felhasználóra vonatkozó, szerződéstervezetben meghatározott felhasználását lehetővé tevő licenc igazolás átadása.
2. részfeladat: 40.000 darab közlekedési hatóság által akkreditált „AM” vagy „A1” vagy „A2” vagy „A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” vagy érvényes „B“ kategóriás engedéllyel rendelkezők számára szervezett „A1“ (továbbiakban: „A1(B)”) képzések egyikére a szerződéstervezet feltételei szerint felhasználható, elektronikus távoktatás típusú képzési licenc szállítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 570.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Aerotechnika M & T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt
GPS adatbázis frissítés beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.000.000,- Ft
Lásd bővebben

APZ_EuroNCAP Teszteszközök beszerzése_Tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Anthony Best Dynamics Limited
Adásvételi szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya mérnöki szolgáltatásaihoz szükséges EuroNCAP teszteszközök beszerzésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 544.385.160,- Ft
Lásd bővebben

AVATAR rendszer fejlesztés és support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Földügyi Központ
Nyertes ajánlattevő: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti Földügyi Központ által használt @VATAR rendszer fejlesztésének és support szolgáltatásának megrendelése két részajánlattétel biztosításával.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 137.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára tárgyú eljáráshoz, 36 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 205.137.540,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai eszközbeszerzés–ÖSZ GINOP, INFRA-TEE
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Ökológiai Kutatóközpont
Nyertes ajánlattevő: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 1.244.500,- Ft
Lásd bővebben

Fejlesztési szolgáltatások Nexon rendszerre
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nyertes ajánlattevő: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 40.500.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nyertes ajánlattevő: PSS Consulting Kft.;Nodum Tanácsadó Kft.
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetésében lévő Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen és Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen speciális célú távközlési hálózat, energia-monitoring rendszer bővítése keretében kivitelezési munka elvégzése, licenszjog biztosítása és emelt szintű üzemeltetés támogatás a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 216.630.000,- Ft
Lásd bővebben

SCADA leválasztás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi zártkörüen működő részvénytársaság
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. önállóan működőképes SCADA rendszerének kialakítása a jelenleg E.ON cégcsoporttal közös Scada rendszerről történő leválasztással.
A feladat részét képezi különösen, de nem kizárólag: hardver szállítás, szoftver funkciók megvalósítása, adatbázis, dokumentáció, áttérési terv
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.732.000,- EUR
Lásd bővebben

Az MVM Partner Zrt. ETRM rendszerének fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: HGRV Informatikai Kft.
Vállalkozási szerződés keretében az MVM Partner Zrt. ETRM – Energy Trade Risk Management rendszerével kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási és hibajavítási igények megvalósítása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 350.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP2020)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: SAS Institute Szoftver Értékesítő és Tanácsadó Korlátolt felelősségű Társaság
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban:KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél meglévő SAS szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások beszerzésére. Az eljárás tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes szolgáltatáslistáját a műszaki leírás szerinti 1549 db árlista sor képezi.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 400.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Pedagógus Monitoring Rendszer – GINOP-6.2.4.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Pedagógus Monitoring rendszer, Szakképzési, Felnőttképzési és Felnőttoktatási Jelentkezési rendszer, valamint Intézményi Monitoring rendszer kialakítása, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 azonosító számú, „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 680.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Informatikai infrastruktúra üzemeltetés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Gemini-IT Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 30.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Digitalizáló és fotós munkaállomások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/93
Közzététel dátuma: 2020.05.14.
Ajánlatkérő: Petőfi Irodalmi Múzeum
Nyertes ajánlattevő: Tripont Foto Video Kft.; ART-FOTO Fotószolgálat és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság;Tripont Foto Video Kft.; Alienline Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.949.924,- Ft
Lásd bővebben

ASP Hagyatéki szakrendszer supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
A Magyar Államkincstár részére 1 db ASP Hagyatéki szakrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi elszámolású megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 1308 óra/12 hónap, amelyhez további 392 óra opció tartozik.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.498.400,- Ft
Lásd bővebben

ASP Ingatlanvagyon szakrendszer supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
A Magyar Államkincstár részére 1 db ASP Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havidíjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 1270 óra/12 hónap, amelyhez további 380 óra opció tartozik.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 48.523.000,- Ft
Lásd bővebben

ASP Ipar és kereskedelmi szakrendszer supportja
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
A Magyar Államkincstár részére 1 db ASP Ipar- és Kereskedelmi szakrendszer működésének biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapra. A feladatok havi díjas vállalkozói feladatokból és egyedi megrendelésekből állnak. Az egyedi elszámolású megrendelések keretében a rendelkezésre álló szakértői óra 997 óra/12 hónap, amelyhez további 299 óra opció tartozik.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.507.300,- Ft
Lásd bővebben

Enterprise Wifi hálózat beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 3300 Eger, Knézich Károly utca 1.
Nyertes ajánlattevő: NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet épületeiben Enterprise Wifi hálózat beszerzése. A feladat tartalmazza a kórház H, R, K, valamint a Belgyógyászati pavilonban történő access pontok felhelyezését, kábelezését, aktív eszközök beüzemelését, controllerprogramozását, konfigurálását. Az AP-k elhelyezése a tervrajzon hőtérképes tervezés alapján történt meg mely alapján 134 accespoint kihelyezése szükséges. Ezen felül a hálózat bővítéséhez 10 db 48 portosPoE+ aktív eszköz szükség.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.307.280,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Elnevezés: ZRH adatátviteli linkek tervezése és kialakítása
ZRH fejlesztéséhez kapcsolódóan 53 mikrohullámú adatátviteli link kialakításához szükséges tervezési, karbantartási-felújítási, összeköttetés-kialakítási és üzembehelyezési szolgáltatások elvégzése, az alábbiakban és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 210.000.000,- Ft
Lásd bővebben

MOBIL ADATÁTVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/94
Közzététel dátuma: 2020.05.15.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mobil adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap számára, egyes részei szolgáltatási szerződés keretében
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 21.600.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

Közbeszerzési eljárás visszavonása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Ajánlatkérő: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.; Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.; EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.; Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.; Balatoni Hajózási Zrt.; MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság; Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tanácsadói keretmegállapodás a koronavírus okozta károk mérséklésére, az ágazat rövid időn belüli talpra állítására és turizmusfejlesztési feladatok ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő visszavonja a közbeszerzési eljárást.
Lásd bővebben

DEK-856 Proj, interaktív kijelzők besz. visszavon.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/92
Közzététel dátuma: 2020.05.13.
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem európai uniós forrásból származó különböző pályázatai számára digitális vizuáltechnológiai eszközök beszerzését kívánja lebonyolítani.
A pályázatok keretében beszerzendő egyéb eszközök között az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk:
1. rész: Projektorok
2. rész: Interaktív kijelzők
3. rész: Információs terminálok
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 2020/S 071-168311 számú, valamint a Közbeszerzési Értesítőben közzétett KÉ-6270/2020 sz. ajánlati felhívását visszavonja.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.